ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pipp

P IH1 P   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pipp-, *pipp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pippin[N] แอปเปิ้ลหลากหลายชนิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-And then the mushrooms the week before. -Yes, Pippin.กับเห็ด เมื่ออาทิตย์ก่อนโน้น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin!พิพพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-You look good, Pippin. -Thanks.ดีมากพิ๊พพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin.พิ๊พพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin!ปิปปิน! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin, he's Pippin. Last play of the game!ผ่าน เขาผ่าน\ ตาสุดท้ายของ Chuck Versus the Break-Up (2008)
I don't know. Scottie pippen...- ฉันไม่รู้จัก สก็อตตี้ พิพพิ้น There's No 'I' in Team (2008)
(Space) Pippa!(Space) Pippa! Episode #1.5 (2008)
Pippa!Pippa! Episode #1.5 (2008)
- (Space) Pippa! - (Kelly) Fuck you!สัตว์ Episode #1.5 (2008)
Pippa!ปิปา Episode #1.5 (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PIPP    P IH1 P
PIPPEN    P IH1 P AH0 N
PIPPIN    P IH1 P IH2 N
PIPPERT    P IH1 P ER0 T
PIPPINS    P IH1 P IH2 N Z
PIPPENGER    P IH1 P AH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pipped    (v) pˈɪpt (p i1 p t)
pippin    (n) pˈɪpɪn (p i1 p i n)
pipping    (v) pˈɪpɪŋ (p i1 p i ng)
pippins    (n) pˈɪpɪnz (p i1 p i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピップ[, pippu] (n) pip; blip [Add to Longdo]
ピピンアットマーク[, pipin'attoma-ku] (n) {comp} Pippin ATMARK [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top