ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poetics

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poetics-, *poetics*, poetic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poetics(n) การศึกษาพื้นฐานของการประพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poetics(โพเอท'ทิคซฺ) n. ฉันทลักษณ์, บทกวีนิพนธ์, อารมณ์แห่งกวีนิพนธ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poeticsการแต่งคำประพันธ์ [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詩学[しがく, shigaku] (n) study of poetry; poetics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poetics \Po*et"ics\, n. [Cf. F. po['e]tique, L. po["e]tica,
   po["e]tice, Gr. ? (sc. ?.]
   The principles and rules of the art of poetry. --J. Warton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poetics
   n 1: study of poetic works

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top