ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pile-ups

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pile-ups-, *pile-ups*, pile-up
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pile-ups มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pile-ups*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pile-up[N] กองสุม
pile-up[N] อุบัติเหตุรถชนกันหลายคันซ้อน
pile-up[N] การรวบรวมงาน, Syn. accumulation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maximum pile-up. I thought she died in childbirth.นิ่งๆ Slumdog Millionaire (2008)
Except for half the accident victims in a ten car pile-up being rerouted here from downtown, and the E.R. attending not answering any of his pages, yeah, I'm okay.ยกเว้นเรื่องที่ผู้ประสบอุบัติเหตุ รถชน 10 กว่าคัน ถูกส่งตัวจากในเมืองมารักษาที่นี่กว่าครึ่ง ติดต่อหมอห้องฉุกเฉินก็ไม่ได้ Currents (2013)
Yeah, a ten car pile-up, which is why we need you here.ค่ะ เกิดรถชนสิบคัน เราถึงเรียกคุณมาไงคะ Currents (2013)
We had the weirdest pile-up today at the brew.เรามีปฏิกิริยาต่อกันที่แปลกมากวันที่ร้าน brew Bring Down the Hoe (2013)
There had been a pile-up, and a young woman... she was a teenager, actually.มีอุบัติเหตุรถคว่ำ มีผู้หญิงคนหนึ่ง.. จริงๆแล้วเธอยังเด็กอยู่เลย Alpha Pact (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pile-up    (n) pˈaɪl-ʌp (p ai1 l - uh p)
pile-ups    (n) pˈaɪl-ʌps (p ai1 l - uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenkarambolage {f}(multiple) pile-up; multiple smash-up [Add to Longdo]
Stau {m}accumulation; pile-up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top