ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retrial

R IY0 T R AY1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retrial-, *retrial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retrial(n) การไต่สวนใหม่, See also: การสืบสวนใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retrialการพิจารณาคดีใหม่ [ ดู re-hearing ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His lawyer's filed a motion for retrial a month after Montgomery was killed.ทนายความของเขายื่นอุทธรณ์ 1 เดือน หลังจาก มอนท์โกเมอร์รี่ถูกฆ่าตาย Always (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิจารณาคดีใหม่[kān phitjāranā khadī mai] (n, exp) EN: retrial

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETRIAL R IY0 T R AY1 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retrial (n) rˌiːtrˈaɪəl (r ii2 t r ai1 @ l)
retrials (n) rˌiːtrˈaɪəlz (r ii2 t r ai1 @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
再審[さいしん, saishin] (n, vs) review; revision; reexamination; retrial; (P) [Add to Longdo]
再審裁判[さいしんさいばん, saishinsaiban] (n) retrial [Add to Longdo]
再審裁判所[さいしんさいばんしょ, saishinsaibansho] (n) court of review; retrial court [Add to Longdo]
予審[よしん, yoshin] (n) preliminary examination; pretrial hearing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retrial \Re*tri"al\, n.
   A secdond trial, experiment, or test; a second judicial
   trial, as of an accused person.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retrial
   n 1: a new trial in which issues already litigated and to which
      the court has already rendered a verdict or decision are
      reexamined by the same court; occurs when the initial trial
      is found to have been improper or unfair due to procedural
      errors

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top