ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plaster figure

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaster figure-, *plaster figure*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา plaster figure มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *plaster figure*)
English-Thai: Longdo Dictionary
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gipsfigur {f}plaster figure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
石膏像[せっこうぞう, sekkouzou] (n) plaster figure (bust) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top