ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

professionalisation

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -professionalisation-, *professionalisation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
professionalisation[N] การเป็นมืออาชีพ, Syn. professionalisation

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 professionalisation
   n 1: the social process whereby people come to engage in an
      activity for pay or as a means of livelihood; "the
      professionalization of American sports"; "the
      professionalization of warfare" [syn:
      {professionalization}, {professionalisation}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top