ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parlay

P AA1 R L EY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parlay-, *parlay*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parlay(พาร์'ลี) vt. พนันขันต่อ, ประชุม, เพิ่ม, จัดการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, one of the amazing things about being in the performing arts is that you can parlay it into so many different fields.ความพิเศษอย่างนึง ของศิลปะคือ เราใช้มันได้หลายๆด้าน อย่าง.. จัสติน ทิมเบอร์เลค Showmance (2009)
No, I owe him 300, 000 because of a stupid parlay and the jets can't make a field goal.ไม่ใช่ ผมติดเงินเขา 3 แสน จากเรื่องพนันงี่เง่า ไ้อ้เจ็ทสกีนั่น มันดันไม่ชนะ Sketchy (2010)
It's not everyday that one of my subordinates invokes a parlay between myself and a way station keeper.ไม่ใช่ทุกวันนะที่ตระกูลย่อยขอ การเจรจาระหว่างฉันกับเจ้าของบาร์ Truth and Consequences (2012)
You play your cards right, you can parlay Daniel's trial into a whole new career.แน่นอนว่ากล้องรักคุณ คุณเล่นบทของคุณได้ดี คุณสามารถทดลองใช้คดีของแดเนียล ไปสู่อาชีพใหม่ได้ Scandal (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARLAY P AA1 R L EY0
PARLAYS P AA1 R L EY0 Z
PARLAYED P AA1 R L EY2 D
PARLAYING P AA1 R L EY0 IH0 NG

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parlay \par"lay\ v. t.
   1. To wager the winnings plus the initial stake of one bet on
    a subsequent wager, or to engage in a series of such
    increased wagers.
 
   Note: This is the characteristic act in a common betting
      system used by gamblers to try to achieve a large win
      from a small initial stake. Statistically, it is
      similar to betting a small stake on a game with a large
      payoff and a proportionately small chance of winning.
      [PJC]
 
   2. To exploit success in one endeavor so as to achieve
    greater success in subsequent endeavors.
    [PJC]
 
   3. Fig., to transform a gain into something of greater value.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parlay \par"lay\ n.
   The act of betting the winnings from a prior bet, plus the
   original stake, on a subsequent bet; the second or later such
   bet in a series; also, a series of such bets, with the stakes
   for later bets coming from the winnings of earlier bets.
 
   Note: This is the characteristic act in a common betting
      system used by gamblers to try to achieve a large win
      from a small initial stake. Statistically, it is
      similar to betting a small stake on a game with a large
      payoff, but with a proportionately small chance of
      winning.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parlay
   n 1: a series of wagers in which the winnings from one wager are
      used as a stake for the subsequent wagers
   v 1: stake winnings from one bet on a subsequent wager [syn:
      {parlay}, {double up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top