ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remorselessness

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remorselessness-, *remorselessness*, remorselessnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา remorselessness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *remorselessness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remorselessness[N] ความไม่สำนึกผิด, See also: ความไม่สงสาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hartherzigkeit {f}remorselessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remorseless \Re*morse"less\, a.
   Being without remorse; having no pity; hence, destitute of
   sensibility; cruel; insensible to distress; merciless.
   "Remorseless adversaries." --South. "With remorseless
   cruelty." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Unpitying; pitiless; relentless; unrelenting;
     implacable; merciless; unmerciful; savage; cruel.
     [1913 Webster] -- {Re*morse"less*ly}, adv. --
     {Re*morse"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

remorselessness

 


  

 
remorselessness
 • ความไม่สำนึกผิด: ความไม่สงสาร [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top