Search result for

outnumbering

(69 entries)
(0.6844 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outnumbering-, *outnumbering*, outnumber
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา outnumbering มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *outnumbering*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outnumber[N] จำนวนมากกว่า
outnumber[VT] มีจำนวนมากกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outnumber(เอาทฺนัน'เบอะ) vt. มีจำหน่ายมากกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
outnumber(vt) มีจำนวนเหนือกว่า,มีจำนวนมากกว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our droid armies outnumber theกองทัพดรอยด์ของเรามีกำลังมากกว่า Ambush (2008)
Have you three I do. Outnumbered are they.มีแค่พวกเจ้า 3 คน ก็เพียงพอแล้ว Ambush (2008)
You're heavily outnumbered, Anakin.เจ้ามีกำลังพลน้อยกว่าพวกมันมาก อนาคิน Downfall of a Droid (2008)
Outnumbered a thousand to one, but you didn't stop. You just...เป็นรองถึงหนึ่งต่อพัน แต่ท่านก็ไม่ถอย Kung Fu Panda (2008)
- But we're outnumbered.-แต่เราเสียเปรียบด้านจำนวนนะ Inkheart (2008)
Agents are moving in from all directions; we will be heavily outnumbered.พวกนั้นเข้ามาจากทุกทาง เราอาจจะต้องรับมืออย่างหนัก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Probably pretty good from a distance, especially when you got the fellow outnumbered.ดูดีถ้ามองดูอย่างห่างๆ โดยเฉพาะตอนนี้นายมีกำลังคนมากกว่า Public Enemies (2009)
As zombie began to outnumber humansเมื่อจำนวนซอมบี้มีมากกว่าจำนวนคน Zombieland (2009)
You're still outnumbered.ท่านกำลังเสียเปรียบอยู่นะ Dooku Captured (2009)
Chaos and fear mount as the separatist army rages an epic battle against heavily outnumbered Republic ships.ความสับสนและหวาดกลัวยิ่งทวีมากขึ้น เมื่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ ต่อยานของฝ่ายสาธารณรัฐที่เสียเปรียบอย่างหนัก Jedi Crash (2009)
- We were outnumbered.- เรามีจำนวนน้อยกว่า Storm Over Ryloth (2009)
We're way outnumbered.จำนวนคนเราสู้ไม่ได้นะ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
He's outnumbered.เขามีค่ามากกว่า Haunted (2009)
We're outnumbered. You must evacuate. That is an order!พวกมันมีจำนวนมากกว่า เจ้าต้องอพยพ นี่คือคำสั่ง! Holocron Heist (2009)
We were outnumbered five to one.เราถูกโจมตีด้วยคนที่มากกว่าห้าต่อหนึ่ง Beauty and the Beast (2009)
On Geonosis, Separatist leader Poggle the Lesser, safe in his newly ray-shielded factories, creates thousands of terrible new weapons which march off the assembly line against the outnumbered clone army.บนดาวจีโอโนซิส ผู้นำของฝ่ายแบ่งแยก พอคเกิล เดอะ เลสเซอร์ ปลอดภัยอยู่ในโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งคุ้มครองด้วยเกราะรังสี เขาได้ผลิตอาวุธอันเลวร้ายใหม่ๆ จำนวนมหาศาล Landing at Point Rain (2009)
The Guardians were outnumbered. Things looked dark.ผู้พิทักษ์นับไม่ถ้วน ทุกอย่างมืดไปหมด Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The battle was ferocious. We were greatly outnumbered.การต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดุเดือด และเราก็มีจำนวนน้อยกว่ามาก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Though Republic victories outnumber their losses, the Jedi have been unable to stopแม้สาธารณรัฐฯ จะชนะศึกมากครั้งกว่าที่พ่าย แต่เหล่าเจไดก็ยังไม่สามารถหยุด Grievous Intrigue (2010)
We outnumber this guy six to one.พวกเรามีกันเยอะกว่าตั้ง 6 ต่อ 1 Investigative Journalism (2010)
It was the only battle in the war Where American casualties outnumbered the Japanese.ที่พาทหารอเมริกันมาตายเป็นจำนวนมาก Iwo Jima (2010)
We got you outnumbered.เรามีจำนวนมากกว่าคุณนะ Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
Are you kidding? You're outnumbered and outgunned.ล้อเล่นรึไง คุณคนน้อยกว่า ปืนน้อยกว่า Exit Wounds (2010)
To show that they outnumber you.เพื่อแสดงว่าพวกเขามีคนมากกว่าคุณ Rite of Passage (2010)
They'd wait till they weren't outnumbered.พวกมันฉลาด พวกมันจะรอ จนเรามีคนน้อยกว่า Exile on Main St. (2010)
We were outnumbered.เรามีจำนวนมากกว่า I Know Who You Are (2010)
You're outnumbered, pal.แกมีน้อยกว่า เพื่อนฝูง Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Looks like we're outnumbered now.สงสัยจำนวนคนเราจะสู้ไม่ได้แล้ว Down the Block There's a Riot (2010)
She would know better than to be outnumbered.เธอน่าจะรู้มากกว่า แค่คิดถึงตัวเลข JJ (2010)
We are outnumbered two to one.เรามีจำนวนน้อยกว่าพวกเขาถึงครึ่งหนึ่ง The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
We will be vastly outnumbered, and his lookouts will spot us well before we've reached the gates, so we can't go that way.พวกมันมีจะนวนมากกว่าและพวกมันต้องคอยระวังพวกเรา ก่อนที่เราจะไปถึงประตูเมือง เราไปทางนั้นไม่ได้ The Castle of Fyrien (2010)
Target is greatly outnumbered by opposition, each of them possesses some sort of netted-stick weapon.เป้าหมายโจมตีจากฝั่งตรงข้ามเป็นจำนวนมาก มีอาวุธจำพวกไม้ติดเน็ต Agents of Secret Stuff (2010)
Motels outnumber churches in this country.โมเต็ลมีมากกว่าโบสถ์ในประเทศนี้ Natalie (2010)
Overmatched and outnumbered, our defeat was all but certain.เพราะความอ่อนแอกว่า และจำนวนที่น้อยกว่า เราต่อต้านทุกทางแต่ก็ไม่สามารถ Transformers: Dark of the Moon (2011)
- We have three kids. We're outnumbered.เรามีลูกสาม ฝ่ายเขาเยอะกว่า Valentines Day II (2011)
You're outnumbered.คุณมีคนมากกว่า Genesis: Part 1 (2011)
We're outnumbered, I don't wanna start a small war out here without Trick's say so.พวกเรามีน้อยกว่า รอก่อน อาจเกิดเป็นสงครามเล็กเหมือนที่ทริคบอกไว้ Something Wicked This Fae Comes (2011)
You're outnumbered, Bo.คุณไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ โบ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
- We were outnumbered 10 to one-- a stupid rebellion then.- พวกเรามีกำลังคนเหนือกว่า10ต่อ1.. งั้นก็เป็นการก่อกฏบที่โง่เง่า Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
We still outnumber them.เรายังมีจำนวนมากกว่า The Wolf and the Lion (2011)
Sir, it's Chinese army. We're outnumbered.ทหารจีนจำนวนเยอะกว่าเรามาก The Front Line (2011)
And they still outnumber us. Yeah, but only three to one.พวกมันเยอะกว่าเรามาก แค่สามต่อหนึ่งเท่านั้นเอง The Sword in the Stone: Part Two (2011)
We're still outnumbered.เรามีคนมากกว่า Nightfall (2011)
You're outnumbered.เรามีคนเยอะกว่า Carnage of Krell (2011)
We're outnumbered.กำลังพลเราน้อยกว่ามาก Occupation (2011)
We were outnumbered two-to-one.คนของเราน้อยกว่าสองต่อหนึ่ง Occupation (2011)
Look around you, we're outnumbered.ดูรอบๆสิ เรามีจำนวนน้อยกว่านะ Thor (2011)
Look, I know we're outnumbered and we're out-gunned.ฉันรู้เรามีนน้อยกว่า มีปืนน้อยกว่า Red Dawn (2012)
I dislike being outnumbered, it makes for too much stupid in the room.-ผมไม่ชอบถูกข่มโดยจำนวนคน ในห้องนี้มันมีคนงี่เง่าอยู่มากเกินไป A Scandal in Belgravia (2012)
If Renly sides with us, we'll outnumber them two to one.หากเรนลีร่วมมือกับเรา เราจะมีกำลังพลมากกว่าพวกนั้นถึงสองเท่า The North Remembers (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outnumberIt looks like I'm outnumbered here. I hate to do it but I'll withdraw my plan.

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTNUMBER    AW0 T N AH1 M B ER0
OUTNUMBERS    AW0 T N AH1 M B ER0 Z
OUTNUMBERED    AW2 T N AH1 M B ER0 D
OUTNUMBERING    AW1 T N AH2 M B ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outnumber    (v) (au2 t n uh1 m b @ r)
outnumbers    (v) (au2 t n uh1 m b @ z)
outnumbered    (v) (au2 t n uh1 m b @ d)
outnumbering    (v) (au2 t n uh1 m b @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übertreffen; zahlenmäßig überlegen sein | zahlenmäßig überlegen | ist zahlenmäßig überlegen | war zahlenmäßig überlegento outnumber | outnumbering | outnumbers | outnumbered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多勢に無勢[たぜいにぶぜい, tazeinibuzei] (exp) to be outnumbered (i.e. in a military context) [Add to Longdo]
大学全入時代[だいがくぜんにゅうじだい, daigakuzennyuujidai] (exp) era in which university places outnumber university applicants; era of declining enrollment [Add to Longdo]
無勢[ぶぜい, buzei] (n) outnumbered; overwhelmed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top