ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refurnish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refurnish-, *refurnish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refurnish (v) rˈiːfˈɜːʳnɪʃ (r ii1 f @@1 n i sh)
refurnished (v) rˈiːfˈɜːʳnɪʃt (r ii1 f @@1 n i sh t)
refurnishes (v) rˈiːfˈɜːʳnɪʃɪz (r ii1 f @@1 n i sh i z)
refurnishing (v) rˈiːfˈɜːʳnɪʃɪŋ (r ii1 f @@1 n i sh i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refurnish \Re*fur"nish\ (-n?sh), v. t.
   To furnish again.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refurnish
   v 1: furnish with new or different furniture; "We refurnished
      the living room"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top