ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reassurance

R IY2 AH0 SH UH1 R AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassurance-, *reassurance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reassurance(n) การทำให้มั่นใจใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
reassurance(n) การรับรอง, การทำให้มั่นใจขึ้นอีก, การทำให้วางใจขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassurance; re-insuranceการประกันภัยต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Despite Humperdinck's reassurance that she would grow to love him,แม้เจ้าชายจะมั่นใจว่า เธอจะรักเขาในที่สุด The Princess Bride (1987)
Disney brand speaks of reassurance it speaks of tradition it speaks of quality.เครื่องหมายการค้าดิสนีย์บอกถึงความมั่นใจ บอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี บอกถึงคุณภาพ The Corporation (2003)
Someone who can give us the reassurances we require.คนซึ่งทำให้เรามั่นใจว่า จะให้ในสิ่งที่เราต้องการได้ Resident Evil: Extinction (2007)
In the best of worlds, all I could bring her was unending grief and the need for constant reassurance that I wouldn't lose my mind.ในโลกนี้ ทุกสิ่งที่ผมนำมาให้เธอได้ ก็คือความเศร้าใจไม่จบไม่สิ้น แถมยังต้องทำให้แน่ใจให้ได้ว่า ผมจะไม่กลายเป็นคนบ้า Numb (2007)
That sounds like a power reassurance rapist.นั่นฟังเหมือนนักข่มขืนที่มั่นใจและมีอำนาจ Paradise (2008)
I'm afraid I'm gonna need a little bit more reassurance than that.ฉันเกรงว่า ฉันจะต้องการ ความมั่นใจกว่านั้น There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
♪ a sense of reassurance# a sense of reassurance # That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
They need reassurance right now, and--สนามบินปิด The Dog (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REASSURANCE R IY2 AH0 SH UH1 R AH0 N S
REASSURANCES R IY2 AH0 SH ER1 AH0 N S IH0 Z
REASSURANCES R IY2 AH0 SH UH1 R AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassurance (n) rˌɪəʳʃˈuːrəns (r i@2 sh uu1 r @ n s)
reassurances (n) rˌɪəʳʃˈuːrənsɪz (r i@2 sh uu1 r @ n s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reassurance \Re`as*sur"ance\ (r[=e]`[.a]*sh[udd]r"ans), n.
   1. Assurance or confirmation renewed or repeated. --Prynne.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Same as {Reinsurance}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reassurance
   n 1: the act of reassuring; restoring someone's confidence

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top