ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pray to

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pray to-, *pray to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pray to[PHRV] สวดอ้อนวอนกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง How I Won the War (1967)
I mean, they pray to the damn thing.มันกราบไหว้หัวรบบ้านั่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Pray to God, sahib.สวดมนต์สิ เจ้านาย Gandhi (1982)
They says we must pray to their evil god.พวกเขาบอกว่าเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าชั่วร้ายของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I pray to Siva,ผมภาวนาขอให้พระศิวะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
No, but I hope she is, though. I mean, I pray to God she is.ไม่ แต่ผมหวังว่าเธอเป็น ผมหมายความว่า ผมภาวนาให้เธอเป็น Basic Instinct (1992)
I pray to the Almighty that you will forgive me... if I intone the blessings.ฉันขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้า ...ถ้าฉันทำพิธีสวดบกพร่อง Schindler's List (1993)
They're shrines People pray to themเป็นศาลที่ชาวบ้านบูชา Spirited Away (2001)
Let's pray to God this works.สวดมนต์ให้ด้วยแล้วกัน Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You don't pray to our God. You pray to no God, I hear.-ไม่ศรัทธาอะไรเลยด้วยซ้ำ The Chronicles of Riddick (2004)
Dispatch the Phocians to the goat path and pray to the gods nobody tells the Persians about it.หาไม่ นายกอง การจัดกระบวนทัพ 300 (2006)
Here is where I pray to my ancestors for strength, for courage.ห้องนี้ฉันใช้บูชาบรรพบุรุษ สวดมนต์ขอให้เข้มแข็งและกล้าหาญ Hannibal Rising (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pray toLet's pray to God, and He will answer our prayers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būchā) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top