ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

punched card

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punched card-, *punched card*, punched car
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punched cardบัตรเจาะรูหมายถึง บัตรที่นำมาเจาะเป็นรู เพื่อเป็นข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การเจาะบัตรให้เป็นรูนี้ต้องเจาะด้วยเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีด เช่น ถ้าเจาะตัวอักษร A ก็จะมีรูที่คอลัมน์ 1 และ 12 รูต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (โดยใช้แปรงไฟฟ้าปัดผ่าน) แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ วิธีส่งข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แบบนี้ เกือบจะเป็นแบบแรกที่ใช้กัน เดี๋ยวนี้ถือว่าล้าสมัยไปเสียแล้วเพราะไม่สะดวกในการเก็บรักษา กับทั้งสิ้นเปลืองมาก จุข้อมูลน้อยถ้าเทียบกับจานบันทึก นอกจากนั้น ใช้แล้วนำมาใช้อีกไม่ได้ เจาะผิดก็แก้ไขไม่ได้ ต้องทิ้งไป แล้วทำใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองดู card ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Punched card systemsระบบบัตรเจาะรู [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card   FR: carte perforée [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
穿孔済カード[せんこうずみカード, senkouzumi ka-do] (n) {comp} punched card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 punched card
   n 1: a card on which data can be recorded in the form of punched
      holes [syn: {punched card}, {punch card}, {Hollerith card}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 punched card
 
 
   [techspeak] (alt.: punch card) The signature medium of computing's {Stone
   Age}, now obsolescent. The punched card actually predated computers
   considerably, originating in 1801 as a control device for mechanical looms.
   The version patented by Hollerith and used with mechanical tabulating
   machines in the 1890 U.S. Census was a piece of cardboard about 90 mm by
   215 mm. There is a widespread myth that it was designed to fit in the
   currency trays used for that era's larger dollar bills, but recent
   investigations have falsified this.
 
   IBM (which originated as a tabulating-machine manufacturer) married the
   punched card to computers, encoding binary information as patterns of small
   rectangular holes; one character per column, 80 columns per card. Other
   coding schemes, sizes of card, and hole shapes were tried at various times.
 
   The 80-column width of most character terminals is a legacy of the IBM
   punched card; so is the size of the quick-reference cards distributed with
   many varieties of computers even today. See {chad}, {chad box},
   {eighty-column mind}, {green card}, {dusty deck}, {code grinder}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top