ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pompadour

P AA1 M P AH0 D AO0 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pompadour-, *pompadour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pompadour(n) แบบทรงผลของสตรีและบุรุษที่ม้วนตรงขึ้นจากหน้าผาก, Syn. haircut

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเปล้าหน้าเหลือง[nok plao nā leūang] (n, exp) EN: Pompadour Green Pigeon  FR: Colombar pompadour [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POMPADOUR P AA1 M P AH0 D AO0 R

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pompadourfrisur { f }pompadour [Add to Longdo]
Pompadourtaube { f } [ ornith. ]Pompadour Green Pigeon [Add to Longdo]
Pompadoursittich { m } [ ornith. ]Red Shining Parrot [Add to Longdo]
Pompadourkotinga [ ornith. ]Pompadour Cotinga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
島田[しまだ, shimada] (n) (abbr) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure #4,031 [Add to Longdo]
リーゼント[ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
島田髷[しまだまげ;しまだわげ, shimadamage ; shimadawage] (n) (See 島田・しまだ) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure [Add to Longdo]
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]
庇髪;ひさし髪[ひさしがみ, hisashigami] (n) (obsc) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pompadour \Pom"pa*dour\, n.
   A crimson or pink color; also, a style of dress cut low and
   square in the neck; also, a mode of dressing the hair by
   drawing it straight back from the forehead over a roll; -- so
   called after the Marchioness de Pompadour of France. Also
   much used adjectively.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pompadour
   n 1: French noblewoman who was the lover of Louis XV, whose
      policies she influenced (1721-1764) [syn: {Pompadour},
      {Marquise de Pompadour}, {Jeanne Antoinette Poisson}]
   2: a hair style in which the front hair is swept up from the
     forehead
   v 1: style women's hair in a pompadour

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top