ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

osteopath

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -osteopath-, *osteopath*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
osteopath(n) ผู้รักษาโรคกระดูก, Syn. orthopedist
osteopathy(n) การรักษาโรคกระดูก
osteopathic(adj) เกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
osteopathy(ออสทีออพ'พะธี) n. กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด เน้นทางกายภาคบำบัดและการใช้มือช่วย, See also: osteopathic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
osteopath(n) หมอนวด, หมอจับเส้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
osteopathนักบำบัดโรคกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteopathologyพยาธิวิทยากระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteopathy; osteonosusโรคกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OSTEOPATHIC AA2 S T IY0 AH0 P AE1 TH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
osteopath (n) ˈɒstɪəʳpæθ (o1 s t i@ p a th)
osteopaths (n) ˈɒstɪəʳpæθs (o1 s t i@ p a th s)
osteopathy (n) ˌɒstɪˈɒpəθiː (o2 s t i o1 p @ th ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔道整復[じゅうどうせいふく, juudouseifuku] (n) judo therapy; traditional non-surgical osteopathic tissue and bone manipulation therapy [Add to Longdo]
整骨師[せいこつし, seikotsushi] (n) osteopath [Add to Longdo]
整体[せいたい, seitai] (n, adj-no) Setai (manipulative therapy based on Chinese and Japanese traditions, and encompassing osteopathy, massage and chiropractic) [Add to Longdo]
接骨医[せっこつい, sekkotsui] (n) (See 柔道整復師) osteopath; bonesetter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Osteopath \Os"te*o*path\, n.
   A practitioner of osteopathy.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 osteopath
   n 1: a therapist who manipulates the skeleton and muscles [syn:
      {osteopath}, {osteopathist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top