หรือคุณหมายถึง quirkineß?
Search result for

quirkiness

(4 entries)
(2.5644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quirkiness-, *quirkiness*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา quirkiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *quirkiness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quirkiness    [N] ความพลิกผัน, See also: ความตลบตะแลง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerissenheit {f}quirkiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quirkiness
   n 1: a strange attitude or habit [syn: {oddity}, {queerness},
      {quirk}, {quirkiness}, {crotchet}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

quirkiness

 


  

 
quirkiness
 • ความพลิกผัน: ความตลบตะแลง [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo
 • Go to Top