ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pediculosis

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pediculosis-, *pediculosis*, pediculosi
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pediculosisโรคแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis capillitii; pediculosis capitisโรคเหา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis capitis; pediculosis capillitiiโรคเหา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis corporis; pediculosis vestimenti; pediculosis vestimentorumโรคไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis inguinalis; pediculosis pubisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis pubis; pediculosis inguinalisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis vestimenti; pediculosis corporis; pediculosis vestimentorumโรคไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis vestimentorum; pediculosis corporis; pediculosis vestimentiโรคไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pediculosis
      n 1: infestation with lice (Pediculus humanus) resulting in
           severe itching [syn: {pediculosis}, {lousiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top