ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parliamentarian

P AA2 R L AH0 M EH0 N T EH1 R IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parliamentarian-, *parliamentarian*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parliamentarian(n) สมาชิกรัฐสภา, Syn. legislator
parliamentarian(n) ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการและขั้นตอนปฎิบัติงานของรัฐสภา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parliamentarian(พาร์ลิเมนแท'เรียน) n. สมาชิกรัฐสภา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parliamentarian๑. ผู้นิยมระบอบรัฐสภา๒. สมาชิกรัฐสภา๓. ผู้เชี่ยวชาญการรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARLIAMENTARIAN P AA2 R L AH0 M EH0 N T EH1 R IY0 AH0 N
PARLIAMENTARIANI P AA2 R L AH0 M EH0 N T EH1 R IY0 AH0 N IH2 Z AH0 M
PARLIAMENTARIANS P AA2 R L AH0 M EH0 N T EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parliamentarian (n) pˌaːləməntˈɛəʳrɪəʳn (p aa2 l @ m @ n t e@1 r i@ n)
parliamentarians (n) pˌaːləməntˈɛəʳrɪəʳnz (p aa2 l @ m @ n t e@1 r i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
代議士[だいぎし, daigishi] (n) parliamentarian; member of a congress; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parliamentarian \Par`lia*men*ta"ri*an\, a.
   Of or pertaining to Parliament. --Wood.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parliamentarian \Par`lia*men*ta"ri*an\, n.
   1. (Eng. Hist.) One who adhered to the Parliament, in
    opposition to King Charles I. --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   2. One versed in the rules and usages of Parliament or
    similar deliberative assemblies; as, an accomplished
    parliamentarian.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Parliamentarian
   n 1: an elected member of the British Parliament: a member of
      the House of Commons [syn: {Parliamentarian}, {Member of
      Parliament}]
   2: an expert in parliamentary rules and procedures

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top