ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

practised

P R AE1 K T IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practised-, *practised*, practis, practise
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unpractised(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ, ไม่ได้ฝึก, ไม่ชำนาญ, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ผล, ไม่มีประสบการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
practised(adj) คล่อง, มีประสบการณ์, มีสมรรถภาพ
unpractised(adj) ยังไม่ได้ใช้, ไม่ได้ฝึกหัด, ไม่ชำนาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- To whom? He practised magic.เพื่อใคร? The Dragon's Call (2008)
You brought it on yourselves. You practised evil.เจ้าทำตัวของเจ้าเอง เจ้าฝึกปีศาจ Excalibur (2008)
I practised as a doctor.ผมฝึกมา เพื่อเป็นหมอครับ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Have you ever practised sorcery?ท่านเคยใช้เวทย์มนตร์มั้ย The Secret Sharer (2011)
That's one of the few places where magic is practised freely. Why would she attack her own?นั่นเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่สำหรับฝึกใช้เวทมนตร์ได้อย่างอิสระ ทำไมนางต้องโจมตีพวกเดียวกัน The Kindness of Strangers (2012)
But do not underestimate this woman's abilities... all Bendrui are practised in potent magic.แต่อย่าได้ประเมินพวกนางต่ำเกินไป เบนดรูอิทุกคน มีความเชี่ยวชาญในเวทมนตร์ที่ทรงอำนาจ The Kindness of Strangers (2012)
He's obviously practised this before.พ่อต้องเคยทำมาก่อนแน่ ๆ Close Encounters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practisedAlthough she practised every afternoon, her tennis didn't improve at all.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRACTISED P R AE1 K T IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practised (v) prˈæktɪst (p r a1 k t i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慣れた[なれた, nareta] (adj-f) experienced; practiced; practised; familiar [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  practised
      adj 1: skillful after much practice [syn: {practiced},
             {practised}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top