ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raffiniert

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raffiniert-, *raffiniert*
German-Thai: Longdo Dictionary
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raffiniertheit {f}ingenuity [Add to Longdo]
raffiniertcagey [Add to Longdo]
raffiniert {adj}subtle [Add to Longdo]
raffiniert; verfeinert {adj}refined [Add to Longdo]
raffiniert; geschickt {adj} | raffinierter | am raffiniertstennifty | niftier | niftiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  raffiniert /rafiːniːrt/
   cagey; refines

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top