Search result for

respectably

(117 entries)
(0.3133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respectably-, *respectably*, respectab
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา respectably มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *respectably*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respectable[ADJ] น่านับถือ, See also: น่าเคารพ, Syn. esteemed, honourable
respectable[ADJ] ถูกต้องสมควร, Syn. fair, standard
respectability[N] ความน่านับถือ, Syn. decency, integrity, reputability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable

English-Thai: Nontri Dictionary
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You figure if you dress like a respectable lady he'll finally treat you like one?ลองคิดดูสิ ถ้าคุณแต่งตัวเหมือนกับ หญิงสาวที่น่าเคารพ ท้ายที่สุดเขาจะดูแลคุณแบบนั้นเหรอ? Family Ties (2009)
To become a teacher they'll take seriously you just have to become a respectable man first.การเป็นอาจารย์ให้นักเรียนเอาจริงเอาจัง... . ...ก่อนอื่นนายก็ต้องทำตัวให้เป็นคนน่านับถือ Ohitori sama (2009)
So, what is a "respectable man?"อะไรคือ"คนที่น่านับถือ"เหรอครับ Ohitori sama (2009)
This is your chance to be a respectable man!นี่เป็นโอกาสที่นายจะได้เป็นคนที่น่านับถือนะ! Ohitori sama (2009)
You told me to become a "respectable man," but I'm no good at it...ก็คุณบอกผมว่าให้เป็น"คนที่น่านับถือ"นี่ครับ แต่ผมก็ทำได้ไม่ดี... Ohitori sama (2009)
And I thought being in the presence a Roman respectable.และข้าคิดว่าข้าเป็นตัวแทนของสตรีแห่งโรมันอย่างถูกต้อง Sacramentum Gladiatorum (2010)
Respectable is a word invented by men, that seek to enslave us her.อย่างถูกต้องก็เพียงแค่คำที่คนคิดขึ้นมาเอง เพื่อให้เราตกเป็นทาสของมัน Sacramentum Gladiatorum (2010)
I would turn towards more respectable ventures.ข้าต้องกลับไปคุยเพิ่มเติม Great and Unfortunate Things (2010)
In the past, all a king had to do was look respectable in uniform and not fall off his horse.เฉกเช่นเดียวกับชาวอังกฤษทั่วไป แสดงให้เห็นว่าใครมีอำนาจ The King's Speech (2010)
- A real future, with independent means and respectability.- อนาคตที่แท้จริง อนาคตที่อิสระและยังน่านับถือ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
John,what have we done? We've gone respectable.จอห์น เราทำอะไรกันเนี่ย Iwo Jima (2010)
And you come back here when you're respectable.ทำตัวเองให้ดูน่าเคารพกว่านี้หน่อย.. แล้วค่อยกลับมารายงานตัวนะ.. Melbourne (2010)
We are the respectable ladies of mystic falls.พวกเราเป็นสุภาพสตรี ที่มีหน้ามีตาในเมืองมิซติก ฟอลส์ Children of the Damned (2010)
You're very respectable.แม่ดูดีมากค่ะ There Goes the Neighborhood (2010)
- You're practically respectable.นายนี่น่านับถือจริงๆ Exile on Main St. (2010)
Oh. That's respectable. Thank you.โอ้ น่านับถือจัง ขอบคุณนะ Belles de Jour (2010)
Well, I tried respectable.ก้อ ผมพยายามเคารพในความเป็นส่วนตัว Belles de Jour (2010)
These are nice, respectable girls just like you.นี่มันดีสำหรับสาวที่น่านับถือ เหมือนกับเธอ Remember Paul? (2010)
Apparently, she had feelings for me, but she waited a respectable amount of time before expressing them.เธอมีใจให้ผม แต่เธอก็รอจนถึงเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่เธอจะบอกความรู้สึกนั่น นั่นก็อาทิตย์ก่อน Remember Paul? (2010)
Being the mother of such a respectable man like President Jeon, you're no different than a mother to me.ได้เป็นแม่ของคนที่ช่างน่านับถืออย่างท่านประธานจอน คุณเป็นเหมือนแม่ของฉันเลย Personal Taste (2010)
Because they walk around all high and mighty, like they're somehow more respectable than me, than my kind?เพราะว่าพวกเขามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและดูมีอำนาจยิ่งใหญ่ เหมือนกับว่าพวกเขา ได้รับการยอมรับมากกว่าผม มากกว่าพรรคพวกของผม? Dog Eat Dog (2010)
We've gone respectable.เราทำสิ่งที่ควรทำ The Pacific (2010)
Everyone help me, respectable sirs...ทุกๆท่านช่วยผมด้วยครับ,กรุณาด้วยครับ... . Episode #1.4 (2010)
As expected, am I respectable?อย่างที่หวัง ฉันน่านับถือใช่มั้ย? Episode #1.17 (2010)
You said that whatever I say is right and that I'm a respectable person.เธอบอกว่าไม่ว่าฉันพูดอะไรก็ถูกต้อง และก็เป็นคนน่านับถือหนิ Episode #1.17 (2010)
Ah, it's a burden that someone's calling me respectable, making me have to keep promises and all.อ่า... . มันช่างยากเย็นที่มีคนบางคนเรียกฉันว่าน่านับถือ Episode #1.17 (2010)
Aren't I respectable?ผมน่านับถือใช่ไหม? Episode #1.17 (2010)
How respectable.น่านับถือจริงๆ Mannequin 3: The Reckoning (2011)
Six semi-conscious rednecks and 5 K in damages to a perfectly unrespectable road house.Six semi-conscious rednecks and 5 K in damages to a perfectly unrespectable road house. Something Wicked This Fae Comes (2011)
I run a respectable and legal--ฉันบริหารร้านขายเนื้อมนุษย์ที่ Death Didn't Become Him (2011)
From a respectable distance.จากระยะห่างที่สมควร Geography of Global Conflict (2011)
My client is a responsible business owner and respectable citizen.ลูกความของฉันเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีหน้ามีตา และเป็นพลเมืองที่น่านับถือ I Need Romance (2011)
Yeah, it turns out that uncanny bond with nature can be milked for a pretty respectable income.กลายเป็นว่าความผูกพันกับธรรมชาติ ที่อธิบายไม่ได้ สามารถทำเงินให้เป็นกอบเป็นกำ Partial Eclipse of the Heart (2012)
The cars the Moonshine runners favoured were ones like this, a respectable looking 1941 Ford Business Coupe, which wouldn't raise the suspicions of a passing policeman.หนึ่งในรถขนเหล้าเถื่อน ที่เป็นที่นิยมใช้คือคันนี้ รถยนต์ที่ดูน่าเคารพอย่าง ฟอร์ด บีซิเนส คูเป้ ปี1941 ซึ่งดูไม่เป็นที่น่าสงสัย เวลาขับผ่านรถตำรวจ Episode #18.2 (2012)
Our plucky little Ewok waddled her way to a respectable C-plus.ภูติตัวน้อยของพวกเรา ตะเกียกตะกายจนได้คะแนน ที่น่าพอใจคือ C บวก Britney 2.0 (2012)
I was entirely respectable.ไม่ใช่ว่าข้าเคยเป็นอย่างนั้น The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
You have a respectable job, you have a nice apartment, and since we're being frank here,ลูกได้งานดี มีบ้านสวย ไหน ๆ ก็เปิดอกคุยแล้ว Enemy (2013)
You were trying to get rich, and you were trying to be respectable.คุณกำลังพยายามที่จะได้รับที่หลากหลายและ ที่คุณกำลังพยายามที่จะเป็นเกียรติ. Runner Runner (2013)
You could have worked at any respectable place.คุณจะได้ทำงาน ในสถานที่ที่มีเกียรติใด ๆ . Runner Runner (2013)
He's a very respectable agent.เขาเป็นจนท. ที่น่านับถือมาก Pawn (2013)
This is no respectable establishment.ไม่ใช่กิจการน่าเคารพนับถือ Guardians of the Galaxy (2014)
They were looking for respectable types, preferably virgins.พวกเขากำลังมองหากลุ่มคนที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ยังบริสุทธิ์อยู่ Predestination (2014)
No respectable scientist, no respectable human being would ever keep a list like that.ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ดีๆ คนไหน ไม่มีมนุษย์ดีๆ คนไหน ที่จะเก็บ ของแบบนั้นเอาไว้ Athens (2014)
Well, we're not dealing with respectable scientists.แหม เราไม่ได้รับมือ กับนักวิทยาศาสตร์ดีๆ Athens (2014)
Well known, seemingly respectable, actually corrupt.คนดัง น่านับถือ แต่จริงๆทุจริต The Balloonman (2014)
Those are fine, respectable jobs.มันโอเค เป็นงานที่น่านับถือ Demolition (2015)
This is not the type of establishment for a respectable woman.นี้ไม่ได้เป็นประเภทของสถ​​านประกอบการ สำหรับผู้หญิงที่นับถือ Last Knights (2015)
I had a respectable solo operation.ผมมีปฏิบัติการเดี่ยว มันก็เป็นงานที่น่านับถือนะ Flash of Two Worlds (2015)
It suddenly becomes acceptable, it becomes respectable to say the Holocaust didn't happen?มันก็จะกลายเป็นที่ยอมรับมันจะ กลายเป็นที่นับถือ ความหายนะที่จะพูดไม่ได้ เกิดขึ้น? Denial (2016)
He's making it respectable to say that there are two points of view.เขาทำให้มันเป็นเกียรติที่จะบอก ว่า ว่ามีสองจุดของมุมมอง Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectabHe is respectable in every way.
respectabHe is said to have been a man of respectable position.
respectabHers is a respectable family with a long history behind it.
respectabI hope to earn a respectable income by the time I settle down.
respectabI know some most respectable people in the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเคารพนับถือ[V] be respectable, See also: be honorable, Example: ท่านไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเกือบทั่วประเทศแล้วเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่, Thai definition: สมควรจะให้ความเคารพ
คู่บ้านคู่เมือง[ADJ] respectable, See also: national, priceless, invaluable, Syn. ประจำเมือง, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมือง, Thai definition: ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก
วุฒ[ADJ] respectable, Thai definition: เป็นที่นับถือ
ทรงเกียรติ[ADJ] honourable, See also: respectable, honoured, noble, virtuous, reputable, Example: เขาเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
น่าเคารพ[ADJ] respectable, See also: venerable, honorable, Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่ายกย่อง, น่ายำเกรง, Ant. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม, Example: ท่านควรทำตัวเองให้เป็นครูที่น่าเคารพของลูกศิษย์
น่านับถือ[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่านับถือ[V] be respectable, See also: be estimable, be honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Example: น้ำใจของเขาที่มีต่อเพื่อนน่านับถือเป็นอย่างยิ่ง
น่าเลื่อมใส[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่าเลื่อมใส[V] be respectable, See also: be estimable, be honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Example: พระสงฆ์รูปนี้มีกริยางามน่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง
ความเกรงขาม[N] respectability, Syn. ความเกรงกลัว, ความครั่นคร้าม, Example: สมาชิกพรรคหลายต่อหลายคนให้ความเกรงขามต่อหัวหน้าพรรค
มีเกียรติ[V] be honorable, See also: be honored, be respected, be respectable, Syn. เป็นเกียรติ, Example: นิสิตเรียนดีรู้สึกมีเกียรติมากเมื่อได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อริยะ[ADJ] civilized, See also: excellent, honourable, respectable, eminent, prosperous, Syn. เจริญ, เด่น, ประเสริฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้า[n.] (nā) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity   
นาย [n.] (nāi) EN: [classifier : higher-status, respectable male persons]   FR: [classificateur : dignitaires masculins ; personnes (m.) qui ont un statut élevé]
น่าเคารพ[adj.] (nākhaorop) EN: respectable ; venerable ; honorable   FR: respectable ; honorable
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable   FR: estimable ; respectable ; honrable
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable   FR: digne ; respectable
ผู้เฒ่า[n.] (phūthao) EN: old man ; aged person ; grand old man   FR: vieillard [m] ; personne âgée et respectable [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPECTABLE    R AH0 S P EH1 K T AH0 B AH0 L
RESPECTABLE    R IY0 S P EH1 K T AH0 B AH0 L
RESPECTABLY    R IY0 S P EH1 K T AH0 B L IY0
RESPECTABILITY    R IY0 S P EH2 K T AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respectable    (j) (r i1 s p e1 k t @ b l)
respectably    (a) (r i1 s p e1 k t @ b l ii)
respectability    (n) (r i1 s p e2 k t @ b i1 l i t ii)
respectabilities    (n) (r i1 s p e2 k t @ b i1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtbarkeit {f}respectability [Add to Longdo]
Ehrbarkeit {f}respectableness [Add to Longdo]
(hoch) angesehen {adj}(eminently) respectable [Add to Longdo]
ansehnlichrespectable [Add to Longdo]
ansehnlich {adv}respectably [Add to Longdo]
ehrbar {adj} | ehrbarer | am ehrbarstenrespectable | more respectable | most respectable [Add to Longdo]
ehrbar {adv}respectably [Add to Longdo]
seriös {adj}respectable [Add to Longdo]
seriös {adv} | seriös auftretenrespectable | to appear respectable [Add to Longdo]
Sie sind anständige Leute.They're respectable people. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オネトーム[, oneto-mu] (n) respectable person (fre [Add to Longdo]
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably [Add to Longdo]
外聞[がいぶん, gaibun] (n) reputation; respectability; honour; honor [Add to Longdo]
堅気[かたぎ, katagi] (adj-na) (1) honest; respectable; (n) (2) respectable occupation (i.e. not yakuza, prostitute, etc.); (3) person in a respectable occupation [Add to Longdo]
嬢さん[とうさん, tousan] (n,n-suf) (1) (hon) (See お嬢さん・1) daughter (may be used a honorific after name); (2) (See お嬢さん・2) young lady (esp. of respectable upbringing) (may be used a honorific after name) [Add to Longdo]
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする,全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character [Add to Longdo]
人聞き[ひとぎき, hitogiki] (n) reputation; respectability [Add to Longdo]
徳の高い[とくのたかい, tokunotakai] (adj-i) virtuous; respectable [Add to Longdo]
卑しからぬ[いやしからぬ, iyashikaranu] (exp) respectable; decent [Add to Longdo]
余所聞き[よそぎき, yosogiki] (n) reputation; respectability [Add to Longdo]
良家[りょうけ;りょうか, ryouke ; ryouka] (n) good family; respectable family; decent family [Add to Longdo]
歴とした[れっきとした, rekkitoshita] (exp) accepted; fully-fledged; clear; respectable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可尊敬[kě zūn jìng, ㄎㄜˇ ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respectable [Add to Longdo]
尊贵[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] respected; respectable; honorable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respectable \Re*spect"a*ble\ (-?-b'l), a. [F. respectable, LL.
   respectabilis.]
   1. Worthy of respect; fitted to awaken esteem; deserving
    regard; hence, of good repute; not mean; as, a respectable
    citizen. "The respectable quarter of Sicca." --J. H.
    Newman.
    [1913 Webster]
 
       No government, any more than an individual, will
       long be respected, without being truly respectable.
                          --Madison.
    [1913 Webster]
 
   2. Moderate in degree of excellence or in number; as, a
    respectable performance; a respectable audience.
    [1913 Webster] --{Re*spect"a*ble*ness},n. --
    {Re*spect"a*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respectably
   adv 1: to a tolerably worthy extent; "he did respectably well
       for his age" [syn: {respectably}, {creditably}]
   2: in a decent and morally reputable manner; "the film ends with
     the middle-aged romancers respectably married"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top