หรือคุณหมายถึง quirkineß?
Search result for

quirkiness

(4 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quirkiness-, *quirkiness*, quirkines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quirkiness[N] ความพลิกผัน, See also: ความตลบตะแลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I admire your quirkiness, dude.ผมชอบความเอ๋อของคุณนะคร้าบ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Lola, look, I know you're an actress, and there's a certain amount of quirkiness that I'm supposed to find charming, but this is too much.โลลา ฟังนะ ผมรู้คุณเป็นนักแสดง บางทีมันอาจต้องมีจุดหักมุมบ้าง ผมว่ามันมีสเน่ห์นะ แต่นี่มันมากไปแล้ว Salon of the Dead (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quirkiness
   n 1: a strange attitude or habit [syn: {oddity}, {queerness},
      {quirk}, {quirkiness}, {crotchet}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

quirkiness

 


  

 
quirkiness
 • ความพลิกผัน: ความตลบตะแลง [Lex2]
 


Similar FRENCH words suggested by aspell:
qu'irisez, qu'urinez, qu'iriez, cuiriez, qu'irritez, cuisinez, qu'inclinez, qu'irriguez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top