ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raten-, *raten*
Possible hiragana form: らてん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
raten(vt) |rät, riet, hat geraten, zu + D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler hat mir zu dem Hauskauf geraten., See also: Related: beraten
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.
verraten(vi, vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง, ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem, Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: die Sache aufklären, A. verheimlichen, still sein, Syn. das Geheimnis sagen
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, Syn. sich verheiraten
sich verheiraten(vt) |verheiratet sich, verheiratete sich, hat sich verheiratet, mit jmdm.| แต่งงาน เช่น Sie hat sich zum zweitenmal verheiratet. หล่อนแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว, Syn. heiraten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ratenkauf { m }; Kauf { m } auf Ratenhire-purchase [Add to Longdo]
Ratenzahlung { f }payment by instalments [Add to Longdo]
raten; erraten | ratend; erratend | geraten | er/sie rät | ich/er/sie riet | er/sie hat/hatte geratento guess | guessing | guessed | he/she guesses | I/he/she guessed | he/she has/had guessed [Add to Longdo]
raten (zu)to give advice (on) [Add to Longdo]
ratendadvising [Add to Longdo]
ratendcounselling [Add to Longdo]
ratenweiseby instalments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チモシー;ティモシー[chimoshi-; teimoshi-] (n) timothy (Phleum pratense); timothy grass [Add to Longdo]
デリカシー[derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness [Add to Longdo]
プラテン[puraten] (n) { comp } platen [Add to Longdo]
ラテンアメリカ[raten'amerika] (n) Latin America; (P) [Add to Longdo]
ラテンアメリカ音楽[ラテンアメリカおんがく, raten'amerika ongaku] (n) Latin music [Add to Longdo]
ラテンリズム[ratenrizumu] (n) Latin-American rhythm [Add to Longdo]
ラテン音楽[ラテンおんがく, raten ongaku] (n) Latin music [Add to Longdo]
ラテン語(P);羅甸語;拉丁語[ラテンご(ラテン語)(P);らてんご(羅甸語;拉丁語), raten go ( raten go )(P); ratengo ( ra den go ; ratsu chou go )] (n, adj-no) Latin; (P) [Add to Longdo]
ラテン帝国[ラテンていこく, raten teikoku] (n) Latin Empire [Add to Longdo]
ラテン文学[ラテンぶんがく, raten bungaku] (n) Latin literature [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プラテン[ぷらてん, puraten] platen [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分割払い[ぶんかつばらい, bunkatsubarai] Ratenzahlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  raten /raːtən/
   to advise; to guess

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Raten /raːtən/ 
   rates

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top