ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prepossessions

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prepossessions-, *prepossessions*, prepossession
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prepossessions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prepossessions*)
English-Thai: Nontri Dictionary
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prepossession    (n) prˌiːpəzˈɛʃən (p r ii2 p @ z e1 sh @ n)
prepossessions    (n) prˌiːpəzˈɛʃənz (p r ii2 p @ z e1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Voreingenommenheit {f}prepossession [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top