หรือคุณหมายถึง pitifulneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pitifulness

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pitifulness-, *pitifulness*, pitifulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitifulness[N] ความปรานี, See also: ความสงสาร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปรานี[N] kindness, See also: pitifulness, sympathy, graciousness, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอ็นดู, Ant. ความโหดร้าย, ความทารุณ, Example: พ่อใจดำทอดทิ้งแม่ไปอย่างไร้ความปรานี, Thai definition: ความเอ็นดูด้วยความสงสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness   FR: pitié [f] ; bienveillance [f]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitiful \Pit"i*ful\, a.
   1. Full of pity; tender-hearted; compassionate; kind;
    merciful; sympathetic.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is very pitiful, and of tender mercy.
                          --James v. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. Piteous; lamentable; eliciting compassion.
    [1913 Webster]
 
       A thing, indeed, very pitiful and horrible.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To be pitied for littleness or meanness; miserable;
    paltry; contemptible; despicable.
    [1913 Webster]
 
       That's villainous, and shows a most pitiful ambition
       in the fool that uses it.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Despicable; mean; paltry. See {Contemptible}.
     [1913 Webster] -- {Pit"i*ful*ly}, adv. --
     {Pit"i*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

pitifulness

 


  

 
pitifulness
 • ความปรานี: ความสงสาร [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top