ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recentness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recentness-, *recentness*, recentnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recentness(n) ความใหม่, See also: ความทันสมัย, Syn. newness, novelty

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใหม่(n) newness, See also: freshness, novelty, recentness, Ant. ความเก่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuigkeit {f}recentness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recentness \Re"cent*ness\, n.
   Quality or state of being recent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recentness
   n 1: a time immediately before the present [syn: {recency},
      {recentness}]
   2: the property of having happened or appeared not long ago
     [syn: {recency}, {recentness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top