ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

principals

P R IH1 N S AH0 P AH0 L Z   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -principals-, *principals*, principal
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give me the principals' names again.ให้ฉันชื่อผู้ว่าจ้างอีกครั้ง Pulp Fiction (1994)
Principals have access to academic records.อาจารย์ใหญ่มีสิทธิ์ ที่จะรายงานทางโรงเรียน Charlie Bartlett (2007)
But he never compromised his principals.แต่เขาก็ไม่เคยย่อหย่อน ต่อหลักการของตัวเอง Senate Murders (2010)
Meet me in the principals' studio at 5:00.ให้ไปพบฉันที่ห้องซ้อมใหญ่ตอน 5 โมง Black Swan (2010)
principals only.แต่เดวิดอยากให้มีแต่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปจริงๆ Pilot (2011)
Okay, we got eight principals, four low-vel riot shotguns, three Berettas, low-vel semis.โอเค มีนักโทษ8คน ลูกซอง 4,ปืนสั้น 3,ปืนกล 1 Lockout (2012)
You flouted the very principals you're now standing on.คุณละเมิดหลักการมากมาย ที่กำลังยึดถือไว้ Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
It was never about principals. It was about love, you ant.มันไม่เกี่ยวกับหลักการ เป็นเรื่องของความรัก เจ้าโง่ Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
And what are we gonna do for the other principals?พวกเขายังเขียนตอนจบของเรื่องไม่เสร็จที The Callback (2012)
I also need a list of the ballet company principals.ผมต้องการรายชื่อของ บริษัทผู้ว่าจ้างบัลเล่ต์ All In (2012)
Get the principals and the girl in the conference room, please.พาเด็กผู้หญิงคนนั้นไปที่ห้องประชุม Interstellar (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINCIPALS    P R IH1 N S AH0 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principals    (n) prˈɪnsəplz (p r i1 n s @ p l z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top