หรือคุณหมายถึง royal blü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal blue

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal blue-, *royal blue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
royal blue[N] สีน้ำเงินเข้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
royal bluen. สีน้ำเงินเข้ม, Syn. deep blue

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Royal blue and chrome bumpers.สีน้ำเงิน - กันชนชุบโครเมี่ยม Lonelyhearts (2011)
Royal blue or sky blue?ฟ้าเข้มหรือฟ้าอ่อน Errand Boy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สีน้ำเงินเข้ม[n.] (sī nāmngoen khem) EN: royal blue   FR: bleu royal [m]
สีน้ำเงินเข้ม[adj.] (sī nāmngoen khem) EN: royal blue   FR: bleu royal

Japanese-English: EDICT Dictionary
藤紫[ふじむらさき, fujimurasaki] (n) dark lilac (color); royal blue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  royal blue
      n 1: a shade of blue tinged with purple [syn: {purplish blue},
           {royal blue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top