ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oil cake

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oil cake-, *oil cake*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
oil cake(n, jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
油かす;油粕;油糟;油滓[あぶらかす, aburakasu] (n) oil cake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oil \Oil\ (oil), n. [OE. oile, OF. oile, F. huile, fr. L. oleum;
   akin to Gr. ?. Cf. {Olive}.]
   Any one of a great variety of unctuous combustible
   substances, more viscous than and not miscible with water;
   as, olive oil, whale oil, rock oil, etc. They are of animal,
   vegetable, or mineral origin and of varied composition, and
   they are variously used for food, for solvents, for
   anointing, lubrication, illumination, etc. By extension, any
   substance of an oily consistency; as, oil of vitriol.
   [1913 Webster]
 
   Note: The mineral oils are varieties of petroleum. See
      {Petroleum}. The vegetable oils are of two classes,
      {essential oils} (see under {Essential}), and {natural
      oils} which in general resemble the animal oils and
      fats. Most of the natural oils and the animal oils and
      fats consist of ethereal salts of glycerin, with a
      large number of organic acids, principally stearic,
      oleic, and palmitic, forming respectively stearin,
      olein, and palmitin. Stearin and palmitin prevail in
      the solid oils and fats, and olein in the liquid oils.
      Mutton tallow, beef tallow, and lard are rich in
      stearin, human fat and palm oil in palmitin, and sperm
      and cod-liver oils in olein. In making soaps, the acids
      leave the glycerin and unite with the soda or potash.
      [1913 Webster]
 
   {Animal oil}, {Bone oil}, {Dipple's oil}, etc. (Old Chem.), a
    complex oil obtained by the distillation of animal
    substances, as bones. See {Bone oil}, under {Bone}.
 
   {Drying oils}, {Essential oils}. (Chem.) See under {Drying},
    and {Essential}.
 
   {Ethereal oil of wine}, {Heavy oil of wine}. (Chem.) See
    under {Ethereal}.
 
   {Fixed oil}. (Chem.) See under {Fixed}.
 
   {Oil bag} (Zool.), a bag, cyst, or gland in animals,
    containing oil.
 
   {Oil beetle} (Zool.), any beetle of the genus {Meloe} and
    allied genera. When disturbed they emit from the joints of
    the legs a yellowish oily liquor. Some species possess
    vesicating properties, and are used instead of
    cantharides.
 
   {Oil box}, or {Oil cellar} (Mach.), a fixed box or reservoir,
    for lubricating a bearing; esp., the box for oil beneath
    the journal of a railway-car axle.
 
   {Oil cake}. See under {Cake}.
 
   {Oil cock}, a stopcock connected with an oil cup. See {Oil
    cup}.
 
   {Oil color}.
   (a) A paint made by grinding a coloring substance in oil.
   (b) Such paints, taken in a general sense.
   (b) a painting made from such a paint.
 
   {Oil cup}, a cup, or small receptacle, connected with a
    bearing as a lubricator, and usually provided with a wick,
    wire, or adjustable valve for regulating the delivery of
    oil.
 
   {Oil engine}, a gas engine worked with the explosive vapor of
    petroleum.
 
   {Oil gas}, inflammable gas procured from oil, and used for
    lighting streets, houses, etc.
 
   {Oil gland}.
   (a) (Zool.) A gland which secretes oil; especially in birds,
     the large gland at the base of the tail.
   (b) (Bot.) A gland, in some plants, producing oil.
 
   {Oil green}, a pale yellowish green, like oil.
 
   {Oil of brick}, empyreumatic oil obtained by subjecting a
    brick soaked in oil to distillation at a high temperature,
    -- used by lapidaries as a vehicle for the emery by which
    stones and gems are sawn or cut. --Brande & C.
 
   {Oil of talc}, a nostrum made of calcined talc, and famous in
    the 17th century as a cosmetic. [Obs.] --B. Jonson.
 
   {Oil of vitriol} (Chem.), strong sulphuric acid; -- so called
    from its oily consistency and from its forming the
    vitriols or sulphates.
 
   {Oil of wine}, [OE]nanthic ether. See under {[OE]nanthic}.
 
   {Oil painting}.
   (a) The art of painting in oil colors.
   (b) Any kind of painting of which the pigments are originally
     ground in oil.
 
   {Oil palm} (Bot.), a palm tree whose fruit furnishes oil,
    esp. {Elaeis Guineensis}. See {Elaeis}.
 
   {Oil sardine} (Zool.), an East Indian herring ({Clupea
    scombrina}), valued for its oil.
 
   {Oil shark} (Zool.)
   (a) The liver shark.
   (b) The tope.
 
   {Oil still}, a still for hydrocarbons, esp. for petroleum.
 
   {Oil test}, a test for determining the temperature at which
    petroleum oils give off vapor which is liable to explode.
    
 
   {Oil tree}. (Bot.)
   (a) A plant of the genus {Ricinus} ({Ricinus communis}), from
     the seeds of which castor oil is obtained.
   (b) An Indian tree, the mahwa. See {Mahwa}.
   (c) The oil palm.
 
   {To burn the midnight oil}, to study or work late at night.
    
 
   {Volatle oils}. See {Essential oils}, under {Essential}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cake \Cake\ (k[=a]k), n. [OE. cake, kaak; akin to Dan. kage, Sw.
   & Icel. kaka, D. koek, G.kuchen, OHG. chuocho.]
   [1913 Webster]
   1. A small mass of dough baked; especially, a thin loaf from
    unleavened dough; as, an oatmeal cake; johnnycake.
    [1913 Webster]
 
   2. A sweetened composition of flour and other ingredients,
    leavened or unleavened, baked in a loaf or mass of any
    size or shape.
    [1913 Webster]
 
   3. A thin wafer-shaped mass of fried batter; a griddlecake or
    pancake; as buckwheat cakes.
    [1913 Webster]
 
   4. A mass of matter concreted, congealed, or molded into a
    solid mass of any form, esp. into a form rather flat than
    high; as, a cake of soap; an ague cake.
    [1913 Webster]
 
       Cakes of rusting ice come rolling down the flood.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Cake urchin} (Zool), any species of flat sea urchins
    belonging to the {Clypeastroidea}.
 
   {Oil cake} the refuse of flax seed, cotton seed, or other
    vegetable substance from which oil has been expressed,
    compacted into a solid mass, and used as food for cattle,
    for manure, or for other purposes.
 
   {To have one's cake dough}, to fail or be disappointed in
    what one has undertaken or expected. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oil cake
   n 1: mass of e.g. linseed or cottonseed or soybean from which
      the oil has been pressed; used as food for livestock

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

oil cake ( OY1 L K EY1 K)

 


  

 
oil cake
 • กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว [LongdoEN]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top