ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parenchyma

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parenchyma-, *parenchyma*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parenchyma(พะเรง'คะมะ) n. เนื้อเยื่อพื้นฐาน, See also: parenchymatous adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parenchymaพาเรงคิมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenchyma; tissue, parenchymatousเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymal; parenchymatous-เนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous tissue; parenchymaเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous; parenchymal-เนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔細胞[じゅうさいぼう, juusaibou] (n) parenchymal cell [Add to Longdo]
柔組織[じゅうそしき, juusoshiki] (n) parenchyma [Add to Longdo]
肺実質[はいじっしつ, haijisshitsu] (n) lung substance; lung parenchyma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parenchyma \pa*ren"chy*ma\ (p[.a]*r[e^][ng]"k[i^]*m[.a]), n.
   [NL., from Gr. pare`gchyma, fr. paregchei^n to pour in
   beside; para` beside + 'en in + chei^n to pour: cf. F.
   parenchyme.] (Biol.)
   The soft cellular substance of the tissues of plants and
   animals, like the pulp of leaves, the soft tissue of glands,
   and the like.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parenchyma
   n 1: animal tissue that constitutes the essential part of an
      organ as contrasted with e.g. connective tissue and blood
      vessels
   2: the primary tissue of higher plants composed of thin-walled
     cells that remain capable of cell division even when mature;
     constitutes the greater part of leaves, roots, the pulp of
     fruits, and the pith of stems

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top