ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pickers

P IH1 K ER0 Z   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pickers-, *pickers*, picker
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He needs a fresh sound... and all he wants to do is cut a live album with the same old pickers at a maximum-security penitentiary!ผู้ฟังต้องการดนตรีสดๆ แล้วที่ต้องการคืออัลบั้มดนตรีสด ของวงที่เคยได้รับความนิยม Walk the Line (2005)
Some of you will be pickers.บางคนอาจจะต้องเก็บขยะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
As pickers.เป็นคนเก็บขยะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Or as Patti Stanger would say,our pickers are broken.หรือจะเป็น Patti Stanger ต้องการ พูดถึง คู่ของเราเลิกกัน High Infidelity (2012)
On American Pickers,ในหนัง อเมริกันพิกเกอร์ น่ะ The Safe (2012)
Dress shoes, winkle pickers, high-tops, low-tops, running shoes-รองเท้าทางการ บู้ทหัวแหลม รองเท้าหุ้มข้อ รองเท้าผ้าใบ รองเท้าวิ่ง Odd Thomas (2013)
But do you think that we got where we are by letting some inbred shit pickers muscle us?แต่คุณคิดมั้ยว่า ที่เรามาถึงจุดนี้ได้ โดยยอมให้พวกสืบเชื้อสายกันเอง มีอิทธิพลเหนือเรา Live by Night (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKERS    P IH1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pickers    (n) pˈɪkəz (p i1 k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
桑摘み[くわつみ, kuwatsumi] (n) picking mulberry leaves; mulberry-leaf pickers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top