ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevision

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevision-, *prevision*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevision(n) การคาดการณ์, See also: การทำนาย, Syn. foresight

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพยากรณ์[kān phayākøn] (n) EN: forecast ; forecasting  FR: prévision [ f ]
การพยากรณ์อากาศ[kān phayākøn ākāt] (n, exp) EN: weather forecast  FR: prévisions météorologiques [ fpl ]
การพยากรณ์การขาย[kān phayākøn kān khāi] (n, exp) EN: sales forecast  FR: prévision des ventes [ f ]
การพยากรณ์ในระยะยาว[kān phayākøn nai raya yāo] (n, exp) EN: long-rang forecasting  FR: prévision à long terme [ f ]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[khāo phayākøn ākāt] (n, exp) EN: weather forecast  FR: bulletin météorologique [ m ] ; prévisions météorologiques [ fpl ]
นักพยากรณ์อากาศ[nakphayākøn ākāt] (n, exp) EN: weather forecaster  FR: prévisionniste [ m ] { météo }

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevision (n) prˌiːvˈɪʒn (p r ii2 v i1 zh n)
previsions (n) prˌiːvˈɪʒnz (p r ii2 v i1 zh n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevision \Pre*vi"sion\, n. [Cf. F. pr['e]vision.]
   Foresight; foreknowledge; prescience. --H. Spencer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevision
   n 1: a prophetic vision (as in a dream)
   2: the power to foresee the future [syn: {prescience},
     {prevision}]
   3: seeing ahead; knowing in advance; foreseeing [syn:
     {prevision}, {foresight}, {farsightedness}, {prospicience}]
   4: the act of predicting (as by reasoning about the future)
     [syn: {prediction}, {anticipation}, {prevision}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top