ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opener

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opener-, *opener*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opener(n) เครื่องมือที่ใช้ในการเปิด
opener(n) ผู้เปิดงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opener(โอ'เพินเนอะ) n. ผู้เปิด, ที่เปิด, เครื่องเปิด

English-Thai: Nontri Dictionary
opener(n) ผู้เปิด, ที่เปิด, สิ่งแรก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Open!เปิด Prey (2007)
Open it!เปิดสิ! Episode #1.5 (2008)
(door opening). Gasp (2009)
DOOR OPENS. The Secret Sharer (2011)
Open it up.เปิดมันเลย The Hour of Death (2012)
Rip him open, take it back guys!จัดการมัน เอามันคืน กัน! Aladdin (1992)
I can open your eyesฉันสามารถเบิกตาให้เธอได้ Aladdin (1992)
It was all very open. I knew about her, she knew about me.มันเปิดเผยมาก ฉันรู้เกี่ยวกับเธอ เธอรู้เกี่ยวกับฉัน Basic Instinct (1992)
Kelly found herself opening up, trusting the older woman revealing things about herself....เคลลี่พบว่าตัวเองเปิดใจ ไว้ใจหญิงแก่... ...เผยทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเธอ... Basic Instinct (1992)
Open the door!เปิดประตู Basic Instinct (1992)
- The house is wide open.บ้านเปิดโล่งแจ้ง The Bodyguard (1992)
The house is wide open.บ้านเปิดโล่งแจ้ง The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
openerInstead use words like "some", "many", "often", and begin statements with openers like, "In my experience, ...", "Excuse me if I'm wrong, but...", "In many instances, ...."
openerI sometimes use scissors as a can opener.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่เปิดขวด[thī poēt khūat] (n) EN: bottle opener  FR: ouvre-bouteille [ m ]
ที่เปิดกระป๋อง[thī poēt krapǿng] (n) EN: can opener  FR: ouvre-boîte [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
opener
openers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opener
openers

WordNet (3.0)
opener(n) the first event in a series
opener(n) a hand tool used for opening sealed containers (bottles or cans)
undoer(n) a person who unfastens or unwraps or opens, Syn. opener, untier, unfastener

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Opener

n. 1. One who, or that which, opens. “True opener of my eyes.” Milton. [ 1913 Webster ]

2. Specifically: A bottle opener or a can opener; as, you need an opener to get the cap off. [ PJC ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öffner { m } | Öffner { pl }opener | openers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープナー[o-puna-] (n) opener [Add to Longdo]
ワインオープナー;ワイン・オープナー[wain'o-puna-; wain . o-puna-] (n) wine opener; corkscrew [Add to Longdo]
開缶器[かいかんき, kaikanki] (n) punch-style can opener (punches a round or V-shaped hole in a can of liquid) [Add to Longdo]
開幕戦[かいまくせん, kaimakusen] (n) opening game; (season) opener [Add to Longdo]
缶切り[かんきり, kankiri] (n) can opener [Add to Longdo]
栓抜き(P);栓抜[せんぬき, sennuki] (n) bottle opener; corkscrew; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top