Search result for

patties

(76 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patties-, *patties*, pattie , patty
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา patties มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *patties*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pattie(แพท'ที) n. ขนมพาย (pie) เล็ก ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...patting it into place...... นวดแป้งให้นานได้ที่แล้วเอาเข้าเตาอบ Julie & Julia (2009)
So patti comes downstairs,แล้วแพตตี้ก็ลงมาข้างล่าง Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
About britta patting herself on the back,เกี่ยวกับที่บริตต้ายกย่องความดีตัวเอง Introduction to Film (2009)
My mother is Broadway legend Patti LuPone.แม่ฉันเป็นตำนานบรอดเวย์ แพตตี้ ลาโพน์ Dream On (2010)
Are you saying that your fathers impregnated Patti LuPone in the Marriott in Akron?คุณจะบอกว่า พ่อคุณมีอะไรกับ แพตตี้ ลาโพน์ Dream On (2010)
This is totally gonna get Robert Pattinson's attention. - [ Hissing ]นี่ต้องเรียกร้องความสนใจ จากโรเบิร์ต แพททินสัน ได้แน่ Theatricality (2010)
Well, when you finish patting yourself on the back, can we get to work?เอาล่ะ เมื่อคุณจบการรำลึก ถึงวันเก่าๆของตัวเองแล้ว เราทำงานกันต่อได้ไหม? Queen Sacrifice (2010)
Hey, how many T's are there in Pattins-?เฮ้ มี t กี่ตัวใน แพททิน... Live Free or Twihard (2010)
Oh, God, I'm Pattinson.โอ้พระเจ้า ตอนนี้ผมกลายเป็น นาย "Pattinson" ไปแล้ว Live Free or Twihard (2010)
So now she's sort of conflicted because she has to choose between Taylor Lautner, his gorgeous abs and Robert Pattinson and that hair.ตอนนี้เธอเลยสับสน.. เพราะเธอต้องเลือกระหว่าง.. ..เทย์เลอร์ ลอทเนอร์ กล้ามท้องสวยงาม Errand Boy (2010)
Has anyone read Patti Lupone's new book?มีใครได้อ่านแพทติ ลูโปนเล่มใหม่แล้วบ้าง? The Substitute (2010)
Wow...then again, in GooYa, it's a problem that people live patting their bellies even without breaking one drop of sweat?อีกแล้ว ที่กูยานะ มีปัญหาว่ามีคนนอนตีพุงโดยไม่เสียเหงื่อสกัหยด Kim Soo Ro (2010)
Whitney, Barbra, Patti LuPone.พวกเค้ากลายเป็นดาว ตอนที่ยังโสด Silly Love Songs (2011)
That's Patti LuPone!นั่น คุณ แพตตี้ ลูโพน นิ New York (2011)
Patti blagojevich!แพตตี้ บลาโกวิช The Kids Are Not All Right (2011)
You can deliver this to pattiลูกเอานี่ไปส่งแพตตี้ได้ The Kids Are Not All Right (2011)
And-and what is patti blagojevich's dressแล้ว แล้วชุดของแพตตี้ บลาโกเจวิช The Kids Are Not All Right (2011)
I wrote to Patti LuPone on her Web site, but I haven't heard from her yet, so...ฉันเขียนไปหาแพตตี้ ลูปองค์ บนเว็บไซต์เธอ แต่ไม่เห็นเธอตอบกลับมา ก็เลย... . Mash Off (2011)
But now you're becoming this... mature, self-possessed, intelligent young woman, and I can't keep patting you on the head or talking down to you.แต่ตอนนี้เธอกำลังกลายเป็น... ผู้ใหญ่ มีความเป็นตัวเอง เป็นสาวมั่นอายุน้อยที่ฉลาด และฉันไม่สามารถที่จะแตะหัว Geography of Global Conflict (2011)
When I am patting you gently like this ... ♫Even though I say I don't know, my heart recognizes you first♫เวลาที่ฉันวางแขนให้เธอนอนอย่างอบอุ่นแบบนี้ Episode #1.9 (2011)
Same with Rachel. At this point, even Patti LuPone herself couldn't talk her out of marrying Finn.เรเชลก็เหมือนกัน ณ จุดนี้ แม้แต่แพตตี้ ลูโพน On My Way (2012)
(patting on back)สามารถร้องเพลงนี้ได้ดีกว่าเธออีกแล้ว Choke (2012)
Patti told me that...หวัดดีธานญ่า The Story of the 50 (2012)
Patti told you to break in my office to look for drugs?แพตตี้บอกฉันว่า... The Story of the 50 (2012)
Patti Riolo, aka Francesca.แพตตี้ ริโอโล่ หรือรู้จักกันในชื่อ ฟรานเชสก้า Snake Eyes (2012)
He was able to overpower Danny Savino, and Patti Riolo was killed with extreme violence.สามารถใช้กำลังเอาชนะ แดนนี่ ซาวิโน่ และแพตตี ริโอโล ถูกฆ่า ด้วยความโหดร้ายสุดๆ Snake Eyes (2012)
But Patti riolo was exclusively about high-rollers.แต่แพตตี้ ริโอโล่เลือกแต่พวกเศรษฐีมีเงิน Snake Eyes (2012)
Unless his fortunes changed drastically between murdering Savino and meeting up with Patti riolo.เว้นแต่โชคเขาจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ระหว่างการฆาตกรรมซาวิโน่ และการมาเจอแพตตี้ ริโอโล่ Snake Eyes (2012)
Or as Patti Stanger would say,our pickers are broken.หรือจะเป็น Patti Stanger ต้องการ พูดถึง คู่ของเราเลิกกัน High Infidelity (2012)
Walt's gonna be patting you on the back for that.วอล์ทจะต้องตบนายแน่หลังจากที่นายทำแบบนั้น Confessions (2013)
Are you really patting yourself on the back right now?แม่อยากไร้สาระให้ตัวเอง กลับตอนนี้จริงหรอ? Power (2013)
I guess Leon forgot the instructions about patting you down.ผมเดาว่าเลออนลืมเรื่องสี่แยกไปแล้ว เกี่ยวกับการปัดคุณออกไป Relevance (2013)
Patti Lupone was a waitress, Pre-Evita.ที่แพตตี้ ลูโพน เคยเป็นสาวเสิร์ฟ ก่อนจะแสดง Evita Love, Love, Love (2013)
Hi, I'm Patti.ดีค่ะ ฉันแพทที่ All We Had (2016)
Neighbors like "Patti with an I" and her family just disappeared.เพื่อนบ้านอย่าง "แพทที่ สะกดด้วยตัว ท" และครอบครัวหายวับไป All We Had (2016)
Stop patting that side. The baby will turn out lopsidedนี่ อย่าลูบด้านเดียวสิ เดี๋ยวลูกออกมาเบี้ยวพอดี Saving Face (2004)
Patting isn't bad for the kid, right, Wil?ลูบท้องไม่เป็นอันตรายกับเด็ก ใช่ไหม วิล Saving Face (2004)
PATTI: Are you going into town? LAURIE:จะไปในเมืองไหม / ยังไม่ใช่คืนนี้น่ะ เพลียโคตร American Pie Presents: Band Camp (2005)
PATTI: Danielle likes Jimmy, but she's like a foot taller than him.ดาเนี่ยลลีชอบจิมมี่แต่หล่อนชอบคนที่ตัวสูงกว่า American Pie Presents: Band Camp (2005)
PATTI: Oh, my God. Are you serious?พระเจ้า / พูดจริงหรือเปล่าเนี่ย American Pie Presents: Band Camp (2005)
PATTI: No way. LAURIE:ไม่มีทาง อัณฑะอันเดียวเนี่ยนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
( patting )Manhunt (2006)
Didn't. It's a three-way tie between the Stooges, Patti Smith and the Runaways.ลังเลระหว่างสตูร์ แพทตี้ สมิท กับ รันอะเวย์ Juno (2007)
That's for patting' my ass too much.ตบนี้ชำระที่มึงแต๊ะอั๋งกู Strange Love (2008)
Then you wouldn't be opposed to me patting you down.งั้นคุณก็คงเห็นด้วย ถ้าผมจะขอตรวจสอบคุณ Ghosts (2008)
But what you're gonna find, Don, is that when the rush is over you're done patting yourself on the back, and there's no one to tell the story to you're gonna be just as alone as you are now.แต่สิ่งที่คุณกำลังหา, ดอน ก็ต่อเมื่อเรื่องนี้จบลง และคุณถอยไปอยู่ด้านหลัง Deal or No Deal (2008)
Hold still, Petey. Say cheese.Steh still Patti, sag "Cheese". The Cannonball Run (1981)
Never. But the other day he told Patti,Aber zu Patti meinte er neulich: Le bon plaisir (1984)
I ain't seen nothing like this since I helped launch Patti Page.So was habe ich seit Patti Page nicht mehr gesehen. Springtime for Steele (1985)
fbi freeze!Sie auch. Ich fand Pattis Buch klasse. Pennsylvania 6-5000 (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pattiI felt somebody patting on my shoulder from behind.
pattiPatting me on the shoulder, he thanked me for helping him.

CMU English Pronouncing Dictionary
PATTI    P AE1 T IY0
PATTIS    P AE1 T IH2 S
PATTIZ    P AE1 T IH2 Z
PATTIN    P AE1 T IH2 N
PATTIE    P AE1 T IY0
PATTIES    P AE1 T IY0 Z
PATTING    P AE1 T IH0 NG
PATTILLO    P AA0 T IH1 L OW0
PATTISON    P AE1 T IH2 S AH0 N
PATTINSON    P AE1 T AH0 N S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patties    (n) (p a1 t i z)
patting    (v) (p a1 t i ng)
spatting    (v) (s p a1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pastetchen {n} | Pastetchen {pl}patty | patties [Add to Longdo]
tätschelndpatting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]
パッティング[, patteingu] (n,vs) (1) patting; (2) putting; (P) [Add to Longdo]
無生忍[むしょうにん, mushounin] (n) (abbr) {Buddh} (See 無生法忍) anutpattika-dharma-ksanti (recognition that nothing really arises or perishes) [Add to Longdo]
無生法忍[むしょうほうにん, mushouhounin] (n) {Buddh} anutpattika-dharma-ksanti (recognition that nothing really arises or perishes) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拍马[pāi mǎ, ㄆㄞ ㄇㄚˇ, / ] to urge on a horse by patting its bottom; fig. to encourage; same as 拍馬屁|拍马屁, to flatter or toady [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Patty \Pat"ty\, n.; pl. {Patties}. [F. p[^a]t['e]. See {Pasty}.]
     A little pie.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top