ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proxy server

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proxy server-, *proxy server*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proxy serverตัวบริการแทนหมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในอินเตอร์เน็ต หากสถานีปลายทางเครื่องใดต้องการข้อมูล ก็จะสามารถเรียกได้จากตัวบริการแทนนี้ จะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าเรียกหาเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proxy serverตัวบริการแทน, เครื่องบริการแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
proxy serverตัวบริการแทน, เครื่องบริการแทน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It depends on how many proxy servers he filtered it through, but it was time-delayed, so it'll leave fingerprints.แต่มันจะช้าหน่อยนะ/ ถ้างั้นทิ้งร่องรอยไว้ คุณหมุนมันได้นะ ไง กิ๊บสัน Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Do you guys know what a proxy server is?พวกคุณรู้มั้ยว่าพร๊อกซี่ เซิร์ฟเวอร์คืออะไร The Internet Is Forever (2010)
But this piece of work is using dozens of proxy servers.แต่นายเหลือรับคนนี้ใช้พร๊อกซี่เป็นโหล The Internet Is Forever (2010)
Looks like one of the proxy servers archived What he was streaming on the night of Dorris archer's disappearance.ดูเหมือนคลังเก็บของพร๊อกซี่ เซิร์ฟเวอร์อันนึง เขากำลังส่งภาพสดคืนที่ ดอริส อาร์ชเชอร์หายไป The Internet Is Forever (2010)
He's using twice as many proxy servers.เขาใช้พร๊อกซี่เซิร์ฟเวอร์ 2 เท่า. The Internet Is Forever (2010)
He's not using any of the regular proxy servers.เขาไม่ได้ใช้ พร๊อกซี่ เซิร์ฟเวอร์ปรกติที่ใช้ประจำ The Internet Is Forever (2010)
Unfortunately they were using the public Wi-Fi at the Culver City College as a proxy server.โชคไม่ดีที่คนนั้นใช้ไว-ไฟ สาธารณะ ที่คลเวอร์ ซิตี้ คอลเลจ เซิฟเวอร์กลาง Cyber Threat (2011)
It's been routed through multiple proxy servers.มันผ่านพร็อกซี่เสิร์ฟเวอร์มาหลายตัว Through the Looking Glass (2012)
Hey, I reran the last GPS signal of the bus through a proxy server, retracing the route, and it turns out that the signal was never disabled, it was just masked.เฮ้ ฉันลองตรวจสัญญาณจีพีเอสล่าสุด ของรถบัสอีกรอบผ่านระบบพร็อกซี่ ตรวจสอบเส้นทางอีกครั้ง ปรากฎว่า สัญญาณไม่เคยถูกปิด แค่ถูกกั้นไว้ The Wheels on the Bus... (2012)
Okay, kids. Proxy server's deactivated.เอาล่ะ หนุ่มๆ ยกเลิกพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แล้ว The Event Horizon (2014)
Whoever it is has covered his tracks with proxy servers and VPNs.ใครคนนั้นพยายามปกปิดร่องรอย ในเซิฟเวอร์ และ เครือข่ายสาธารณะ Green Light (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロキシーサーバー[, purokishi-sa-ba-] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]
プロキシサーバー;プロキシサーバ[, purokishisa-ba-; purokishisa-ba] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]
プロクシサーバ[, purokushisa-ba] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]
代理サーバー[だいりサーバー, dairi sa-ba-] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロキシーサーバー[ぷろきしーさーばー, purokishi-sa-ba-] proxy server [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top