ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pain and suffering

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pain and suffering-, *pain and suffering*, pain and suffer
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pain and sufferingความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"It was a place of pain and suffering...คือสถานที่แห่งความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน In the Mouth of Madness (1994)
There was a moment... when I used to blame everything and everyone... for all the pain and suffering... and vile things that happened to me... that I saw happen to my people.มันเป็นช่วงเวลาที่... . ฉันเคยโทษทุกๆ สิ่ง / และทุกๆ คน American History X (1998)
You don't know anything about her. About her pain and suffering...แกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลย ทั้งความเจ็บปวด และความสับสนที่เกิดขึ้นกับเธอ Crazy First Love (2003)
Because it reminds me of the pain and suffering.มันทำให้นึกถึงความเจ็บปวด และทรมานในโลกนี้ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I mean, this might really hurt the coach, cause him great pain and suffering.ให้ตายเถอะ ที่นี่ แกก็ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ ฉันไม่อยากจะมีเรื่อง Harold (2008)
Provide this girl with great pain and suffering.จงทำให้เด็กสาวคนนี้ ได้รับความเจ็บปวดและทรมาน. The Machine Girl (2008)
Thirty-five for the pound of meth you stole and another fifteen for my partner's pain and suffering.000 ดอลลาร์ ค่ายาไอซ์ 1ปอนด์ที่แกขโมยไป 000 ดอลลาร์ ค่าทำขวัญที่คู่หูฉันบาดเจ็บและอาการสาหัส Crazy Handful of Nothin' (2008)
You deal with the pain and suffering of humanity.บรรเทาความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของมนุษย์โลก 2012 Doomsday (2008)
Then Emmett turns the Buy More into a nightmare of pain and suffering?แล้วเอมเม็ตต์ก็จะเปลี่ยนบายมอร์ ให้กลายเป็นที่ๆ มีแต่ความเจ็บปวด และทรมาน Chuck Versus the Sensei (2008)
But not on assisted suicide. A person's pain and suffering is very relevant...ที่จะให้จำกัดคำให้การของพยานในข้อฆาตกรรม ไม่ใช่ข้อหาการุณยฆาต You Don't Know Jack (2010)
It is a place of pain and suffering,มันเป็นที่แห่งความเจ็บปวดและทรมาน The Thing in the Pit (2010)
Pain and suffering. To fight until life flees from his worthless body. Learn from this man.To fight until life flees from his worthless body. Mark of the Brotherhood (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top