ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poises

   
756 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poises-, *poises*, poise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poises*)
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
pointmansomeone who tries to prevent problems

English-Thai: Longdo Dictionary
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poi[N] อาหารที่ทำด้วยเผือกของชาวฮาวาย
point[N] ความคิดเห็น, Syn. idea, opinion
point[N] จุดประสงค์, See also: จุดมุ่งหมาย, Syn. aim, object, purpose
point[N] ประเด็น, See also: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง, Syn. idea, matter
point[N] จุด, See also: ปลาย, Syn. dot
point[N] คะแนน, See also: แต้มคะแนน, แต้ม
point[N] จุดสำคัญ
point[N] จุดเวลา
point[N] สถานที่, See also: ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน, Syn. location, place
point[N] ขั้น, See also: ตอน, Syn. degree, stage
point[N] หัวลูกศร
point[N] ระดับ, See also: สถานะ
point[N] ทิศทาง, Syn. direction
point[VI] ชี้, See also: ชี้ให้ดู, ชี้ไปทาง, ชี้ทาง, Syn. indicate, show
point[VI] แสดงให้เห็น
point[VT] ทำให้แหลม, See also: ทำให้เรียวแหลม, Syn. sharpen, taper
point[VI] (เรือ) แล่นรับลม, See also: (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม
poise[N] ท่าทางสงบเยือกเย็น, Syn. coolness, self-control, Ant. panic
poise[N] ความสมดุล, See also: ดุลยภาพ, Syn. balance, gravity
poise[N] ท่าเดิน, See also: การวางตัว
poise[N] ความมั่นคง, See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ, Syn. steadiness
poise[VI] ทรงตัว
poise[VT] ทรงตัว
spoil[VT] ทำให้เสียหาย, Syn. damage, impair, ruin
spoil[VT] ตามใจจนเสียคน, See also: ทำให้เสียคน, Syn. coddle, cosset, indulge
spoil[VI] เน่าเสีย, Syn. decay, rot
spoil[VT] แย่งชิง, See also: ปล้น, Syn. plunder, steal
spoil[N] การแย่งชิง, Syn. plundering, stealing
spoil[N] ของที่แย่งชิงมา, See also: สิ่งที่ปล้นมา, ของโจร, Syn. booty
poison[N] ยาพิษ, See also: พิษ, Syn. toxin, venom
poison[N] สิ่งที่เป็นอันตราย
poison[VT] วางยาพิษ, See also: ใส่ยาพิษ, ลอบเอายาพิษให้กิน, ฆ่าด้วยยาพิษ
poison[VT] ทำให้เป็นพิษ, See also: ทำให้เป็นมลพิษ, ทำให้เสื่อม, Syn. contaminate, pollute, ruin
poison[ADJ] ซึ่งมีพิษ
appoint[VI] จัด (วันเวลา, สถานที่), See also: นัดหมาย, Syn. decree
appoint[VT] จัดให้เหมาะ, Syn. furnish, outfit
appoint[VT] มอบหมาย, See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง, Syn. name, elect, select, designate
appoint[VI] มอบหมาย, See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง
pointed[ADJ] แหลมคม, See also: แหลม, คมกริบ, ซึ่งมีปลายแหลม, Syn. fine, spiked, sharp
pointed[ADJ] ซึ่งพูดตรงๆ อย่างไม่ค่อยสุภาพ, Syn. caustic, tart
pointer[N] เครื่องชี้, See also: ไม้ชี้, Syn. indicator, gauge
pointer[N] เข็มชี้ตัวเลขในเครื่องชั่ง
pointer[N] ผู้ชี้นำ
pointer[N] พลปืนทำหน้าที่เล็งปืน
pointer[N] สุนัขพันธุ์พอยต์เตอร์
pointer[N] คำแนะนำ (คำไม่เป็นทงการ), Syn. clue, tip
spoiler[N] อุปกรณ์ควบคุมกระแสลมในเครื่องบินหรือรถยนต์, Syn. aileron, stabilizer
spoiler[N] ผู้แข่งขันที่ทำลายการชนะของคู่แข่งได้
spoiler[N] คนที่ทำให้เสียหาย, Syn. destroyer, wrecker
spoiler[N] โจร, Syn. plunderer, robber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthropoid(al) (แอน' โธรพอย, -เดิล) adj. คล้ายมนุษย์, Syn. humanlike)
appoint(อะพอยทฺ') vt. แต่งตั้ง,ตั้งให้เป็น,
appointee(อะพอย'ที) n. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
appointive(อะพอย'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (pertaining to appointment)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
avoirdupois weightระบบน้ำหนักในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา. av ; avdp. ; avoir.
ball-point penปากกาลูกลื่น, Syn. ball point
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
blood poisoningn. ภาวะโลหิตเป็นพิษ,septicemia
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพักสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงจุดพัก เช่น ใช้เครื่องหมายธงเป็นสัญลักษณ์
checkpointn. จุดตรวจ,ด่าน
clodpoiln. คนโง่., Syn. clodpole,clodpate
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง,ทำให้สูญเสียความหวัง,ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
embonpoint(อานบอนพวาน') n.,Fr. ความอ้วนเกินไป,ความอ้วน
empoisan(เอมพอย'ซัน) vt. ทำให้เลว,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เขว,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ใส่ยาพิษ
entry pointเลขที่อยู่แรกเข้าจุดแรกเข้าหมายถึง จุดเริ่มต้นของคำสั่งแรกในชุดคำสั่ง (program) หรือชุดคำสั่งประจำ (routine) การปฏิบัติงานจะเริ่มต้น ณ จุดนี้
fixed point numberจำนวนเต็มหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม (สมมติ) ตายตัว หรือที่เรียกว่า เลขจำนวนเต็ม (integer) ตรงข้ามกับ floating point number ซึ่งหมายถึงเลขทศนิยมที่จะกำหนดให้มีเลขตามหลังจุด ทศนิยมกี่หลักก็ได้ตามที่ต้องการ
floating point numberเลขทศนิยมหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม จะมีเลขตามหลังจุดทศนิยมนี้กี่ หลักก็ได้ ตรงข้ามกับ fixed point number ซึ่งหมายถึง เลขจำนวนเต็ม (integer)
freezing pointn. จุดเยือกแข็ง
gunpoint(กัน'พอยทฺ) n. ปากกระบอกปืน
haematopoiesisn. การเกิดโลหิต,การสร้างโลหิต., See also: hematopoietic adj.
hematopoiesisn. การเกิดโลหิต,การสร้างโลหิต., See also: hematopoietic adj.
i beam pointerตัวชี้ไอบีมเป็นตัวชี้ตำแหน่งในลักษณะหนึ่งมีรูปร่างเหมือนตัว I จะปรากฏขึ้นเมื่อจะพิมพ์ตัวอักขระ หรือตัวเลข ตัวชี้ตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนรูปลักษณะไปตามความหมายเฉพาะของคำสั่งหลัก ๆ เช่น อาจเป็นลูกศร เป็นกากบาท
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น
needlepoint(นีด'เดิลพอยทฺ) n. ปลายเข็ม
penpoint(เพน'พอยทฺ) n. ปลายปากกา
pinpoint(พิน'พอยทฺ) n. ปลาเข็ม,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,หัวเข็มหมุด vt. หาตำแหน่งแน่นอน,เจาะจง,เน้น adj. แน่นอน,แม่นยำ
poignant(พอย'เยินทฺ,พอย'เนินทฺ) adj. เจ็บปวด,เจ็บแสบ,สาหัส,ฉุน,เผ็ดร้อน,คมกริบ,แหลม,รุนแรง,สะเทือนอารมณ์., See also: poignancy n., Syn. intense
point(พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม,สถานที่,ตำแหน่ง,ทิศทาง,ขั้น,ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ,ประเด็น,จุดสำคัญ,เอกลักษณ์,ข้อแนะ,ข้อคำขำ,หน่วย,หน่วยวัด,ขีด,คะแนน,การชี้,vt.,vi. ชี้,เล็ง,แจ้ง,ทำให้แหลม,เสริม,ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง)
point of sale systemระบบ ณ จุดขายใช้ตัวย่อว่า POS (อ่านว่า พีโอเอส) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) ฯลฯ
point of viewความเห็น,แง่คิด, Syn. standpoint
point-blankadj. ในระยะเผาขน,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง. adv. โดยตรง,เปิดเผย,โผงผาง
pointed(พอย'ทิด) adj. แหลม,แหลมคม,คมกริบ,สำคัญ,มีผลโดยตรง,ชัดเจน, See also: pointedness n., Syn. sharp
pointing deviceอุปกรณ์ชี้หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนที่ ไปได้ทั่วจอภาพ อาจเป็นแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) หรือ ก้านควบคุม (joystick) ก็ได้
pointless(พอยทฺ'เลส) adj. ไร้จุด,ทื่อ,ไร้กำลัง,ไร้ความหมาย,ไม่ได้คะแนน,ไม่ได้แต้ม., See also: pointlessness n.
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
poised(พอยซดฺ) adj. อยู่ในดุลภาพ,มีสติ,ทรงตัวได้,บินร่อนอยู่ในอากาศ
poison(พอย'เซิน) n. ยาพิษ,ภัยอันตราย. vt. ให้ยาพิษ,ทำลาย,ทำให้เสีย. adj. เป็นพิษ
poisonous(พอย'เซินนัส) adj. เป็นพิษ,มีพิษ,มีอันตราย,ร้าย, See also: poisonousness n., Syn. destructive
porpoise(พอร์'เพิส) n. ปลาโลมา
powerpoint(พาวเวอร์พอยนต์) เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office โปรแกรมนี้เน้นในเรื่องการแสดงภาพประกอบคำอธิบาย ใช้เพื่อการนำเสนองาน (presentation) โดยทำเป็นหน้า ๆ อาจทำให้มีเสียงบรรยายประกอบด้วยก็ได้ หรือจะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อแจกผู้ฟังก็ได้
spoil(สพอยลฺ) {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทำให้เสีย,ทำให้แย่,ทำอันตราย,โอ๋จนเสียคน,ทำให้เสื่อมเสีย,ปล้น,แย่ง. vi. เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง,ปล้น,แย่ง. n. ของโจร,สิ่งที่ปล้นมา,ของเสีย -Phr. (be spoiling for อยากมาก ต้องการมาก) -S...
spoilt(สพอยลฺทฺ) vi. กริยช่อง 2 และ 3 ของ spoil,กริยาช่อง 2 ของ speak
standpointn. จุดยืน,หลัก,แง่คิด,ทัศนคติ, Syn. position,point of,view
turning pointจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, Syn. crux,crisis
vantage pointn. ฐานะหรือตำแหน่งที่ได้เปรียบ,จุดที่สามารถมองเห็นได้กว้างขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
anthropoid(adj) เหมือนมนุษย์,คล้ายมนุษย์
anthropoid(n) ลิงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
appointer(n) ผู้แต่งตั้ง
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์
checkpoint(n) จุดตรวจ,ด่าน
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล,ทำให้ทรงตัว,ถ่วง,คาน
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
FOOD food poisoning(n) อาการอาหารเป็นพิษ
poignancy(n) ความแหลม,ความเจ็บปวด,ความสาหัส,ความรุนแรง
poignant(adj) แหลม,เจ็บปวด,สาหัส,รุนแรง,เผ็ดร้อน,ฉุน
point(n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ
point(vt) ชี้,แสดงให้เห็น,เล็ง,แจ้ง,เสี้ยม,ใส่จุดทศนิยม
pointed(adj) แหลม,คมกริบ,สำคัญ,ชัดเจน,เด่นชัด
pointer(n) เข็มชี้,ผู้ชี้นำ,สุนัขไล่เนื้อ,ไม้ชี้
poise(n) การทรงตัว,การชั่ง,หลัก,ท่าทาง,สติ,ดุลยภาพ
poise(vt) ชั่ง,ปรับตัว,ทรงตัว,ยืน,เลี้ยง(ไม้)
poison(n) ยาพิษ
poison(vt) ใส่ยาพิษ,ให้ยาพิษ,ทำให้ผิดสำแดง
poisonous(adj) เป็นพิษ,เป็นอันตราย,ร้ายแรง
porpoise(n) ปลาโลมา
spoil(n) ของที่ริบมาได้,ของที่ปล้นได้,ของโจร,ของเสีย
spoil(vi) ปล้น,เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง
spoil(vt) แย่ง,ปล้น,ทำลาย,ทำให้เสียคน
standpoint(n) แง่คิด,ความเห็น,หลัก,ทัศนคติ,จุดยืน
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poisoning, food; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pro hac vice, appointmentการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of presence (POP)จุดเข้าระบบ (พ็อป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of symmetryจุดสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of tangency; point of contactจุดสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of view; viewpointมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
point reservedข้อที่สงวนไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point set theoryทฤษฎีเซตของจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point set topologyทอพอโลยีเซตของจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point-of-sale (POS)ณ จุดขาย (พีโอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
point-of-sale (POS)ณ จุดขาย (พีโอเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point-of-sale systemระบบ ณ จุดขาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
POS (point-of-sale)พีโอเอส (ณ จุดขาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
POS (point-of-sale)(พีโอเอส) (ณ จุดขาย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piercing pointจุดเจาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probational appointmentการแต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of articulation; point of articulationตำแหน่งเกิดเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
panhaematopoietic; panhematopoietic-การสร้างเลือดทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Point-to-Point Protocol (PPP)เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด (พีพีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Point-to-Point Protocol (PPP)เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด (พีพีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pointerตัวชี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pointerตัวชี้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pointillismลัทธิผสานจุดสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
points; breaker points; contact pointsหน้าทองขาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
poisonยาพิษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poisoning; intoxation; toxication๑. ภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxication ๑]๒. การให้สารพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxication ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoningการได้รับสารพิษ, การถูกยาพิษ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
poisoning, arsenicภาวะพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
POP (point of presence)พ็อป (จุดเข้าระบบ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisional appointmentการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
port injection; multiple-point injectionการฉีดแยกช่องไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyopoiesisการก่อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyopoietic-ก่อหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
POP (point of presence)พ็อป (จุดเข้าระบบ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
power of appointmentอำนาจแต่งตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political appointeeผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political appointmentการแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent appointmentการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
PPP (Point-to-Point Protocol)พีพีพี (เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PPP (Point-to-Point Protocol)พีพีพี (เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panhematopoietic; panhaematopoietic-การสร้างเลือดทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pour pointจุดเริ่มไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
poikil(o)-๑. หลากหลาย๒. ไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikil(o)-๑. หลากหลาย๒. ไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikilocyteเม็ดเลือดแดงผิดรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikilocytosisภาวะเลือดมีเม็ดเลือดแดงผิดรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Access pointจุดเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Access pointจุดเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hazard analysis and critical control pointระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Function point analysisการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Interior-point methodวิธีจุดภายใน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pour Pointจุดไหลเท
อุณหภูมิ ณ จุดที่น้ำมันดิบแข็งตัวและไม่สามารถไหลได้สะดวก หมายถึงว่า ถ้าอุณหภูมิของน้ำมันดิบต่ำกว่าจุดไหลเท น้ำมันดิบก็จะเป็นไขแข็ง ไหลไม่ได้ และในทางตรงกันข้าม หากอุณหภูมิสูงกว่าจุดไหลเท ไข หรือ Wax ที่ผสมอยู่ในน้ำมันดิบก็จะหลอมตัวเข้ากับน้ำมันดิบ ทำให้ น้ำมันดิบไหลได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Dew Point Control Unitหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัว, หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวเพื่อควบคุมคุณภาพของก๊าซธรรมชาติซึ่งนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ลูกค้า
โดยควบคุมอุณหภูมิจุดกลั่นตัว และควบคุมค่าความร้อนของ sale gas (ดูคำ sale gas) ที่ส่งให้กลุ่มลูกค้าให้เท่ากันตลอดทั้งระบบ [ปิโตรเลี่ยม]
Poisonous plantพืชมีพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซองส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Burnable poisonสารพอยซันเสื่อมสภาพได้, สารดูดกลืนนิวตรอน เช่น โบรอน ที่ผสมไว้ในแท่งเชื้อเพลิงหรือเปลือกแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในระยะแรก ซึ่งมีปริมาณเชื้อเพลิงมาก หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่ดูดกลืนนิวตรอน เป็นการชดเชยผลจากเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไป และการสะสมตัวของผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสที่ดูดกลืนนิวตรอนที่เกิดขึ้นในเชื้อเพลิง ทำให้อายุการใช้งานของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยาวนานขึ้น [นิวเคลียร์]
Million Floating Point Operations Per Second เมกะฟลอปส์ [คอมพิวเตอร์]
Poisonสารพอยซัน(ต่อปฏิกิริยานิวเคลียร์), วัสดุใดๆ ที่มีภาคตัดขวางการดูดกลืนนิวตรอนสูง ซึ่งจะดูดกลืนนิวตรอนบางส่วนจากปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นผลให้การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ลดลง [นิวเคลียร์]
Point mutationการกลายเฉพาะจุด, การกลายที่เกิดจากการแทนที่คู่เบสหนึ่งโดยอีกคู่เบสหนึ่ง หรือจากนิวคลีโอไทด์จำนวนเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาหรือขาดหายไป
[นิวเคลียร์]
fixed-point arithmeticเลขคณิตจุดตายตัว
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับตัวเลขที่ตำแหน่งของจุดทศนิยมตายตัว [คอมพิวเตอร์]
floating-point arithmeticเลขคณิตจุดลอยตัว
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับตัวเลขที่ตำแหน่งของจุดทศนิยมไม่ตายตัวสามารถเปลี่ยนไปได้ [คอมพิวเตอร์]
Hematopoietic syndromeกลุ่มอาการทางระบบเลือด, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่าง กายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 1 เกรย์ ขึ้นไป ทำให้เกิดการลดลงของเม็ดเลือดและก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย โลหิตจาง ร่างกายติดเชื้อง่าย เลือดไหลไม่หยุด (ดู Radiation syndrome, Gastrointestinal syndrome และ Cerebrovascular syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Headpointerเครื่องชี้ด้วยศีรษะ, เครื่องชี้ด้วยศีรษะ มีสองความหมาย แบบแรก คือก้านชี้ ที่สวมกับศีรษะเพื่อให้ผู้พิการทางกายสามารถชี้ เปิดหน้ากระดาษหรือกดสวิทช์ได้โดยไม่ต้องใช้มือ (headstick)  แบบที่สองหมายถึงการควบคุมโดยศีรษะ ซึ่งทำงานโดยการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอหรือ อินฟราเรด ถ่ายภาพผู้พิการ และติดตามความเคลื่อนไหวของศีรษะ แล้วนำสัญญาณความเคลื่อนไหวมาบ่งบอกความต้องการ โดยทั่วไป มักจะมีการติดจุดเครื่องหมายที่ติดกับหน้าผากของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Fission-product poisoningภาวะพอยซันจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส, การดูดกลืน หรือ การจับยึดนิวตรอนโดยผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส ทำให้ปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ลดลง (ดู poison ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Trigger pointจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
การที่นิติบุคคลหรือบุคคลใดถือหลักทรัพย์ถึงหรือข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อคือ 25% 50% และ 75% ของสิทธิออกเสียง นิติบุคคลหรือบุคคลนั้นมีหน้าที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Acupuncture Pointsตำแหน่งฝังเข็ม [TU Subject Heading]
Advertising, Point-of-saleโฆษณา ณ จุดขาย [TU Subject Heading]
Arthropoda, Poisonousสัตว์ขาปล้องมีพิษ [TU Subject Heading]
Ball-point pensปากกาลูกลื่น [TU Subject Heading]
Cadmium poisoningแคดเมี่ยมเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Carbon monoxide poisoningคาร์บอน มอนนอคไซด์เป็นพิษ [TU Subject Heading]
Carbon tetrachloride poisoningคาร์บอน เตตราคลอไรด์เป็นพิษ [TU Subject Heading]
Counterpointลีลาสอดประสานแนวทำนอง [TU Subject Heading]
Court-appointed expertsพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง [TU Subject Heading]
Critical pointจุดวิกฤต [TU Subject Heading]
Critical point theory (Mathematical analysis)ทฤษฎีจุดวิกฤต (การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Effect of poisons onผลกระทบของสารพิษ [TU Subject Heading]
Erythropoietinอีริโธรพอยอีติน [TU Subject Heading]
Fluoride poisoningฟลูออไรด์เป็นพิษ [TU Subject Heading]
Food poisoningอาหารเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Gases, Asphyxiating and poisonousก๊าซพิษ [TU Subject Heading]
Hazard analysis and Critical Control Point (Food safety system)การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (ระบบความปลอดภัยของอาหาร) [TU Subject Heading]
Hematopoiesis, Extramedullaryการสร้างเลือดนอกไขกระดูก [TU Subject Heading]
Hematopoietic stem cell transplantationการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด [TU Subject Heading]
Lead poisoningตะกั่วเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Mercury poisoningปรอทเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Microsoft PowerPoint (Computer file)ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พ้อยท์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mushroom poisoningเห็ดเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Mushrooms, Poisonousเห็ดมีพิษ [TU Subject Heading]
Plant poisoningพืชเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Point of view (Literature)มุมมอง (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Point-of-sale systemsระบบ ณ จุดขาย [TU Subject Heading]
Poisoningการเกิดพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous animalsสัตว์มีพิษ [TU Subject Heading]
Poisonous fishesปลามีพิษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acute poisoningพิษเฉียบพลัน
apoitmentนัดหมาย
basispoint[เบ'สิส พ้อยท์] หลังจุด ทศนิยม
chronic poisoningพิษเรื้อรัง
Erythropoietinสารที่ควบคุมการผลิตของเซลล์เม็ดเลือดแดง
Hematopoietic Systemการก่อตัวของเลือดหรือเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายที่อยู่อาศัย
pointed cabbage (n ) กะหล่ำหัวใจ
pointmanตัวแทนเจรจา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Might be poison.อาจจะมีพิษ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And all females is poison!และเพศหญิงทั้งหมดเป็นพิษ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A poisoned apple!แอปเปิ้ลอาบยาพิษ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We've just discovered the most wonderful poison gas.เราพึ่งค้นพบ แก๊ซพิษที่ดีที่สุดครับท่าน The Great Dictator (1940)
- I have an appointment.- ผมนัดไว้แล้ว The Great Dictator (1940)
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด The Great Dictator (1940)
She's spoiled, Mr. De Winter, that's her trouble.- หล่อนเป็นเด็กไร้มารยาทน่ะคะ คุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง Rebecca (1940)
Well, here are all the appointments for that day.- นี่เป็นรายการนัดหมายทั้งหมดในวันนั้น Rebecca (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
Pointless operations, amputations, experimental mutilations.การผ่าตัดที่ไม่มีเหตุผล การตัดอวัยวะทั้งหลาย การทดลองเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ Night and Fog (1956)
- I thought he was really sharp, the way he handled all those points one by one, in logical sequence.- ผมคิดว่าเขาเป็นคมจริงๆ วิธีที่เขาจัดการทุกจุดที่หนึ่งโดยหนึ่งในลำดับตรรกะ 12 Angry Men (1957)
Certain things should be pointed out to this man.สิ่งบางอย่างที่ควรจะชี้ให้ผู้ชายคนนี้ 12 Angry Men (1957)
There's no point staying here for ever. OK.มีจุดที่อยู่ที่นี่ไปตลอดกาลไม่ได้ ตกลง 12 Angry Men (1957)
It may have been two too many. Everyone has a breaking point.มันอาจจะเป็นสองมากเกินไป ทุกคนมีจุดแตกหัก 12 Angry Men (1957)
- I think we're missing the point.- ผมคิดว่าเรากำลังขาดหายไปจุด 12 Angry Men (1957)
What do you mean? What's the point of having witnesses at all?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร สิ่งที่จุดของการมีพยานที่ทั้งหมดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
OK, let's get to the point.ตกลงให้ของได้รับไปยังจุดที่ 12 Angry Men (1957)
There's no point standing around all over the place.มีจุดยืนอยู่รอบ ๆ ทั่วสถานที่ไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
Anyway, in an agency, when we reach a point like this...อย่างไรก็ตามในหน่วยงานเมื่อเราไปถึงจุดเช่นนี้ ... 12 Angry Men (1957)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.มันต้องใช้เวลาหกรถเอรถไฟสิบวินาทีที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
Say the given point is the open window of the room where the killing took place.กล่าวว่าจุดที่กำหนดเป็นหน้าต่างที่เปิดห้องพักที่การฆ่าที่เกิดขึ้น 12 Angry Men (1957)
- Will you get to the point?- คุณจะได้รับไปยังจุดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
We've agreed that it takes ten seconds for a train to pass a given point.เราได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาสิบวินาทีสำหรับรถไฟที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
- He was court-appointed.- เขาได้รับการแต่งตั้งศาล 12 Angry Men (1957)
He didn't want the case or he resented being appointed.เขาไม่อยากให้คดีหรือไม่พอใจที่เขาได้รับการแต่งตั้ง 12 Angry Men (1957)
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make.ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้ 12 Angry Men (1957)
Pardon. This is my whole point.การให้อภัย ตรงนี้คือจุดทั้งหมดของฉัน 12 Angry Men (1957)
- What's the point of it all?- อะไรคือจุดของมันทั้งหมดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Ever since you walked in, you've acted like a self-appointed public avenger.นับตั้งแต่ที่คุณเดินเข้ามาในที่คุณได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้กระทำการแก้แค้นของประชาชนตัวเองได้รับการแต่งตั้ง 12 Angry Men (1957)
That's exactly the point this gentleman has been making.ที่ตรงจุดสุภาพบุรุษนี้ได้รับการทำ 12 Angry Men (1957)
Two points.สองจุด 12 Angry Men (1957)
- There's no point in this thing going on.- มีจุดใดในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเป็น 12 Angry Men (1957)
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
- This gentleman has made that point.- สุภาพบุรุษนี้ทำให้จุดที่ 12 Angry Men (1957)
- I think the point is made.- ฉันคิดว่าจุดที่ทำ 12 Angry Men (1957)
- Big point.- จุดใหญ่ 12 Angry Men (1957)
All these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing!All these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing! 12 Angry Men (1957)
You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty.You've made some excellent points, but I still believe the boy is guilty. 12 Angry Men (1957)
There's no point in getting nasty.There's no point in getting nasty. 12 Angry Men (1957)
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not. 12 Angry Men (1957)
At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you.At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you. 12 Angry Men (1957)
What point are you makin'?What point are you makin'? 12 Angry Men (1957)
Ever see a woman who didn't want to wear them because they spoil her looks?Ever see a woman who didn't want to wear them because they spoil her looks? 12 Angry Men (1957)
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
Eat it until the point of the hook goes into your heart and kills you then come up nice and easy and let me put the harpoon into you.จะเข้าสู่หัวใจของคุณและฆ่า คุณ แล้วมาดีและง่าย และให้ฉันใส่ฉมวกเป็นคุณ The Old Man and the Sea (1958)
Two porpoises came round the boat, he could hear them rolling and blowing.สองปลาโลมามารอบเรือ เขาอาจจะได้ยินมันกลิ้งและเป่า และเขาสามารถบอกความ แตกต่าง The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poiI was disappointed at the result.
poiI'm afraid I can't make a nine o'clock appointment.
poiThe teacher was disappointed at my answer.
poiShe made a point of my attending the party.
poiHe was eventually prevailed upon to accept the appointment.
poiHe canceled the appointment at the last moment.
poiPlease stop beating around the bush and come straight to the point.
poiMay I add a point?
poiYou might just chalk up some brownie points.
poiHe was explicit on the point.
poiI'd like to make an appointment to see the doctor.
poiShe cloaked her disappointment with a smile.
poiThe sun was on the point of rising in the east.
poiTo my disappointment, he had already started.
poiOur club activities are always spoiled by his behavior.
poiTry to make an appointment as soon as possible.
poiThe purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.
poiSelect the graft point after imagining how the branches will extend and fruit grow.
poiThere is a certain pleasure in pointing out other people's errors.
poiThe president appointed a new manager.
poiThe point is whether she will read letter or not.
poiLaziness is my weak point.
poiMistakes in the printing should be pointed out at once.
poiFrom Kate's point of view, he works too much.
poiIn a social system, posture by which the responsibility is abandoned in a micro standpoint as no macro as the organization or nor the individual is sure not to be supported.
poiThe compass pointer always seeks north.
poiThere was a heated argument as to who should be appointed chairman.
poiWe are born crying, spend our lives complaining, and die disappointed.
poiI have an appointment to visit a guru in India.
poiExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
poiHe opened the envelope only to be disappointed.
poiThe speaker's argument was off the point.
poiThe first point that requires clarification is that the design was purely experimental.
poiCorporate earnings for the first quarter were disappointing.
poiSpare the rod and spoil the child. [Proverb]
poiHe said he got a 100 points.
poiHere is your appointment card.
poiIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
poiThat's a little off the point.
poiThe answer misses the point.
poiThis transparent liquid contains poison.
poiI'd like to cancel my appointment for June first.
poiIf you continue with the pointless arguments here ... it'll end up a as repeat of yesterday.
poiOur school trip was spoiled by an unusual snowfall.
poiI have an appointment at eleven tomorrow, but can I change the time?
poiI took a bus as not to be late for my appointment.
poiYou'll get brownie points if you respond quickly.
poiShe was on the point of leaving.
poiWe were disappointed to hear that she had married him.
poiI regret to inform you that I will unable to keep our appointment for February 27.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในบางกรณี[DET] at some point, Syn. บางกรณี, Ant. ในทุกกรณี, ทุกกรณี, Example: ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
จุดดี[N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ตรงจุด[V] direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
บางประเด็น[N] some issues, See also: some main points/ideas, Ant. ทุกประเด็น, Example: ผู้เข้าร่วมการประชุมจากฝ่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบางประเด็น
ผู้แต่งตั้ง[N] appointer, See also: authority, Syn. คนแต่งตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจกำหนดให้ผู้อื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น
พุ่งประเด็น[V] get to the point, See also: be to the point, Syn. ยิงประเด็น, มุ่งประเด็น, Example: คดีฆาตกรรมรายนี้ ตำรวจพุ่งประเด็นไปที่เรื่องชู้สาว, Thai definition: มุ่งความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษ
จ่อคอหอย[V] point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
จุดพลิกผัน[N] turning point, Example: กรณีรัฐประหาร 2490 คือจุดพลิกผันเมื่อเขาผู้นี้อยู่ในตำแหน่งผบ. กรมทหารราบที่ 1, Thai definition: จุดที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, จุดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
จุดหักเห[N] turning point, Example: นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดหักเหและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: จุดที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินมาเปลี่ยนทิศทางไป, โดยปริยายหมายถึง จุดที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง
ถูกจุด[V] be pertinent, See also: be right to the point, be relevant, Syn. ตรงเป้า, ตรงประเด็น, Example: นักข่าวตั้งคำถามได้ถูกจุดมาก, Notes: (ปาก)
แพ้ทาง[V] have a weak point or spot, Example: ทีมฟุตบอลตกรอบแรกเพราะแพ้ทางคู่ต่อสู้, Thai definition: สู้ไม่ได้เพราะจุดอ่อนของตนไปสอดคล้องกับจุดแข็งของฝ่ายตรงข้าม
ฟอนเฟะ[V] become rotten, See also: decompose, spoil, putrefy, decay, Syn. เน่า, เละ, เน่าเละ, Example: แมลงไชผลไม้จนเน่าฟอนเฟะ
จีพีเอ[N] GPA, See also: grade point average, Syn. คะแนนเฉลี่ย
มหัพภาค[N] full stop, See also: full point
ปรัศนี[N] question mark, See also: interrogation point, interrogation mark, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Thai definition: เครื่องหมายคำถามรูปอย่างนี้ ?
อัศเจรีย์[N] exclamation mark, See also: exclamation point, Syn. เครื่องหมายตกใจ, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ! สำหรับเขียนกำกับไว้หลังคำอุทาน
จุดชมวิว[N] view point
จุดนัดพบ[N] assembly point, See also: meeting point
นอกทาง[ADV] out of the topic, See also: beside the topic/point/issue, Syn. นอกลู่นอกทาง, นอกกฎ, Example: ตอนนี้คุณอย่าเพิ่งพูดนอกทาง, Thai definition: ไม่อยู่ในกรอบที่วางไว้
จุดวิกฤติ[N] critical point, Syn. ขั้นวิกฤติ, Example: สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนไทยถึงจุดวิกฤติภายใต้การครอบงำของรัฐบาล, Count unit: จุด, Thai definition: ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่ออาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายก็ได้
ยาอันตราย[N] poison, See also: hard drug, poisonous drug, toxicant, toxic, toxic substance, Example: ยาที่มีส่วนผสมของพีพีเอถือว่าเป็นยาอันตราย ที่ควรเพิกถอนออกจากตลาด, Thai definition: ยาที่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย
สาระสำคัญ[N] main point
จุดแข็ง[N] strength, See also: good point, Syn. จุดเด่น, ข้อดี, Ant. จุดอ่อน, จุดด้อย, ข้อเสีย, Example: มนุษย์เราควรรู้ว่า ตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร เพื่อจะได้ขยายความสามารถของตนไปในแนวทางที่เหมาะสม, Thai definition: ลักษณะที่เป็นข้อดี, ลักษณะเด่น
จุดคุ้มทุน[N] break even point, Example: การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นการเปรียบเทียบ เพื่อที่จะหาจุดคุ้มทุนระหว่างรายได้ หรือกำไรกับต้นทุน, Thai definition: จุดที่ปริมาณขาย หรือ ยอดขาย ณ ระดับที่ไม่ทำให้มีกำไรหรือ ขาดทุน หรือจุดที่ยอดขายเท่ากับต้นทุนรวม หรือจุดที่กำไรเท่ากับศูนย์
ไม่สบอารมณ์[ADJ] dissatisfied, See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: หล่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาสุดเกลียดด้วยทีท่าไม่สบอารมณ์
ไม่สบอารมณ์[V] be dissatisfied, See also: be discontented, be disappointed, be displeased, be unsatisfied, be unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: ผมรู้ว่าคำพูดของผมทำให้พ่อไม่สบอารมณ์นัก
จุดหลัก[N] main point, See also: important point, Syn. จุดสำคัญ, Example: ด่านนี้เป็นจุดหลักที่คอยตรวจรถต้องสงสัย, Count unit: จุด, แห่ง, Thai definition: ส่วนที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ
มูล[N] ground, See also: starting-point, source, Syn. เค้ามูล, มูลความ, มูลเหตุ, Example: เรื่องนี้คงมีมูลมาจากนักข่าวที่อาจฟังไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปเขียนข่าว, Count unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai definition: เค้าเดิมหรือต้นเหตุเดิมของเรื่องนั้น
เปล่าประโยชน์[ADJ] useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย
เปล่าๆ[ADV] in vain, See also: pointlessly, Syn. ไม่ได้ผล, ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, Ant. มีประโยชน์, ได้ผล, ได้ประโยชน์, Example: ถ้าเราสู้กันอย่างรุนแรงก็สิ้นเปลืองกำลังเปล่าๆ
กระทงความ[N] point, See also: argument, sense, aspect, statement, Example: คำพูดทุกกระทงความที่ออกมาจากปากชายผู้นี้ เป็นเสมือนการตอกย้ำความรู้สึกที่เจ็บปวดของผู้ฟัง, Thai definition: ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ
ชี้โพรงให้กระรอก[V] point out the way for the villain, Syn. ชี้นำ, Example: ข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านออกมาตีแผ่นั้นถือว่ากำลังชี้โพรงให้กระรอก
นิสัยเสีย[V] be spoilt, Syn. นิสัยไม่ดี, Example: การที่เด็กถูกตามใจมากๆ เมื่อโตขึ้นมักจะนิสัยเสีย
นิสัยเสีย[ADJ] spoilt, Syn. นิสัยไม่ดี, Example: เด็กคนนั้นใครๆ ก็ลงความเห็นว่าเป็นเด็กนิสัยเสีย เลยไม่มีใครเมตตา
เบิกร่อง[N] port clearance permit, See also: permit for a ship to pass a checkpoint, Syn. หนังสือเบิกร่อง, ใบเบิกร่อง, Thai definition: เอกสารอนุญาตซึ่งด่านภาษีออกให้แก่เรือที่ได้ปฏิบัติตามพิธีการครบถ้วนแล้ว
ผิดสำแดง[V] take poisonous food, See also: suffer from acute food poisoning, be poisonous to, Example: อาการป่วยอาจเกิดจากการผิดสำแดงจากการกินอาหารทำให้ไข้กำเริบ, Thai definition: รับประทานอาหารแสลงไข้, ทำให้โรคกำเริบ
ยาเบื่อ[N] poison, See also: strychnin(e), Example: ขโมยวางยาเบื่อสุนัขก่อนที่เข้าขโมยของในบ้าน
ยาพิษ[N] poison, Example: ตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ตายมาจากการโดนวางยาพิษ
วางยาพิษ[V] poison, See also: give/administer poison to, Syn. วางยา, Example: เขาคิดตลอดเวลาว่า มีผู้คอยจับจ้องสะกดรอยตามล่าหรือหาทางวางยาพิษตน, Thai definition: ลอบเอายาพิษให้กิน
สถาน[N] item, See also: count, point, mean, kind, sort, way, Syn. ประการ, Example: การกระทำผิดของเขาคราวนี้จะต้องถูกลงโทษหลายสถาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วางยา[V] poison, See also: give someone poison, Example: ตำรวจสรุปแล้วว่าเขาเสียชีวิตเพราะถูกวางยา, Thai definition: ลอบเอายาพิษให้กิน
สถานที่[N] place, See also: site, location, spot, venue, whereabouts, point, position, Example: นักประท้วงถูกนำตัวไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ส่อแสดง[V] indicate, See also: show, imply, denote, point to, reveal, signify, Syn. ส่อแวว, Example: กิริยาของเขาส่อแสดงไปในทางทุจริต
ประเด็นสำคัญ[N] main issue, See also: main point, Syn. ประเด็นหลัก, Example: ฝ่ายค้านได้หยิบยกเอาข้อกล่าวหาทุจริตในกระทรวงคมนาคมมาเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายรัฐบาล, Thai definition: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ใจความสำคัญ[N] point, See also: gist, substance, essence, core, idea, Example: ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องก็ได้, Count unit: ใจความ, เรื่อง, หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
จุดเริ่ม[N] beginning, See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start, Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม, Example: ที่นี่เป็นจุดเริ่มของแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าอียิปต์เสียอีก, Count unit: จุด, Thai definition: ที่แรกเริ่ม, ที่ตั้งต้น
การแสดงความคิดเห็น[N] opinion, See also: voice, view, idea, point of view, Syn. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การเสนอความคิดเห็น, Example: รัฐบาลยอมรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ย่างก้าว[N] step, See also: stage, move, phase, point, Syn. ก้าวย่าง, ก้าว, Example: การเปลี่ยนแปลงนี้นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญที่น่าจับตามอง, Thai definition: ลำดับขั้นตอนที่เป็นอยู่ขณะนั้น
พลาดนัด[V] miss an appointment, Syn. ผิดนัด, Example: เขาพลาดนัดกับลูกค้าคนสำคัญอีกแล้ว, Thai definition: ไม่ไปตามนัด, ไปไม่ตรงตามเวลาที่นัดไว้
ขึ้นไม้ขึ้นมือ[V] make gestures, See also: point finger with rage at someone's face, Syn. ชี้หน้า, ชี้หน้าชี้ตา, Example: อย่ามาขึ้นไม้ขึ้นมือกับฉันนะ ยังไงฉันก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแก, Thai definition: ชี้หน้าเวลาโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign   FR: occuper
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; occasion   FR: moment [m] ; point [m]
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wēlā thamngān) EN: clocking-in card ; time card   FR: carte de pointage [f]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
บัตรสนเท่ห์[n. exp.] (bat sonthē) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation   FR: lettre anonyme [f]
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify   FR: indiquer ; montrer
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut khøng phūkhao) EN: on the summit   FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
แชมพู[n.] (chaēmphū) EN: shampoo   FR: shampooing = shampoing [m]
ฌาน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
ฉนาก[n.] (chanāk) EN: sawfish   FR: espadon [m] ; poisson-scie [m]
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung taēm) EN: score a point   FR: marquer un point
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ชั่งน้ำหนัก[v. exp.] (chang nāmnak) EN: weigh   FR: peser ; mesurer le poids
ชื่อปลา[n. exp.] (cheū plā) FR: nom de poisson [m]
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct   FR: indiquer ; montrer
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead   FR: indiquer ; préciser
ชิ้นปลา[n. exp.] (chin plā) EN: slice of fish   FR: filet de poisson [m]
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: ornemental roof points shaped like the head of the Garuda (snake)   
โชเฟอร์สิบล้อ =โชเฟอร์ 10 ล้อ[n. exp.] (chōfoē sip lø) FR: chauffeur de poids lourd [m]
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ชั่วโมงเร่งด่วน[n. exp.] (chūamōng rengduan) EN: rush hours   FR: heure de pointe [f]
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (chūang hūalīohūatø) EN: turning point   
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ได้รับแต่งตั้ง[v. exp.] (dāirap taengtang) EN: get appointed ; be appointed   FR: être nommé
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taēm) EN: score ten points   FR: marquer dix points
ได้...แต้ม[v. exp.] (dai ... taēm) EN: score ... (+ nb) points   FR: marquer ... (+nb) points
ได้ที่[adv.] (dāithī) EN: to a turn   FR: à point
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock   FR: poignée [f] ; manche [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: post ; outpost ; checkpoint   FR: péage [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ดาวห้าแฉก[n. exp.] (dāo hā chaēk) EN: five-pointed star   FR: étoile à cinq branches [f]
ด้นถอยหลัง[v.] (donthøilang) EN: backstitch   FR: coudre en point arière
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ดุก[n.] (duk) EN: catfish   FR: poisson-chat [m]
ฝากหน้าที่[v. exp.] (fāk nāthī) EN: appoint one's successor   
ฝูงปลา[n. exp.] (fūng plā) EN: shoal of fish ; school of fish   FR: banc de poissons [m]
แห่ง[n.] (haeng) EN: place ; location ; spot ; stop ; point   FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
ให้เป็นคะแนน[v. exp.] (hai pen khanaēn) FR: accorder les points ; accorder le panier
เห็ดพิษ[n. exp.] (het phit) EN: poisonous mushroom   FR: champignon vénéneux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOIL S P OY1 L
POINT P OY1 N T
POISE P OY1 Z
POINTS P OY1 N T S
SPOILS S P OY1 L Z
POINTE P OY1 N T
POITRA P OY1 T R AA0
POINOT P OY1 N AA2 T
POISON P OY1 Z AH0 N
POISED P OY1 Z D
POIROT P W AA2 R OW1
POINTY P OY1 N T IY0
.POINT P OY1 N T
POINTER P OY1 N T ER0
LAPOINT L AH0 P OY1 N T
POITIER P W AA1 T Y EY2
POITIER P OY1 T Y ER0
POISSON P OY1 Z S AH0 N
POITRAS P OY0 T R AA1 Z
POINTED P OY1 N T IH0 D
SPOILED S P OY1 L D
POIRIER P W AA2 R IY0 EY2
POISONS P OY1 Z AH0 N Z
APPOINT AH0 P OY1 N T
SPOILER S P OY1 L ER0
POINT'S P OY1 N T S
ENDPOINT EH1 N D P OY2 N T
SPOILAGE S P OY1 L AH0 JH
SPOILAGE S P OY1 L IH0 JH
POIGNANT P OY1 N Y AH0 N T
POISONED P OY1 Z AH0 N D
POINTING P OY1 N T IH0 NG
POINSETT P OY1 N S IH0 T
LAPOINTE L AH0 P OY1 N T
MIDPOINT M IH1 D P OY2 N T
DRYPOINT D R AY1 P OY2 N T
SUNPOINT S AH1 N P OY2 N T
SPOILING S P OY1 L IH0 NG
POIRRIER P OY1 R IY0 EY2
POINTERS P OY1 N T ER0 Z
POISSANT P OY0 Z S AO1 N T
GUNPOINT G AH1 N P OY2 N T
APPOINTS AH0 P OY1 N T S
PORPOISE P AO1 R P AH0 S
PINPOINT P IH1 N P OY2 N T
SPOILERS S P OY1 L ER0 Z
APPOINTEE AH0 P OY1 N T IY0
WELLPOINT W EH1 L P OY2 N T
POINTLESS P OY1 N T L AH0 S
APPOINTEE AH0 P OY0 N T IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
point (v) pˈɔɪnt (p oi1 n t)
poise (v) pˈɔɪz (p oi1 z)
spoil (v) spˈɔɪl (s p oi1 l)
points (v) pˈɔɪnts (p oi1 n t s)
poised (v) pˈɔɪzd (p oi1 z d)
poises (v) pˈɔɪzɪz (p oi1 z i z)
poison (v) pˈɔɪzn (p oi1 z n)
spoils (v) spˈɔɪlz (s p oi1 l z)
spoilt (v) spˈɔɪlt (s p oi1 l t)
appoint (v) ˈəpˈɔɪnt (@1 p oi1 n t)
despoil (v) dˈɪspˈɔɪl (d i1 s p oi1 l)
pointed (v) pˈɔɪntɪd (p oi1 n t i d)
pointer (n) pˈɔɪntər (p oi1 n t @ r)
poising (v) pˈɔɪzɪŋ (p oi1 z i ng)
poisons (v) pˈɔɪznz (p oi1 z n z)
repoint (v) rˈiːpˈɔɪnt (r ii1 p oi1 n t)
spoiled (v) spˈɔɪld (s p oi1 l d)
appoints (v) ˈəpˈɔɪnts (@1 p oi1 n t s)
despoils (v) dˈɪspˈɔɪlz (d i1 s p oi1 l z)
gunpoint (n) gˈʌnpɔɪnt (g uh1 n p oi n t)
outpoint (v) ˌautpˈɔɪnt (au2 t p oi1 n t)
pinpoint (v) pˈɪnpɔɪnt (p i1 n p oi n t)
poignant (j) pˈɔɪnjənt (p oi1 n y @ n t)
pointers (n) pˈɔɪntəz (p oi1 n t @ z)
pointing (v) pˈɔɪntɪŋ (p oi1 n t i ng)
poisoned (v) pˈɔɪznd (p oi1 z n d)
poisoner (n) pˈɔɪznər (p oi1 z n @ r)
porpoise (n) pˈɔːpəs (p oo1 p @ s)
repoints (v) rˈiːpˈɔɪnts (r ii1 p oi1 n t s)
spoiling (v) spˈɔɪlɪŋ (s p oi1 l i ng)
unspoilt (j) ˈʌnspˈɔɪlt (uh1 n s p oi1 l t)
appointed (v) ˈəpˈɔɪntɪd (@1 p oi1 n t i d)
appointee (n) ˈəpɔɪntˈiː (@1 p oi n t ii1)
ballpoint (n) bˈɔːlpɔɪnt (b oo1 l p oi n t)
despoiled (v) dˈɪspˈɔɪld (d i1 s p oi1 l d)
equipoise (n) ˈɛkwɪpɔɪz (e1 k w i p oi z)
outpoints (v) ˌautpˈɔɪnts (au2 t p oi1 n t s)
pinpoints (v) pˈɪnpɔɪnts (p i1 n p oi n t s)
poignancy (n) pˈɔɪnjənsiː (p oi1 n y @ n s ii)
pointedly (a) pˈɔɪntɪdliː (p oi1 n t i d l ii)
pointless (j) pˈɔɪntlɪs (p oi1 n t l i s)
pointsman (n) pˈɔɪntsmən (p oi1 n t s m @ n)
pointsmen (n) pˈɔɪntsmən (p oi1 n t s m @ n)
poisoners (n) pˈɔɪznəz (p oi1 z n @ z)
poisoning (v) pˈɔɪznɪŋ (p oi1 z n i ng)
poisonous (j) pˈɔɪzənəs (p oi1 z @ n @ s)
porpoises (n) pˈɔːpəsɪz (p oo1 p @ s i z)
repointed (v) rˈiːpˈɔɪntɪd (r ii1 p oi1 n t i d)
unspoiled (j) ˈʌnspˈɔɪld (uh1 n s p oi1 l d)
viewpoint (n) vjˈuːpɔɪnt (v y uu1 p oi n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, / ] place; location; spot; point; office; department; bureau; respect; classifier for locations or items of damage: spot, point, #427 [Add to Longdo]
[yuē, ㄩㄝ, / ] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately, #560 [Add to Longdo]
来说[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ..., #593 [Add to Longdo]
重点[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] emphasis; focal point, #635 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end, #700 [Add to Longdo]
指出[zhǐ chū, ㄓˇ ㄔㄨ, ] to indicate; to point out, #742 [Add to Longdo]
[pài, ㄆㄞˋ, ] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926, #945 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses, #999 [Add to Longdo]
针对[zhēn duì, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] in connection with; directed towards; to direct at; to aim at; to point against, #1,295 [Add to Longdo]
心中[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart, #1,314 [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] to assign; to appoint; office; responsibility; surname Ren, #1,329 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, / ] to look at; to watch; to observe; to behold; concept; point of view, #1,751 [Add to Longdo]
角度[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ, ] angle; point of view, #1,780 [Add to Longdo]
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] point of view; viewpoint; standpoint, #1,954 [Add to Longdo]
[, ㄉㄨˊ, ] poison; narcotics, #2,037 [Add to Longdo]
[huài, ㄏㄨㄞˋ, / ] bad; spoiled; broken; to break down, #2,047 [Add to Longdo]
提示[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, ] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth, #2,786 [Add to Longdo]
失望[shī wàng, ㄕ ㄨㄤˋ, ] be disappointed; to lose hope; to despair, #3,117 [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus, #3,336 [Add to Longdo]
主流[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, ] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter, #3,381 [Add to Longdo]
热点[rè diǎn, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] hot spot; point of special interest, #3,584 [Add to Longdo]
主张[zhǔ zhāng, ㄓㄨˇ ㄓㄤ, / ] to advocate; to stand for; view; position; stand; proposition; viewpoint; assertion, #3,699 [Add to Longdo]
焦点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] focus; focal point, #3,702 [Add to Longdo]
指示[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] to point out; to indicate; (give) directives or instructions, #3,862 [Add to Longdo]
百分点[bǎi fēn diǎn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] percentage point, #3,912 [Add to Longdo]
指定[zhǐ dìng, ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ, ] appoint; designated, #4,156 [Add to Longdo]
约定[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, / ] engage; promise; make an appointment, #4,284 [Add to Longdo]
缺点[quē diǎn, ㄑㄩㄝ ㄉㄧㄢˇ, / ] weak point; fault; shortcoming, #4,472 [Add to Longdo]
立场[lì chǎng, ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] position; standpoint, #4,530 [Add to Longdo]
截止[jié zhǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓˇ, ] to close; to stop; to put a stop to sth; cut-off point; stopping point; deadline, #4,649 [Add to Longdo]
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point, #4,796 [Add to Longdo]
中毒[zhòng dú, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, ] to be poisoned; poisoning, #4,999 [Add to Longdo]
慢性[màn xìng, ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] slow and patient; chronic (disease); slow to take effect (e.g. a slow poison), #5,019 [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] a Chinese foot; one-third of a meter; a ruler; a tape-measure; a musical note on the traditional Chinese scale; one of the three acupoints for measuring pulse in Chinese medicine, #5,168 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] point (of needle); sharp; shrewd; pointed, #5,387 [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. xue4, #5,717 [Add to Longdo]
起点[qǐ diǎn, ㄑㄧˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] starting point, #5,750 [Add to Longdo]
心目[xīn mù, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ, ] mentality; mental attitude; viewpoint, #5,792 [Add to Longdo]
任命[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, ] to appoint and nominate, #5,873 [Add to Longdo]
毒品[dú pǐn, ㄉㄨˊ ㄆㄧㄣˇ, ] drugs; narcotics; poison, #5,957 [Add to Longdo]
大方[dà fang, ㄉㄚˋ ㄈㄤ˙, ] generous; magnanimous; poise; a great moral principle, #6,541 [Add to Longdo]
论证[lùn zhèng, ㄌㄨㄣˋ ㄓㄥˋ, / ] to prove a point; proof; to expound on; demonstrate or prove (through argument), #6,650 [Add to Longdo]
[chǒng, ㄔㄨㄥˇ, / ] to love; to pamper; to spoil; to favor, #6,774 [Add to Longdo]
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data, #6,894 [Add to Longdo]
约会[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ, / ] appointment; engagement, #6,928 [Add to Longdo]
对阵[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, / ] poised for battle; to square up for a fight, #7,065 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, / ] point of a spear; edge of a tool; vanguard; forward (in sports team), #7,479 [Add to Longdo]
麻醉[má zuì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, ] anesthesia; fig. to poison (sb's mind), #7,527 [Add to Longdo]
红星[hóng xīng, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] red star; five pointed star as symbol or communism or proletariat; hot film star, #7,668 [Add to Longdo]
纲要[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, / ] outline; essential points, #8,047 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
示す[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
視点[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
向ける[むける, mukeru] Thai: จี้ English: to point
指す[さす, sasu] Thai: ชี้ English: to point
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weistpoint at [Add to Longdo]
Abfahrtsort {m}point of departure [Add to Longdo]
Abgleichpunkt {m}balance point [Add to Longdo]
Abladeplatz {m} | Abladeplätze {pl}unloading point | unloading points [Add to Longdo]
Abraum {m}; Abraumhalde {f} (Kohlebergwerk)overburden; spoile pile [Add to Longdo]
Achtender {m}eightpointer [Add to Longdo]
Alkoholvergiftung {f}alcoholic poisoning [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique selling point [Add to Longdo]
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack [Add to Longdo]
Anhaltepunkt {m}; Programmstop {m}breakpoint [Add to Longdo]
Anlegeplatz {m}embarkation point [Add to Longdo]
Ansatzpunkt {m}; Ausgangspunkt {m} | Ansatzpunkte {pl}; Ausgangspunkte {pl}starting point | starting points [Add to Longdo]
Anschauungsweise {f}; Sichtweise {f}point of view [Add to Longdo]
Anschlusspunkt {m}terminal point [Add to Longdo]
Anstellung {f}appointive [Add to Longdo]
Auflagepunkt {m}support point [Add to Longdo]
Aufnahmepunkt {m}position point [Add to Longdo]
Ausbeute {f}spoil [Add to Longdo]
Ausgangsbasis {f}starting point [Add to Longdo]
Ausgangskontrolle {f}check point [Add to Longdo]
Ausgangsposition {f} eines Gesprächespoint of departure [Add to Longdo]
Aushub {m}; Abraum {m}spoil [Add to Longdo]
Aushubhügel {m}spoil heap [Add to Longdo]
Ausschuss...spoilt [Add to Longdo]
Aussichtspunkt {m} | Aussichtspunkte {pl}viewpoint | viewpoints [Add to Longdo]
Aussichtspunkt {m} [mil.]vantage point [Add to Longdo]
Banachscher Fixpunktsatz [math.]Banach fixed-point theorem [Add to Longdo]
Basisregister {n}; Basisadressregister {n} [comp.]memory pointer [Add to Longdo]
Basisfläche (Grundfläche) {f}footpoint [Add to Longdo]
Beeinträchtigung {f}spoiling [Add to Longdo]
Befestigungsbohrung {f}anchor point [Add to Longdo]
Befestigungspunkt {m}fastening point [Add to Longdo]
im Begriff sein zuto be on the point of [Add to Longdo]
bis zur Grenze der Belastbarkeitto breaking point [Add to Longdo]
Bemerkung {f}; Anmerkung {f} | Bemerkungen {pl} | eine Bemerkung machen (über) | eine spitze Bemerkung | eine taktlose Bemerkung machenremark | remarks | to make a remark (at; about) | a pointed remark | to drop a brick [Add to Longdo]
Berührpunkt {m} [math.]boundary point [Add to Longdo]
Berührungspunkt {m}; Berührpunkt {m}point of contact [Add to Longdo]
Berufer {m}appointer [Add to Longdo]
Bestimmung {f}; Festsetzung {f} | Bestimmungen {pl}appointment | appointments [Add to Longdo]
Beute {f}; Gewinn {m}spoil [Add to Longdo]
Bezugspunkt {m}reference point; point of reference [Add to Longdo]
Bezugspunkt {m} (Vermessung)datum point [Add to Longdo]
Biegestelle {f}bending point [Add to Longdo]
Binärkomma {n} [comp.] | angenommenes Binärkommabinary point | assumed binary point [Add to Longdo]
Blattspitze {f}leaf point [Add to Longdo]
Blechabräumer {m} [techn.]tray disposition point [Add to Longdo]
Blickwinkel {m} | aus heutigem Blcikwinkel; aus heutiger Sichtvantage point | from the vantage point of the present [Add to Longdo]
Blutvergiftung {f}blood poisoning [Add to Longdo]
Breakpunkt {m}break point [Add to Longdo]
Brennpunkt {m}combustion point [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน
poisson(n) n.m. ปลา
Image:
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุก
espoir(n) |m| ความหวัง เช่น l'amour sans espoir, J'ai bon espoir à l'examen., Il y a encore de l'espoir., C'est sans espoir.

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
POS[ポス;ピーオーエス, posu ; pi-o-esu] (n) point of sale; POS [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
この先;此の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this [Add to Longdo]
この先の心持ち[このさきのこころもち, konosakinokokoromochi] (exp) feelings from this point on [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
そつ[, sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action [Add to Longdo]
その時以来[そのときいらい, sonotokiirai] (adv) since that time; since then; from that point (on) [Add to Longdo]
その先;其の先[そのさき, sonosaki] (exp) beyond that point; after that [Add to Longdo]
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P) [Add to Longdo]
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy [Add to Longdo]
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
っぽい(P);ぽい[, ppoi (P); poi] (suf,adj-i) (1) (col) -ish; -like; (n) (2) (ぽい only) (on-mim) (See ぽいと) tossing something out; throwing something away; (P) [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
つなぎ目[つなぎめ, tsunagime] (n) joint; link; tie-together point [Add to Longdo]
つんつん[, tsuntsun] (adv,n,vs) (on-mim) aloof; morose; pointed [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
とんがり帽子;尖り帽子[とんがりぼうし, tongariboushi] (n) pointy hat [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
なあ[, naa] (int) (fam) hey; say; look; used to get someone's attention or press one's point [Add to Longdo]
ばかっぽい[, bakappoi] (adj-i) geeky; geekish [Add to Longdo]
ひがみっぽい[, higamippoi] (adj-i) cynical; warped [Add to Longdo]
べそをかく[, besowokaku] (exp,v5k) to be ready to cry; to be on the point of tears [Add to Longdo]
べそを作る[べそをつくる, besowotsukuru] (exp,v5r) (uk) (See べそをかく) to be ready to cry; to be on the point of tears [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
ぽいする[, poisuru] (vs-s,vt) (chn) to toss away; to throw out [Add to Longdo]
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
ようになる[, youninaru] (exp) to reach the point that; to come to be that; (P) [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アイビームポインタ[, aibi-mupointa] (n) {comp} I-beam pointer [Add to Longdo]
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour) [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint [Add to Longdo]
クロスポイント[くろすぽいんと, kurosupointo] crosspoint [Add to Longdo]
コードポイント[こーどぽいんと, ko-dopointo] code point [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
シリアルポインティングデバイス[しりあるぽいんていんぐでばいす, shiriarupointeingudebaisu] serial pointing device [Add to Longdo]
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator [Add to Longdo]
チェックポイント[ちえっくぽいんと, chiekkupointo] checkpoint [Add to Longdo]
データ点[データてん, de-ta ten] data point [Add to Longdo]
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point [Add to Longdo]
ヌルポインター[ぬるぽいんたー, nurupointa-] null pointer [Add to Longdo]
ネットワークアクセスポイント[ねっとわーくあくせすぽいんと, nettowa-kuakusesupointo] network access point, NAP [Add to Longdo]
ネットワークアクセス点[ネットワークアクセスてん, nettowa-kuakusesu ten] network access point [Add to Longdo]
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point [Add to Longdo]
ブレークポイント[ぶれーくぽいんと, bure-kupointo] breakpoint [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
ボリューム指示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer [Add to Longdo]
ポインタ[ぽいんた, pointa] pointer [Add to Longdo]
ポインター[ぽいんたー, pointa-] pointer [Add to Longdo]
ポインターフィールド[ぽいんたーふぃーるど, pointa-fi-rudo] pointer field [Add to Longdo]
ポインタ結合[ポインタけつごう, pointa ketsugou] pointer association [Add to Longdo]
ポインタ代入[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] pointer assignment [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement [Add to Longdo]
ポインティングデバイス[ぽいんていんぐでばいす, pointeingudebaisu] pointing device [Add to Longdo]
ポインティングデバイスインタフェース[ぽいんていんぐでばいすいんたふぇーす, pointeingudebaisuintafe-su] pointing device interface [Add to Longdo]
ポイント[ぽいんと, pointo] point (vs) [Add to Longdo]
ポイント・ツウ・ポイント[ぽいんと . つう . ぽいんと, pointo . tsuu . pointo] point to point [Add to Longdo]
ポイント・ツウ・マルチポイント[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint [Add to Longdo]
ポイントオブプレザンス[ぽいんとおぶぷれざんす, pointoobupurezansu] point of presence (POP) [Add to Longdo]
ポイントサイズ[ぽいんとさいず, pointosaizu] point size [Add to Longdo]
ポイントツーポイント[ぽいんとつーぽいんと, pointotsu-pointo] point-to-point (a-no) [Add to Longdo]
ポイントツーポイントシステム[ぽいんとつーぽいんとしすてむ, pointotsu-pointoshisutemu] point-to-point system [Add to Longdo]
ポイントツーポイントプロトコル[ぽいんとつーぽいんとぷろとこる, pointotsu-pointopurotokoru] point to point protocol (PPP) [Add to Longdo]
ポイントツーポイント接続[ポイントツーポイントせつぞく, pointotsu-pointo setsuzoku] point-to-point connection [Add to Longdo]
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution [Add to Longdo]
マルチポイント[まるちぽいんと, maruchipointo] multipoint [Add to Longdo]
マルチポイント接続[マルチポイントせつぞく, maruchipointo setsuzoku] multipoint connection [Add to Longdo]
ロードポイント[ろーどぽいんと, ro-dopointo] load point [Add to Longdo]
位置決めできる点[いちけっていできるてん, ichiketteidekiruten] addressable point [Add to Longdo]
位置決め点[いちぎめてん, ichigimeten] position point [Add to Longdo]
仮ポインタ[かりポインタ, kari pointa] dummy pointer [Add to Longdo]
可変小数点表示法[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] variable-point representation system [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top