Search result for

pepped

(281 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pepped-, *pepped*, pepp, peppe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pepped มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pepped*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pepper with (vt ) เผชิญกับ

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
salt and pepperwhen referring to hair that is partially black and partially gray

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peppy[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: ฮึกเหิม, มีชีวิตชีวา, Syn. active, lively
pepper[N] พืชจำพวกพริกไทย, See also: พริกไทย, พริกป่น, Syn. paprika, habanero
pepper[VT] โรยพริกไทย, See also: ใส่พริกไทย, Syn. spatter, sprinkle
pepper[VT] ระดมยิง, See also: ระดมขว้าง, โจมตี
peppery[ADJ] เกี่ยวกับพริกไทย
peppery[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: มีกลิ่นหรือรสพริกไทย, Syn. hot, pungent, piquant, spicy, Ant. insipid
peppery[ADJ] ซึ่งโมโหง่าย, See also: ซึ่งโกรธง่าย, ซึ่งฉุนเฉียวง่าย, Syn. acute, sharp
pepperbox[N] กระปุกพริกไทย, See also: ขวดพริกไทย, Syn. peppershaker
peppercorn[N] พริกไทย, Syn. pepper
peppercorn[N] สิ่งเล็กๆ น้อยๆ, See also: สิ่งที่ไม่มีค่า
peppermint[N] พืชจำพวก Mentha piperita มีกลิ่นหอม
red pepper[N] พริกป่น
goat pepper[N] พริกชี้ฟ้า
pepper mill[N] กระปุกพริกไทย, See also: ขวดพริกไทย, Syn. hand mill, pepper shaker
pepper with[PHRV] ขว้างใส่, See also: ปาด้วย, โจมตีด้วย
Guinea pepper[N] พริกขี้หนู, See also: พริกเผ็ดจัด
pepper-and-salt[ADJ] ผสมกันระหว่างสีขาวและดำ, See also: เป็นจุดขาวและดำ, Syn. black and white, grizzled, calico

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cayenne peppern. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา
pepper milln. กระปุกบดพริกไทย
peppercorn(เพพ'เพอะคอร์น) n. พวกเม็ดพริกไทย,สิ่งเล็กที่ไม่มีค่า,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ค่าเช่าที่มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีนาม. adj. เป็นพวง,เป็นกลุ่ม
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่,น้ำมันสะระแหน่
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered,hot-tempered

English-Thai: Nontri Dictionary
CAYENNE cayenne pepper(n) พริกป่น
HOT hot pepper(n) พริกไทย
pepper(n) พริกไทย
pepper(vt) โรยพริกไทย,ระดมยิง,ขว้างปา
peppermint(n) สะระแหน่
peppery(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,เจ้าโทสะ,โมโหโทโส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peppermint oilน้ำมันเป็ปเปอร์มินต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cookery (Hot peppers)การปรุงอาหาร (พริกเผ็ด) [TU Subject Heading]
Hot peppersพริกเผ็ด [TU Subject Heading]
Pepper (Spice)พริกไทย (เครื่องเทศ) [TU Subject Heading]
Pepper (Spice) industryอุตสาหกรรมพริกไทย [TU Subject Heading]
Peppermintเป็บเปอร์มินท์ [TU Subject Heading]
Peppersพริก [TU Subject Heading]
Chili Pepperพริกไทย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
green pepper (n ) พริกหยวก
pepperoni[pĕp'ə-rō'nē] (n) อาหารประเภทไส้กรอกมีรสจัดของอิตาลี มักทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ปนกับเครื่องเทศ เวลารับประทานอาจหั่นเป็นชิ้นบางๆ หรือใช้เป็นหน้าของพิซซ่าได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peppler.Peppler. Hearts of Steele (1983)
Pepperoni!Pepperoni! Threshold (1996)
And some peppermint tea when you get a chance.และถ้าได้ชาเป็ปเปอร์มิ้นท์ตอนคุณเปลี่ยนไป Not Cancer (2008)
Peppermint tea.เหมือนชาเป็ปเปอร์มินท์ Not Cancer (2008)
Cutlets with black pepper? No sauce?สเต๊กหมูราดพริกไทยดำหรอ ไม่ใส่ซอส เอาแต่พริกไทยดำเนี่ยนะ Scandal Makers (2008)
Did you see my commercial? I love putting black pepper on it without the sauce.คุณเห็นโฆษณาใช่ไหม อ่อ แล้วถ้าคุณโรยพริกไทยดำด้วยนะ มันจะรสชาดเยี่ยมมากเลย โดยไม่ต้องใส่ซอสเลยล่ะ Scandal Makers (2008)
Lloyd Spoon, you jump out and scare me, and I'm gonna pepper spray ya again!ไอ่เจ้าบ้ารอยด์ ชอบมาแกล้งให้ฉันกลัวใช่ไหม? \ คอยดูนะ ฉันจะเอาสเปรย์พริกไทยฉีดใส่ Bolt (2008)
Group Bronson handles assembly. Group George Peppard, craft services.กลุ่มบรอนสัน ประกอบชิ้นส่วน กลุ่มจอร์จ เก็บรายละเอียด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Is... Youseemalittlepeppedup.ก็ ก็ นายเป็นไรรึเปล่า Wanted (2008)
Peppers.พริกไทย The Ramen Girl (2008)
Peppers... Goddess Ramen...เมกามิราเม็ง The Ramen Girl (2008)
That's why I like peppers.That's why I like peppers. Quantum of Solace (2008)
It's pepper, cheese, chopped up baby... lamb lung, and cow pituitary gland. - How are you?มีพริกไทย เนย หั่น รวมกับ ปอด ลิ้นวัว Made of Honor (2008)
Meat with bell peppers.- ผมใช้ไม่เป็น - ลองดู Gomorrah (2008)
You have to kill Peppe the Horseman.10,000 ยูโร พอไหม ? Gomorrah (2008)
Did you order pepperoni tonight?รีบลงไปกินข้าวเย็นเถอะ คืนนี้คุณสั่งพิซซ่าเป๊ปเปอร์โรนี่ไหม The Day the Earth Stood Still (2008)
With extra pepperoni and extra cheese.กับเปปเปอโรนี่และชีสเพิ่มด้วย Shut Down (2008)
I was sending out your father for pizza with red pepper and double anchovies for a week straight.แม่เขมือบพวกพิซซ๋าหน้าพริกป่น กับปลาเองโชวี่ เป็นสัปดาห์ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Pepperoni.เปปโปโรนี Duplicity (2009)
If I were sergeant pepper, I'd be terrified.ถ้าผมเป็นจ่าเป๊บเป้อร์ ผมก็คงกลัว New York Sucks (2009)
That's strong-- what is that, pep... is that just peppermint?มันเข้มข้น-- นั่นอะไร, เปป ใช่เปปเปอร์มิ้นรึป่าว? Chuck Versus the Best Friend (2009)
Lucy, you must remember to have the salt and pepper shakers wiped.ลูซี่ เธอต้องจำไว้ว่าขวดเกลือ และพริกไทยต้องเช็ดให้สะอาดอยู่ตลอด Mandala (2009)
- Just pepper spray. I'm fine.แค่สเปรย์พริกไท ฉันไม่เป็นไร The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
SHE HAD PEPPER SPRAY BUT DIDN'T USE IT?เธอมีสเปรย์พริกไทย เธอไม่ได้ใช้หรือ? Zoe's Reprise (2009)
Did you see the salt and pepper shakers Chelsea put in the kitchen?นายเห็นขวดเกลือกับพริกไทย ที่เชลซีวางไว้ในครัวมั้ย Sir Lancelot's Litter Box (2009)
All right, that's a large mushroom pepperoni pizza And two salads. I'll get that started.ตกลง รับพิซซ่าเป็ปเปอโรนี่เห็ดถาดใหญ่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Meesa Peppi Bow.ข้าซ่าเป็ปปี้ บาว Blue Shadow Virus (2009)
No, Peppi, you stay here.ไม่ต้อง เป็ปปี้ เจ้าอยู่ที่นี่เถอะ Blue Shadow Virus (2009)
- This is Peppi Bow.- นี่คือเป็ปปี้ บาว Blue Shadow Virus (2009)
Peppi, it's a scope.เป็บปี้ มันเป็นกล้องปริทรรศน์ Blue Shadow Virus (2009)
Traditionally, I'm a peppermint man, but I'm living on the edge.ตามธรรมเนียมแล้ว ผมเป็นพวกเปปเปอร์มิ้น แต่ผมอยู่ในยุคที่ก้าวไปข้างหน้า Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I think they import the pepperoni from, like, Michigan or something.ฉันว่าเค้านำเข้าเปปเปอโรนี่ จากมิชิแกน.. The Rhodes Not Taken (2009)
Suzy Pepper?ซูซี่ เพ็พเพอร์? Ballad (2009)
Suzy Pepper wasn't the first schoolgirl crush, but she was the hardest.ซูซี่ เพ็พเพอร์ ไม่ใช่เด็กคนแรก ที่มาชอบผม แต่เป็นคนที่วุ่นที่สุด Ballad (2009)
Peppers. So you can wear them and think of me--เพ็พเพอร์ (พริกไทย) เวลาใส่คุณจะได้คิดถึงหนู Ballad (2009)
Suzy Pepper.ซูซี่ เพ็พเพอร์ Ballad (2009)
Suzy Pepper?ซูซี่ เพ็พเพอร์? Ballad (2009)
It was the world's hottest pepper. She had it shipped from Sinaloa, Mexico. Oh, no.มันเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก เธอได้มาจากเม็กซิโก Ballad (2009)
The pepper burned holes in her esophagus. And she was in a medically induced coma for three days.หลอดอาหารทะลุ เธอนอนโคม่าอยู่ 3 วัน Ballad (2009)
You can't threaten me, Pepper. I'm not afraid of you.ไม่ต้องขู่ฉัน เพ็พเพอร์ ฉันไม่กลัวเธอ Ballad (2009)
I have nothing to say to you, Pepper. If you continue to stalk me, I'll press charges.ฉันไม่มีอะไรคุยกับเธอ เพ็พเพอร์ ถ้ายังตามฉันอีก ฉันจะแจ้งตำรวจ Ballad (2009)
Even pepper pointed it out on the way home from the airport.หรอ ไม่ใช่นายหรอกหรอที่หงุดหงิดตลอดทางจากสนามบินถึงบ้านหนะ ? Pilot (2009)
- Okay, that's anotherone pepper!- อ้าา ใช่ๆ ฉันหัวเสียนิดหน่อยหนะ Pilot (2009)
My mom told me to always carry pepper spray in Los Angeles.แม่ชั้นบอกชั้นว่าให้พกเสปรย์พริกไทยไว้ตลอดที่อยู่ในลอสแองเจลลิส Pilot (2009)
Peppermint schnapps.เปปเปอร์มินท์ ชนาปส์ The Jiminy Conjecture (2009)
Why would you buy peppermint schnapps?ซื้อเปปเปอร์มินท์ ชนาปส์มาทำไม The Jiminy Conjecture (2009)
Because I like peppermint, and it's fun to say schnapps.เพราะฉันชอบเปปเปอร์มิ้นท์ The Jiminy Conjecture (2009)
Okay, this is basically vodka with a very, very subtle hint of pepper.โอเค นี่โดยพื้นฐาน คือวอดก้า ด้วยฤทธิ์บางมากๆๆๆ ของมินต์พริกไทย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Which means it's not blood at all, it's chili pepper juice.หมายความว่ามันไม่ใช่เลือด แต่เป็นซอสพริกตะหาก August (2009)
Concentration at 970,000 on the Scoville scale, that's one of the hottest chili peppers there is.มุ่งความสนใจไปที่พื้นที่ 970,000 บนสกอวิลล์สเกล นี่คือพริกที่เผ็ดที่สุดชนิดหนึ่ง August (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peppWe've just run out of salt and pepper.
peppHow about adding a touch of pepper?
peppSome psychologists raise doubts about Pepperberg's research.
peppMay I trouble you to pass me the pepper?
peppAdd salt and pepper to taste.
pepp"How many keys?" asked Pepperberg.
peppPepper burned his mouth.
peppPut a little more pepper.
peppPlease pass me the pepper.
peppMay I trouble you for the pepper?
peppFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
peppYou put far too much pepper in it.
peppBut Pepperberg says working with the parrot has already changed the way of looking at animals.
peppTo teach Alex, Pepperberg used a special form of training.
peppPepperberg hoped that a similar system would help Alex grasp the meaning of words, not just their sounds.
peppAfter you with the pepper.
peppIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
peppI seasoned the fish with salt and pepper.
peppShe hates green peppers.
peppPepperberg can show Alex two objects (for example, a green square and a red square) and ask, "What's different?"
peppIrene Pepperberg holds a round tray in front of a parrot she has named Alex.
peppI like green pepper very much.
peppPass me the salt and pepper, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ็ด[V] be hot, See also: be spicy, be pungent, be peppery, Thai definition: มีรสอย่างรสพริก
เผ็ด[ADJ] spicy, See also: hot, pungent, peppery, Example: เขาไม่ชอบอาหารรสเผ็ด, Thai definition: มีรสอย่างรสพริก
พริกขี้หนู[N] guinea-pepper, See also: bird-chilli, Syn. พริกแกว, Example: ข้าวมันส้มตำไม่น่าจะเผ็ด หากเขาไม่เผลอเคี้ยวพริกขี้หนูเข้าไป, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อพันธุ์พริกเม็ดเล็กที่มีรสเผ็ดร้อน
พริกชี้ฟ้า[N] goat pepper, Example: ผักสดที่สามารถนำมาแกะสลักได้สวยงาม เช่น แตงกวา มะม่วง พริกชี้ฟ้า ต้นหอม, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อพันธุ์พริก ซึ่งเม็ดมักชี้ขึ้นข้างบน
พริกเทศ[N] imported dried spur-pepper, Example: แกงเผ็ดนี้ถ้าได้พริกเทศมาแกล้มคงจะดีไม่น้อย, Count unit: เม็ด, Thai definition: พริกแห้งเม็ดยาวมาจากต่างประเทศ
พริกไทย[N] pepper, Syn. ต้นพริกไทย, Example: อาหารฝรั่งมีรสกลมกล่อม อาจมีรสเผ็ดที่ได้จากพริกไทย และมัสตาร์ดบ้าง, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper nigrum Linn. ในวงศ์ Piperaceae ผลมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหารและทำยา
พริกหยวก[N] sweet pepper, See also: green pepper, bell-pepper, Example: เวลาเลือกพริกหยวกต้องเลือกที่มีสีเขียวอ่อน เม็ดตรงและสดกรอบ, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อพันธุ์พริกชนิดเม็ดใหญ่ เม็ดสีเขียวอ่อนอมเหลือง รสไม่เผ็ด
สะระแหน่[N] mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้
ตะค้าน[N] species of creeping plant, See also: species of wild pepper, used as an intestinal tonic, Syn. สะค้าน, ตะค้าน, Example: ตะค้านเป็นไม้เถาใช้ทำยาได้, Count unit: เถา,ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งในสกุล Piper วงศ์ Piperaceae ใช้ทำยาได้
น้ำพริก[N] chili sauce, See also: chili paste, pepper sauce, Example: ไปอยู่ที่อีสานผมกินน้ำพริกกับผักต้มแทบทุกมื้อเลย, Count unit: ถ้วย, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่งปรุงด้วย กะปิ กระเทียม พริกขี้หนู มะนาวเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้มหรือคลุกข้าวกิน ใช้น้ำปลาหรือน้ำปลาร้าแทนกะปิก็มี ใช้ของเปรี้ยวอื่นๆ เช่น มะขาม มะดัน มะม่วง แทนมะนาวก็มี เรียกชื่อต่างกันไปตามเครื่องปรุง
รสเผ็ดร้อน[N] spicy, See also: hot, pepper, Syn. รสเผ็ด, Example: ลักษณะเด่นของพริกที่เป็นที่รู้กันทั่วไปคือมีรสเผ็ดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีปลี [n.] (dīplī) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper   
ขวดพริกไทย [n.] (khūat phrik thai) EN: pepper shaker   FR: poivrière [f] ; poivrier [m]
กระสัง [n.] (krasang) EN: Pellucoid-leaved Pepper   
กรอบเค็ม [adj.] (krøp khem) EN: peppered and fried   
เหล้าสะระแหน่[n. exp.] (lao saranaē) EN: peppermint oil   FR: extrait de menthe [m] ; essence de menthe [f]
เล็กพริกขี้หนู[xp] (lek phrik khīnū) EN: small like a chilli pepper   
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
น้ำพริกลงเรือและหมูหวาน[xp] (nāmphrik long reūa lae mū wān) EN: sweet pork with hot pepper sauce   
เผ็ด [X] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery   FR: épicé ; pimenté ; piquant
พลู [n.] (phlū) EN: betel leave vine ; betel-vine ; betel pepper   FR: feuille de bétel [f]
พริก[n.] (phrik) EN: pepper ; spice ; chilli   FR: piment [m] ; poivre [m]
พริกชี้ฟ้า[n.] (phrik chīfā) EN: goat pepper ; bird pepper ; chilli ; Chilli Spur Pepper   FR: piment [m]
พริกฝรั่ง[n. exp.] (phrik farang) EN: sweet pepper ; pimento   
พริกกับเกลือ[n. exp.] (phrik kap kleūa) EN: salt and ground red or green peppers (condiment)   
พริกขี้หนู[n. exp.] (phrik khīnū) EN: guinea pepper ; bird pepper ; bird-chilli ; small capsicum ; chilli pepper ; tiny fiery chilli ; hot chilli   FR: petit piment très fort [m]
พริกป่น[n. exp.] (phrik pon) EN: ground dried chillies ; ground chilli ; paprika ; Cayenne pepper   FR: piment pilé [m]
พริกไทย [n.] (phrikthai) EN: pepper ; peppercorn   FR: poivre [m]
พริกไทยบุบ[n. exp.] (phrikthai bup) EN: broken pepper corns   FR: poivre concassé [m]
พริกไทยดำ[n. exp.] (phrikthai dam) EN: black pepper   FR: poivre noir [m]
พริกไทยขาว[n. exp.] (phrikthai khāo) EN: white pepper   FR: poivre blanc [m]
พริกหวาน[n. exp.] (phrik wān) EN: sweet pepper   
พริกยักษ์ [n. exp.] (phrik yak) EN: sweet pepper ; bell pepper   
พริกหยวก[n. exp.] (phrik yūak) EN: sweet pepper ; green pepper ; bell-pepper   FR: piment vert [m] ; poivron [m]
สเปรย์พริกไทย [n. exp.] (saprē phrikthai) EN: pepper spray   
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]
ต้นพลู [n.] (ton phlū) EN: betel leave vine ; betel-vine ; betel pepper   FR: bétel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEPPY    P EH1 P IY0
PEPPI    P EH1 P IY0
PEPPIN    P EH1 P IH2 N
PEPPLE    P EH1 P AH0 L
PEPPER    P EH1 P ER0
PEPPEL    P EH1 P AH0 L
PEPPARD    P EH1 P ER0 D
PEPPLER    P EH1 P L ER0
PEPPERS    P EH1 P ER0 Z
PEPPER'S    P EH1 P ER0 Z
PEPPERED    P EH1 P ER0 D
PEPPERONI    P EH2 P ER0 OW1 N IY0
PEPPERMAN    P EH1 P ER0 M AH0 N
PEPPERING    P EH1 P ER0 IH0 NG
PEPPERELL    P EH1 P ER0 AH0 L
CULPEPPER    K AH1 L P EH0 P ER0
COLPEPPER    K AH1 L P EH2 P ER0
PEPPERMINT    P EH1 P ER0 M IH2 N T
PEPPERIDGE    P EH1 P ER0 IH2 JH
PEPPERDINE    P EH1 P ER0 D AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pepped    (v) (p e1 p t)
pepper    (v) (p e1 p @ r)
peppers    (v) (p e1 p @ z)
peppery    (j) (p e1 p @ r ii)
pepping    (v) (p e1 p i ng)
peppered    (v) (p e1 p @ d)
peppering    (v) (p e1 p @ r i ng)
pepper-pot    (n) - (p e1 p @ - p o t)
peppercorn    (n) (p e1 p @ k oo n)
peppermint    (n) (p e1 p @ m i n t)
pepper-mill    (n) - (p e1 p @ - m i l)
pepper-pots    (n) - (p e1 p @ - p o t s)
peppercorns    (n) (p e1 p @ k oo n z)
peppermints    (n) (p e1 p @ m i n t s)
pepper-mills    (n) - (p e1 p @ - m i l z)
cayenne pepper    (n) - (k ei2 e n - p e1 p @ r)
pepper-and-salt    (n) -- (p e2 p @ r - @ n - s o1 l t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chilischote {f}chile; chile pepper [Add to Longdo]
Paprika {f} (Schote)green pepper; sweet pepper; capsicum [Add to Longdo]
Paprikaschoten {pl}paprika peppers; bell peppers [Add to Longdo]
Peperoni {pl}; scharfer Paprika | scharfe Paprikasred peppers; chile pepper; chili; chiles | chilies [Add to Longdo]
Pfeffer {m}pepper [Add to Longdo]
Pfefferkorn {n} | Pfefferkörner {pl}peppercorn | peppercorns [Add to Longdo]
Pfefferminz {n}; Pefferminze {f}peppermint [Add to Longdo]
Pfeffermühle {f}pepper mill [Add to Longdo]
Pfefferstreuer {m}pepper caster [Add to Longdo]
Salz- und Pfefferstreuer {m}salt cellar and pepper pot [Add to Longdo]
Schärfe {f}pepperiness [Add to Longdo]
Schmiss {m}peppiness [Add to Longdo]
aufmöbeln; aufpeppen | aufmöbelnd; aufpeppend | aufgemöbelt; aufgepepptto pep up | pepping; pepping up | pepped; pepped up [Add to Longdo]
gepfeffertpeppered [Add to Longdo]
pfefferig; gepfeffert {adj}peppery [Add to Longdo]
pfeffern | pfeffernd | pfeffertto pepper | peppering | peppers [Add to Longdo]
schwungvoll {adj} | schwungvoller | am schwungvollstenpeppy | peppier | peppiest [Add to Longdo]
Wurdemanns Putzergarnele {f} (Lysmata wurdemanni) [zool.]peppermint shrimp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カイエンペッパー[, kaienpeppa-] (n) cayenne pepper [Add to Longdo]
スポッテッドバタフライフィッシュ;スポッティドバタフライフィッシュ[, supotteddobatafuraifisshu ; supotteidobatafuraifisshu] (n) peppered butterflyfish (Chaetodon guttatissimus); spotted butterflyfish [Add to Longdo]
タバスコ[, tabasuko] (n) Tabasco; jalapeno sauce; pepper sauce [Add to Longdo]
チリペッパー[, chiripeppa-] (n) chili pepper [Add to Longdo]
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish [Add to Longdo]
トスバッティング[, tosubatteingu] (n) toss batting (baseball); pepper game [Add to Longdo]
ナンヨウミドリハゼ[, nanyoumidorihaze] (n) green bubble goby (Eviota prasina); pepperfin pygmy goby [Add to Longdo]
ハバネロ[, habanero] (n) Habanero (pepper) [Add to Longdo]
ハラペーニョ;ハラペニョ[, harape-nyo ; harapenyo] (n) jalapeno pepper (spa [Add to Longdo]
パプリカ[, papurika] (n) paprika (spice made from sweet peppers) (hun [Add to Longdo]
ピーマン[, pi-man] (n) bell pepper (fre [Add to Longdo]
ブラックペッパー[, burakkupeppa-] (n) black pepper [Add to Longdo]
ペッパー[, peppa-] (n) pepper [Add to Longdo]
ペッパーミル[, peppa-miru] (n) pepper mill [Add to Longdo]
ペパー[, pepa-] (n) pepper [Add to Longdo]
ペパーミント[, pepa-minto] (n) peppermint [Add to Longdo]
ペパロニ[, peparoni] (n) pepperoni [Add to Longdo]
ホワイトペッパー[, howaitopeppa-] (n) white pepper [Add to Longdo]
ミツバイソハゼ[, mitsubaisohaze] (n) pepperfin pygmy goby (Eviota punctulata); green bubble goby [Add to Longdo]
ミント[, minto] (adj-na,n) (abbr) mint; peppermint; (P) [Add to Longdo]
レッドペッパー[, reddopeppa-] (n) red pepper [Add to Longdo]
一味唐辛子[いちみとうがらし, ichimitougarashi] (n) cayenne pepper powder [Add to Longdo]
塩胡椒[しおこしょう, shiokoshou] (n,vs) salt and pepper [Add to Longdo]
花椒[かしょう, kashou] (n) Sichuan pepper (tree) (Zanthoxylum bungeanum); Chinese prickly-ash [Add to Longdo]
花椒塩[ホワジャオイエン, howajaoien] (n) huajiaoyan; Sichuan pepper-salt [Add to Longdo]
花茗荷[はなみょうが;ハナミョウガ, hanamyouga ; hanamyouga] (n) (uk) peppermint stick (species of perennial evergreen, Alpinia japonica) [Add to Longdo]
胡麻塩頭[ごましおあたま, gomashioatama] (n) salt and pepper hair; dark hair streaked with gray [Add to Longdo]
胡椒[こしょう(P);コショウ(P), koshou (P); koshou (P)] (n,adj-no) (uk) pepper; (P) [Add to Longdo]
胡椒入れ[こしょういれ, koshouire] (n) pepper shaker [Add to Longdo]
紅葉卸し;紅葉おろし[モミジオロシ;もみじおろし, momijioroshi ; momijioroshi] (n) whole daikon with a chile pepper notched inside and then grated; grated daikon and grated carrot mixed together [Add to Longdo]
紅蓼[べにたで, benitade] (n) water pepper (Polygonum hydropiper forma purpurascens) [Add to Longdo]
黒胡椒;黒こしょう[くろこしょう;クロコショウ, kurokoshou ; kurokoshou] (n) (uk) black pepper (Piper nigrum) [Add to Longdo]
催涙スプレー[さいるいスプレー, sairui supure-] (n) tear gas defense spray (e.g. mace, pepper) [Add to Longdo]
山椒[さんしょう;さんしょ;サンショウ, sanshou ; sansho ; sanshou] (n) (uk) Japanese pepper (species of Sichuan pepper, Zanthoxylum piperitum); Japanese prickly ash [Add to Longdo]
山椒餅[さんしょうもち, sanshoumochi] (n) mochi with sansho (sichuan pepper) [Add to Longdo]
獅子唐[ししとう, shishitou] (n) green pepper [Add to Longdo]
獅子唐辛子[ししとうがらし, shishitougarashi] (n) small sweet green pepper [Add to Longdo]
七色唐辛子[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi [Add to Longdo]
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
実山椒[みさんしょう, misanshou] (n) (See 山椒) green Japanese peppercorn; unripe Japanese peppercorn [Add to Longdo]
振りかける;振り掛ける[ふりかける, furikakeru] (v1,vt) (uk) to sprinkle over (e.g. salt, pepper, etc. on food) [Add to Longdo]
西洋薄荷[せいようはっか;セイヨウハッカ, seiyouhakka ; seiyouhakka] (n) (uk) (See ペパーミント) peppermint (Mentha x piperita) [Add to Longdo]
青椒肉絲[チンジャオロース, chinjaoro-su] (n) (uk) Chinese stir-fry containing green peppers and meat (chi [Add to Longdo]
切れ味(P);切味(io)[きれあじ, kireaji] (n) (1) sharpness; cutting ability; (2) quickness (of wit); incisiveness; technical proficiency; skill; (3) (in ball sports) peppiness (of a ball); (P) [Add to Longdo]
切山椒;切り山椒[きりざんしょう, kirizanshou] (n) (See 山椒・さんしょう) sweetened mochi flavoured with Japanese pepper [Add to Longdo]
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P) [Add to Longdo]
大霜降枝尺[おおしもふりえだしゃく, ooshimofuriedashaku] (n) (uk) peppered moth (Biston betularia) [Add to Longdo]
鷹の爪[たかのつめ;タカノツメ, takanotsume ; takanotsume] (n) (1) (uk) Gamblea innovans (species of deciduous tree); (2) (See 唐辛子・1) extremely spicy form of chili pepper; (3) variety of high-quality green tea [Add to Longdo]
唐辛子(P);唐芥子;蕃椒[とうがらし(P);トウガラシ;とんがらし(唐辛子);ばんしょう(蕃椒), tougarashi (P); tougarashi ; tongarashi ( tougarashi ); banshou ( ban shou )] (n) (1) (See ピーマン) capsicum (Capsicum annuum, esp. the cultivated chili peppers); chili pepper (chile, chilli); cayenne; red pepper; (2) (ばんしょう only) Guinea pepper; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多香果[duō xiāng guǒ, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, ] all-spice (Pimenta dioica); Jamaican pepper [Add to Longdo]
尖椒[jiān jiāo, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠ, ] chili pepper [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] pepper [Add to Longdo]
烤胡椒香肠[kǎo hú jiāo xiāng cháng, ㄎㄠˇ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤ ㄔㄤˊ, / ] roast pepper sausage; pepperoni [Add to Longdo]
牙买加胡椒[Yá mǎi jiā hú jiāo, ㄧㄚˊ ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, / ] Jamaican pepper; all-spice (Pimenta dioica) [Add to Longdo]
牛角椒[niú jiǎo jiāo, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠ, ] Cayenne pepper; red pepper; chili [Add to Longdo]
白胡椒[bái hú jiāo, ㄅㄞˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] white peppercorn [Add to Longdo]
众香子[zhòng xiāng zi, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄗ˙, / ] all-spice (Pimenta dioica); Jamaican pepper [Add to Longdo]
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]
红辣椒[hóng là jiāo, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ, / ] hot red pepper; chili [Add to Longdo]
红辣椒粉[hóng là jiāo fěn, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄣˇ, / ] red pepper powder; paprika [Add to Longdo]
胡椒[hú jiāo, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] pepper [Add to Longdo]
胡椒薄荷[hú jiāo bò he, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] peppermint [Add to Longdo]
花椒[huā jiāo, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄠ, ] Sichuan pepper; Chinese prickly ash [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] peppermint; to carry burden [Add to Longdo]
薄荷[bò he, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] field mint; peppermint [Add to Longdo]
薄荷油[bò he yóu, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙ ㄧㄡˊ, ] peppermint [Add to Longdo]
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / 調] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]
辣椒[là jiāo, ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ, ] hot pepper; chili [Add to Longdo]
辣椒酱[là jiāo jiàng, ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄤˋ, / ] red pepper paste; chili sauce [Add to Longdo]
青椒[qīng jiāo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠ, ] Capsicum annuum; green pepper [Add to Longdo]
青椒牛柳[qīng jiāo niú liǔ, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, ] beef with green peppers [Add to Longdo]
香辣椒[xiāng là jiāo, ㄒㄧㄤ ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ, ] all-spice (Pimenta dioica); Jamaican pepper [Add to Longdo]
黑胡椒[hēi hú jiāo, ㄏㄟ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] black pepper [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top