ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal academy

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal academy-, *royal academy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
royal academyn. ชื่อสมาคมนักศิลปะในอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Splendid! I can't wait to present my results to the Royal Academy.วิเศษ ฉันอยากแจ้งผลให้ราชวิทยาลัยรู้เร็วๆ Around the World in 80 Days (2004)
Needless to say, the Royal Academy of Science declared this crackpot mentally incompetent, and he was duly dispatched to a lunatic asylum.ทางราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์จึง ประกาศให้เจ้าบ้าคนนี้ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอัปเปหิเขาไปอยู่ รพ.ประสาท Around the World in 80 Days (2004)
A woman in the Royal Academy?ผู้หญิงเข้ามาในราชวิทยาลัยได้ไง Around the World in 80 Days (2004)
Passepartout? Departure for the Royal Academy of Science in two minutes.อีก 2 นาที เราจะไปราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ Around the World in 80 Days (2004)
Where is your Royal Academy of Science authorization?ใบอนุญาตทดลองของราชวิทยาลัยอยู่ไหนล่ะ? Around the World in 80 Days (2004)
Your position as head of the Royal Academy.เก้าอี้อธิการบดีราชวิทยาลัยของคุณไง Around the World in 80 Days (2004)
History won't remember your amusement, Lord Kelvin, but it will be hard-pressed to forget the moment I'm standing on the very top step of the Royal Academy of Science.ประวัติศาสตร์จะไม่จดจำเสียงหัวเราะคุณ แต่คงยากที่จะลืมเลือนช่วงเวลาที่ ผมยึดเก้าอี้ รมต.วิทยาศาสตร์ Around the World in 80 Days (2004)
Sir, rumor has it a flying machine is heading for the Royal Academy, our bank thief at the pedals.เขาลือกันว่ามีเครื่องบินตรงไปราชวิทยาลัย โดยมีโจรเป็นคนบังคับเครื่อง Around the World in 80 Days (2004)
A flying machine is heading for the Royal Academy! The bank thief is pedaling!เครื่องบินตรงไปราชวิทยาลัย มีโจรบังคับเครื่อง Around the World in 80 Days (2004)
A flying machine is headed for the Royal Academy of Science, and witnesses swear that it's...มีเครื่องบินตรงไปราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ Around the World in 80 Days (2004)
This is the Royal Academy of Science! We don't need to prove anything!ที่นี่ราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ เราไม่ต้องพิสูจน์ Around the World in 80 Days (2004)
Our story really begins here, 150 years ago at the Royal Academy of Science in London, England, where a letter arrived, containing a very strange inquiry.เรื่องจริงของเรามันกำลังเกิดขึ้นที่นี่, เมื่อ 150 ปีก่อน ที่สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในกรุงลอนดอน,ประเทศอังกฤษ, Stardust (2007)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Royal Academy
   n 1: an honorary academy in London (founded in 1768) intended to
      cultivate painting and sculpture and architecture in
      Britain [syn: {Royal Academy}, {Royal Academy of Arts}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top