ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on deck

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on deck-, *on deck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on deck[IDM] บนดาดฟ้าเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้ Rebecca (1940)
- I'm up on Deck 4.-ผมอยู่ชั้น 4 Event Horizon (1997)
Tie down everything on deck with the ropes! Got it!ไฟสดๆ One Piece: Wan pîsu (1999)
You run those ropes up on deck like I told you?เฮี้ยวกว่าสัตว์ที่อยู่ในนี้อีก King Kong (2005)
We're on deck for the end game here, right?เรามาถึงเกมสุดท้ายแล้ว ถูกไหม? Bad Day at Black Rock (2007)
But we could really use all hands on deck here.แต่เราควรจะต้องช่วยกันเรื่องนี้ Free to Be You and Me (2009)
- What's that? - I am on deck for the devil.ตกลง Fallen Idols (2009)
Doctor Puri was on deck 6. He's dead.นายแพทย์พูรีอยู่ชั้น 6 เขาตายแล้ว Star Trek (2009)
Well, we're gonna need all hands on deck if we're gonna go to regionals.ถึงจุดนี้เราคงต้องการ ความร่วมมือจากทุกคน ถ้าอยากไปให้ถึงระดับภูมิภาค Regional Holiday Music (2011)
But Dawn's up on deck with Charles.แต่ดอว์นอยู่บนดาดฟ้ากับชาร์ล Witness (2012)
My crew would wait on deck for a year if I asked them to.ลูกเรือข้าจะยอมรอที่ท่า เป็นปี หากข้าร้องขอให้ทำ The Ghost of Harrenhal (2012)
Yes, now think back to your youth, and try to remember what he said to you on deck the night he crossed the international date line.งั้นช่วยทวนความจำให้หน่อยสิ และช่วยพยายามนึกด้วยว่าเขาพูดอะไรกับคุณบนเรือ ในคืนที่เขาข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล A New Hope (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on deckGo on deck.
on deckI went on deck from my cabin.
on deckMorning found them on deck.
on deckTom is the on deck batter.

Japanese-English: EDICT Dictionary
次打者[じだしゃ, jidasha] (n) the batter on deck [Add to Longdo]
送迎デッキ[そうげいデッキ, sougei dekki] (n) observation deck (e.g. at an airport) [Add to Longdo]
登舷礼[とうげんれい, tougenrei] (n) ceremonial assembling of a ship's crew on deck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top