ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pile-driver

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pile-driver-, *pile-driver*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pile-driver มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pile-driver*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pile-driver    (n) pˈaɪl-draɪvər (p ai1 l - d r ai v @ r)
pile-drivers    (n) pˈaɪl-draɪvəz (p ai1 l - d r ai v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ramme {f}pile-driver [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top