ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal assent

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal assent-, *royal assent*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royal assentพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royal assentพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By royal assent of the king's Quartering Act, madam.โดยการยินยอมของกษัตริย์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งทัพครับผม The Sin Eater (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assent \As*sent"\, n. [OE. assent, fr. assentir. See {Assent},
   v.]
   The act of assenting; the act of the mind in admitting or
   agreeing to anything; concurrence with approval; consent;
   agreement; acquiescence.
   [1913 Webster]
 
      Faith is the assent to any proposition, on the credit
      of the proposer.             --Locke.
   [1913 Webster]
 
      The assent, if not the approbation, of the prince.
                          --Prescott.
   [1913 Webster]
 
      Too many people read this ribaldry with assent and
      admiration.               --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   {Royal assent}, in England, the assent of the sovereign to a
    bill which has passed both houses of Parliament, after
    which it becomes law.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Concurrence; acquiescence; approval; accord.
 
   Usage: {Assent}, {Consent}. Assent is an act of the
      understanding, consent of the will or feelings. We
      assent to the views of others when our minds come to
      the same conclusion with theirs as to what is true,
      right, or admissible. We consent when there is such a
      concurrence of our will with their desires and wishes
      that we decide to comply with their requests. The king
      of England gives his assent, not his consent, to acts
      of Parliament, because, in theory at least, he is not
      governed by personal feelings or choice, but by a
      deliberate, judgment as to the common good. We also
      use assent in cases where a proposal is made which
      involves but little interest or feeling. A lady may
      assent to a gentleman's opening the window; but if he
      offers himself in marriage, he must wait for her
      consent.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

royal ( R OY1 AH0 L) assent ( AH0 S EH1 N T)

 


  

 
royal
 • เกี่ยวกับราชวงศ์: เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับราชสำนัก [Lex2]
 • ใหญ่โต: มโหฬาร [Lex2]
 • ดีเลิศ: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง [Lex2]
 • สมาชิกของราชวงศ์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ใบเรือของเสาเอก[Lex2]
 • (รอย'เอิล) adj. เกี่ยวกับ (กษัตริย์,ราชินี,ราชนิกูล,ราชสำนัก) ,ราช,หลวง,ใหญ่,มโหฬาร,เกี่ยวกับเจ้า,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,ในเรือของเสาเอก ###SW. royally adv. ###S. regal,kingly,imperial,majestic [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับเจ้า,หลวง,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง [Nontri]
 • /R OY1 AH0 L/ [CMU]
 • (j) /r'ɔɪəl/ [OALD]
assent
 • การตกลง: การยินยอม, การยอมรับ [Lex2]
 • เห็นด้วย: ยอมรับ, ยินยอม [Lex2]
 • (อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj. ###S. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial) [Hope]
 • (n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง [Nontri]
 • (vi) เห็นด้วย,ตกลง,ยอมรับ,ยินยอม [Nontri]
 • /AH0 S EH1 N T/ [CMU]
 • (v) /'əs'ɛnt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top