ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

radium

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radium-, *radium*
Possible hiragana form: らぢうん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radium(n) ธาตุกัมมันตภาพรังสีชนิดหนึ่ง, See also: ธาตุเรเดียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radium(เร'เดียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีสูงที่เป็นโลหะชนิดหนึ่ง:Ra

English-Thai: Nontri Dictionary
radium(n) แร่เรเดียม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiumเรเดียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 88 ไอโซโทปที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ คือ เรเดียม- 226 เกิดปนอยู่เล็กน้อยในสินแร่ยูเรเนียม เช่น แร่พิตช์เบลนด์ และคาร์โนไทต์ เรเดียม-226 เกิดจากการสลายของทอเรียม-230 ในอนุกรมยูเรเนียม (ดู decay, radioactive และ uranium series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiumเรเดียม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the symbol for radium and the abbreviation for regular army.และก็รู้จักสัญลักษณ์แสดงเรเดียม และก็อักษรย่อของกองทัพ The Story of Us (1999)
radium, uh, from the antique clocks;เรเดี่ยม, จากนาฬิกาเก่า; Page Turner (2008)
Don't you worry about the residual radium from the luminous dials?นี่คุณไม่กังวลเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสีที่หลงเหลืออยู่จากการสะท้องแสงจากหน้าปัดนาฬิกาบ้างเหรอ The Bad Fish Paradigm (2008)
And lanthanum and osmium And astatine and radiumAnd lanthanum and osmium And astatine and radium The Pants Alternative (2010)
A pulse to the radium drive will be sufficient.แค่ยิงรังสีช่วงสั้นๆก็พอแล้ว John Carter (2012)
Madame Curie died of radiation poisoning shortly after discovering radium.มาดามคิวรี่ ตายจากพิษกัมมันตรังสี ไม่นานหลังจากค้นพบเรเดียม Size Matters (2014)
It was given off by certain elements, like radium.โดยองค์ประกอบบาง อย่างเช่นเรเดียม แต่มันก็ยังพบในอากาศ Unafraid of the Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radiumIt was Marie Curie who discovered radium.
radiumWho discovered radium?
radiumWho was radium discovered by?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรเดียม(n) radium, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 88 สัญลักษณ์ Ra เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ เป็นโลหะที่หายากมาก หลอมละลายที่ 700 ํซ. ใช้ประโยชน์ในทางแพทย์สำหรับรักษาโรคมะเร็ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรเดียม[rēdīem] (n) EN: radium  FR: radium [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
radium

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radium

WordNet (3.0)
radium(n) an intensely radioactive metallic element that occurs in minute amounts in uranium ores, Syn. Ra, atomic number 88

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Radium

n. [ NL., fr. L. radius ray. ] (Chem.) An intensely radioactive metallic element found (combined) in minute quantities in pitchblende, and various other uranium minerals. Symbol, Ra; atomic weight, 226.4. Radium was discovered by M. and Mme. Curie, of Paris, who in 1902 separated compounds of it by a tedious process from pitchblende. Its compounds color flames carmine and give a characteristic spectrum. It is divalent, resembling barium chemically. The main isotope of radium found in pitchblende, radium-226, has a half-life of 1620 years, decaying first by alpha emission to radon. Radium preparations are remarkable for maintaining themselves at a higher temperature than their surroundings, and for their radiations, which are of three kinds: alpha rays, beta rays, and gamma rays (see these terms). The beta and gamma rays seen in radium preparations are in fact due to disintegration of decay products of radium rather than the radium itself. By reason of these rays they ionize gases, affect photographic plates, cause sores on the skin, and produce many other striking effects. Their degree of activity depends on the proportion of radium present, but not on its state of chemical combination or on external conditions. The radioactivity of radium is therefore an atomic property, and is due to an inherent instability of the atomic nucleus which causes its decay in a process whose rate is first order. The disintegration of the radium nucleus is only the first in a series of nuclear disintegrations leading to production of a series of elements and isotopes. The chain has at least seven stages; the successive main products have been studied and are radon, a gaseous radioactive element belonging chemically to the inert noble gas series (originally called radium emanation or exradio, radium A, radium B, radium C, etc. The successive products are unstable isotopes of several different elements, each with an atomic weight a little lower than its predecessor. Lead is the stable end product. At the same time, the light gas helium is formed, being generated when the expelled alpha particles (positively charged helium nuclei) acquire electrons. Radium, in turn, is formed in the pitchblende ore by a slow disintegration of uranium. Natural radium and also an isotope (radium-228, also called mesothorium I) formed by the decay of thorium, were at one time used to make a luminous paint for watch dials, until the danger of the radioactivity became fully appreciated, and use of such material in watches was discontinued. See also mesothorium. [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[léi, ㄌㄟˊ, / ] radium Ra, alkaline earth, atomic number 88 #34,678 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radiumbehälter { m }radiode [Add to Longdo]
Radiumstrahlen { pl }radium rays [Add to Longdo]
Radiumheilverfahren { n }; Radiumtherapie { f } [ med. ]radium therapy [Add to Longdo]
Radium { n } [ chem. ]radium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラジウム[rajiumu] (n) radium (Ra); (P) [Add to Longdo]
ラジウム泉[ラジウムせん, rajiumu sen] (n) radium spring [Add to Longdo]
ラジウム療法[ラジウムりょうほう, rajiumu ryouhou] (n) radium therapy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top