ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outlooks

AW1 T L UH2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outlooks-, *outlooks*, outlook
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OUTLOOKS AW1 T L UH2 K S
OUTLOOK AW1 T L UH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outlooks (n) ˈautluks (au1 t l u k s)
outlook (n) ˈautluk (au1 t l u k)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outlook(n) ทัศนคติ, Syn. attitude, perspective
outlook(n) อนาคตที่คาดหวังไว้, See also: อนาคตที่คาดหวังให้ดีขึ้น, Syn. expectations, prospect
outlook(n) ทัศนียภาพ, Syn. view, scene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outlook(เอาทฺ'ลุค) n. ภาพ, ทัศนียภาพ, ช่องหรือหอสังเกตการณ์, ทัศนะ, การภายหน้า, ภาพอนาคต, ท่าทาง, การมอง, การสังเกต

English-Thai: Nontri Dictionary
outlook(n) ลักษณะ, ทัศนะ, สายตา, ทัศนียภาพ, ท่าที

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microsoft Outlookไมโครซอฟต์ เอาต์ลุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like operations, they give you a sense of outlook.ฉันชอบการดำเนินงาน มันให้ความรู้สึกของมุมมองที่มัน ไม่ได้ Help! (1965)
He got the wrong outlook on this thing.มันมองภาพผิดไปจ่า Casualties of War (1989)
You got the wrong outlook.แกวาดภาพรวมผิดไปนะ Casualties of War (1989)
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้ Jumanji (1995)
"Outlook does not look good."ฮัลโหล Good Will Hunting (1997)
Go back to sleep. "Outlook"? That's the same thing that told you you was gonna play in the N.B.A.ผมได้ยินแววๆว่าคุณจะไปเล่นให้ NBA. Good Will Hunting (1997)
The five-day outlook calls for intense flooding followed by the end of the world.ตามด้วยการสิ้นสุดของโลก Ice Age: The Meltdown (2006)
- Well, I can't speak to its efficacy but as long as it doesn't interfere with our treatment anything that helps my patient have a better outlook a better comfort, is fine by me.- เอ่อ ผมพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพไม่ได้ แต่ตราบใดที่มันไม่มีผลกระทบ ต่อการรักษาของเรา ทุกวิธีรักษาที่ที่ช่วยให้ผู้ป่วยของผม มีแนวโน้มอาการดีขึ้น A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Having a better outlook can make a tremendous difference.สุขภาพจิตใจดีขึ้น สร้างความแตกต่างได้อย่างมาก A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
You know, sir, I appreciate that you are different from your father, both in outlook and... temperament.กรุณา ดำเนินต่อไป เราขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระเจ้าจอร์จ สู่สวรรคาลัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า The King's Speech (2010)
Sometimes when I'm feeling stressed out I go out and buy a cute top or a fun skirt and I have a whole new outlook on life.บางครั้งเวลฉันเครียดกับบางเรื่อง ฉันจะออกไปหาซื้อเสื้อน่ารักๆ หรือกระโปรงจ๊าบๆ และฉันจะมีมุมมองใหม่ในชีวิต The Pants Alternative (2010)
Normally I would have a completely different outlookโดยปกติผมมีมุมมองแตกต่าง ไปจากนี้อย่างสิ้นเชิง Miss Mystic Falls (2010)
Investment in a company without a business outlook.มันเป็นการลงทุนที่ไม่สามารถ คาดหวังอะไรได้ในอนาคต Episode #1.12 (2010)
Outlook is perfect. Any approach can be seen for miles.จากตรงนี้เราสามารถเห็นศัตรูจากระยะหลายกิโลเมตร Ironclad (2011)
Oh. "Outlook not so good. " Thank you.โอ๊ะ "อนาคตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Concentrate and Ask Again (2011)
Wow. What a positive outlook.ว้าว มองโลกแง่ดีจังนะคะ The Goodbye Look (2011)
Well, you've been shot. You're bound to have a gloomy outlook.ก็คุณถูกยิง, คุณมีแนวโน้มที่มองโลกแบบมืดมน Scarlet Ribbons (2011)
It's funny how that can change your outlook on things.น่าตลกนะ ที่มันสามารถ เปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณได้ Whores Don't Make That Much (2012)
If you can't, your outlook gets very ominous.ถึงจุดนี้แล้วจะหลอกเขาได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป The Four (2012)
Well, then as a major shareholder of Grayson Global, let me disabuse you of your pessimistic outlook.และต่อมา ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ เกรสันโกลบอล อนุญาตให้ฉันปรับเปลี่ยนมุมมองในแง่ร้ายของคุณ Collusion (2013)
It fits in with your hyper-rational outlook.นี่คือมุมมองแบบใช้ตรรกะเหตุผล มากเกินไปของคุณ The Fact in the Fiction (2013)
So let's improve his outlook.งั้นปรับทัศนคติกันหน่อย Nothing Gold Can Stay (2015)
Like I thought, Nanaka. You have a very original outlook.อย่างที่คิดเลย คุณนานากะ คุณมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครมาก ๆ Affection (2017)
We're from, uh, Senior's Outlook magazine.Wir sind von der Zeitschrift Senior's Outlook. Over the Limit (1985)
Autocomplete has been enabled on your Outlook.""Autovervollständigen wurde auf Ihrem Outlook eingerichtet." News Night 2.0 (2012)
Setup, Outlook, Calendar.Die Installation, Outlook, der Kalender. eps2.5_h4ndshake.sme (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outlookBusiness is bad, and the outlook for next year is even worse.
outlookCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
outlookHis unhappy childhood affected his outlook on life.
outlookI use Outlook's scheduler at work and I think I'd like to buy a PDA and synchronize them.
outlookLet go of your negative outlook on life.
outlookThe Japanese are often criticized for being inward looking and insufficiently international in their outlook.
outlookThe outlook for our business isn't good.
outlookThe outlook is grim.
outlookThe outlook was negative.
outlookThere seems to be a difference in outlook between us.
outlookThe weather outlook for tomorrow is not good.
outlookThey hoped to change their outlook and plans.
outlookThis hotel has a gorgeous outlook onto the sea.
outlookWe must be a step ahead of the times in our outlook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองโลก(v) have the perspective of, See also: have a (e.g. happy) outlook, Example: การมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดีเสมอๆ ส่งผลให้ใบหน้าแลดูผ่องใสไปด้วย
โลกทัศน์(n) world outlook, See also: one's views of the world, perspective, Example: การใช้ภาษาที่สะท้อนโลกทัศน์ในเรื่องความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี้ได้แก่การใช้คำสรรพนามที่แตกต่างกันตามฐานะทางสังคม, Thai Definition: ทัศนะที่มองโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีท่าที[mī thāthī] (v, exp) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is
มีทีท่า[mī thīthā] (v, exp) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is
มองโลก[møng lōk] (v, exp) EN: have the perspective of ; have a outlook  FR: avoir une vision

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive, #584 [Add to Longdo]
前途[qián tú, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, ] prospects; outlook (for the future); future, #5,724 [Add to Longdo]
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, ] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to, #8,976 [Add to Longdo]
世界观[shì jiè guān, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄢ, / ] worldview; world outlook; Weltanschauung, #10,254 [Add to Longdo]
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ, / ] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude, #23,224 [Add to Longdo]
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, ] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook, #31,127 [Add to Longdo]
顺风转舵[shùn fēng zhuǎn duò, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] to act according to whatever the current outlook; pragmatic; unprincipled, #734,962 [Add to Longdo]
经济前途[jīng jì qián tú, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] economic future; economic outlook [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausblick { m }; Aussicht { f } | Ausblicke { pl }; Aussichten { pl }outlook | outlooks [Add to Longdo]
Weltanschauung { f }world outlook [Add to Longdo]
Wetteransage { f }weather outlook [Add to Longdo]
Wetteransager { m } | Wetteransager { pl }weather outlook announcer | weather outlook announcers [Add to Longdo]
beschränkt; eng { adj } | einen engen Horizont habenparochial | to be parochial in one's outlook [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトルック;アウトゥルック[autorukku ; autourukku] (n) outlook [Add to Longdo]
宇宙観[うちゅうかん, uchuukan] (n) one's outlook on the universe [Add to Longdo]
概況[がいきょう, gaikyou] (n) outlook; general situation; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n, n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) { Buddh } observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) [Add to Longdo]
旗色[はたいろ, hatairo] (n) (1) situation; outlook; (2) one's allegiance; affiliation; position; (P) [Add to Longdo]
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection) [Add to Longdo]
業績予想[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection) [Add to Longdo]
景気見通し[けいきみとおし, keikimitooshi] (n) economic outlook [Add to Longdo]
景況[けいきょう, keikyou] (n) situation; business climate; outlook [Add to Longdo]
結婚観[けっこんかん, kekkonkan] (n) view of marriage; outlook on marriage; attitude towards marriage [Add to Longdo]
[み, mi] (n) view (of life, etc.); outlook [Add to Longdo]
見晴らし(P);見晴し[みはらし, miharashi] (n) view; prospect; outlook; (P) [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]
視座[しざ, shiza] (n) vantage point; viewpoint; standpoint; outlook [Add to Longdo]
視野[しや, shiya] (n) field of vision; outlook; (P) [Add to Longdo]
将来展望[しょうらいてんぼう, shouraitenbou] (n) future outlook; outlook for the future [Add to Longdo]
世界観[せかいかん, sekaikan] (n) (1) world view; outlook on the world; Weltanschauung (philosophy); (2) appearance of a world (e.g. in fiction); (P) [Add to Longdo]
世界経済見通し[せかいけいざいみとおし, sekaikeizaimitooshi] (n) World Economic Outlook (IMF publication) [Add to Longdo]
前景気[まえげいき, maegeiki] (n) prospect; promise; outlook [Add to Longdo]
前途[ぜんと, zento] (n) future prospects; outlook; the journey ahead; (P) [Add to Longdo]
眺め[ながめ, nagame] (n) scene; view; prospect; outlook; (P) [Add to Longdo]
眺望[ちょうぼう, choubou] (n, vs) prospect; view; outlook; (P) [Add to Longdo]
展望[てんぼう, tenbou] (n, vs) view; outlook; prospect; (P) [Add to Longdo]
目処(P);目途[めど, medo] (n) (1) (uk) aim; goal; (2) (See 目途が立つ) prospect; outlook; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top