ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pass down

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pass down-, *pass down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass down[PHRV] ส่งข่าวต่อ (คนต่อคน), See also: ส่งต่อไปทีละคน
pass down[PHRV] ยื่น(มือ)ส่งลงมาหรือลงไป, Syn. hand down, hand up
pass down[PHRV] ชิดใน, See also: ขยับเข้าด้านใน (รถเมล์หรือรถยนต์), Syn. move down
pass down[PHRV] ตกทอดมายัง, See also: สืบทอดมายัง, Syn. hand down
pass down[PHRV] ส่งข่าวหรือบอกต่อกันไปทีละคน
pass down[PHRV] ชิดใน, See also: เคลื่อนเข้าด้านใน, Syn. move down, pass along

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did he pass down the fleur-de-lis? Is that how you found this?คุณได้รับเฟลอ เดอ ลี งั้นเรอะ? The Da Vinci Code (2006)
I beg Your Majesty to record her wrongdoings in the book so the shame will pass down to generations yonderขอฝ่าบาทได้โปรดบันทึก ความผิดไว้ในประวัติของนาง และให้ประจานความผิดนี้ ตกทอดไปยังทายาทรุ่นต่อไปด้วย Portrait of a Beauty (2008)
It's what you pass down to your children and your children's children.มันคือสิ่งที่เราทิ้งไว้ให้กับลูก กับหลาน A Man Without Honor (2012)
So if you can all do me a favor and pass down your keys- your house keys, your car keys, your locker keys.อยากให้พวกคุณช่วยวางกุญแจของคุณ ทั้งกุญแจบ้าน กุญแจรถ กุญแจล็อคเกอร์ The Doll in the Derby (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pass downPass down the car, please.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top