Search result for

och

(110 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -och-, *och*
English-Thai: Longdo Dictionary
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
och[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ เสียใจหรืออื่นๆ
ocher[N] สีเหลืองออกน้ำตาล
ochre[N] สีเหลืองออกน้ำตาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ocher(โอ'เคอะ) n. สีเหลืองอ่อนหรือส้มแดง, See also: ocherous adj.
ochlocracy(ออคลอค'ระซี) n. การปกครองโดยฝูงชน,กฎหมู่., See also: ochlocrat n. ochery adj. ochroid adj.
ochre(โอ'เคอะ) n. สีเหลืองอ่อนหรือส้มแดง, See also: ocherous adj.
acritochromacyภาวะตาบอดสี
allochthonous(อะลอค' โธนัส) adj. เกิดจากบริเวณอื่น, มาจากแหล่งอื่น, ซึ่งถูกนำมาจากแหล่งอื่น
apochromatic(แอพพะโครแมท'ทิค) adj. ไร้การบ่ายแบนของทรงกรมหรือสี -apochromatism n. (for spherical chromatic aberration)
aurochs(ออ'รอคซ) n., (pl. -rochs) วัวป่ายุโรปชนิดหนึ่งในยุโรป สูญพันธ์ไปแล้ว, European bison (a European wild ox)
autochthon(ออทอค'ธัน) n., (pl. thons, -thones) ชาวพื้นเมืองแต่เริ่มแรก, สัตว์หรือพืชของท้องถิ่นนั้น. -autochthonous, autochthonic, autochthonal adj., -autochthonism n., -autochtohny n.
auxochrome(ออค'ซะโครม) n. กลุ่มของอะตอมที่เป็นปัจจัยทำให้สีของสารเข้มขึ้น. -auxochromatic adj.
biochemistry(ไบโอเคม'มิสทรี) n. ชีวเคมี, See also: biochemical adj. เกี่ยวกับชีวเคมี biochemist n. นักชีวเคมี

English-Thai: Nontri Dictionary
ochre(n) รง,ดินเหลือง
biochemistry(n) ชีวเคมี
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ
brooch(n) เข็มกลัด
crochet(n) สิ่งถัก,สิ่งทอ,การถักไหมพรม,การถักโครเชท์
crochet(vt) ถักโครเชท์,ถักลูกไม้
epoch(n) ยุค,สมัย,เหตุการณ์,กรณี
hydrochloric(adj) ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคลอรีน
hypochondria(n) อันตรธาน
parochial(adj) ซึ่งอยู่ในเขตสงฆ์,ซึ่งอยู่ละแวกวัด,เฉพาะตำบล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ochroleucousสีขาวอมเหลือง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What does "equinsu ocha" mean?"อิควินซิ อูช่า" แปลว่าอะไร Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I couldn't help but notice the "equinsu ocha" part.ปีศาจขาวบอกว่า : ข้ามาเพื่อทำลาย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'm Taro Ochiai, from Tochigi Prefecture. My sport was judo.ผมชื่อ ทาโร่ โอชิอิ, จากอำเภอ โตชิกิ กีฬาของผมคือยูโด April Story (1998)
Hoshi ga ochisou na yoru dakara, jibun wo itsuwarenai Because the night looks like the stars will fall, I cannot lie to myself.ท่ามกลางค่ำคืนที่ดาวพร่างพราย ฉันคงไม่อาจจะหลอกตัวเอง Hoshi ga ochisou na yoru dakara, jbun wo itsuwarenai 5 Centimeters Per Second (2007)
- Ochre, iron oxide, charcoal. - Oxy, stay with us.ดินเหลือง ไอรอนออกไซด์ ถ่านหิน/อ็อกอย่าไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I need 3 units to look for a silver Honda near Ochada orchards.ผมต้องการ 3 หน่วยไปตามหา รถฮอนด้าสีเงินแถว ๆ สวนโอคาด้า The Day the Earth Stood Still (2008)
There's a quarter past ocho to san diego.มีรถขบวนตอนสองทุ่มสิบห้าไปซานดิเอโก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Motoki OchiaiMotoki Ochiai Gokusen: The Movie (2009)
I sort of worship Eric Clapton and Ochocinco, but this was different, so,ผมก็แค่เคร่งแบบประมาณฟังเพลงของ อีริค เคลปตันได้ แต่นี่ต่างออกไป Grilled Cheesus (2010)
And we're back here on Sports View, with my special guest, Chad Ochocinco.กลับเข้าสู่รายการ Sport View กับแขกรับเชิญ แชด โอโคซินโค American Reunion (2012)
Come on, man! What are you smoking, Ocho?ไม่เอาน่า เมายาอะไรหรือเปล่า โอโค? American Reunion (2012)
And that wraps it up for my special guest, Chad Ochocinco.คงต้องแค่นี้สำหรับแขกรับเชิญ แชด โอโคคินโค American Reunion (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อนุพงษ์ เผ่าจินดา [n. prop.] (Anuphong Phaojinda) EN: Anupong Paochinda   FR: Anupong Paochinda
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
อวัยวะรับเสียง[n. exp.] (awaiyawa rap sīeng) EN: cochlea   FR: cochlée [f]
บาก[n.] (bāk) EN: notch   FR: entaille [f] ; encoche [f]
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off   FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt   FR: blessé ; amoché (fam.)
โบคุ่ม[TM] (Bōkhum) EN: Bochum   FR: Bochum
ฉบับกระเป๋า[n. exp.] (chabap krapao) EN: pocket edition ; pocket book   FR: édition de poche [f] ; livre de poche [m]
ฉบับประจำกระเป๋า[n. exp.] (chabap prajam krapao) EN: pocket edition   FR: édition de poche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OCH    AA1 K
OCHS    OW1 K S
OCHS    AA1 K S
OCHRE    OW1 K ER0
OCHRA    AA1 K R AH0
OCHOA    OW2 CH OW1 AH0
OCHOA    AA2 CH OW1 AH0
OCHSNER    AA1 K S N ER0
OCHELTREE    AA0 CH AH0 L T R IY1
OCHSENSCHLAGER    AA1 K S AH0 N SH L AA2 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ochoa    (n) (o ch o1 @)
ochre    (n) (ou1 k @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhě, ㄓㄜˇ, ] ocher, #61,865 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ตกอยู่ในสภาพ(ไม่ดี) English: to fall
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ติดกับ
落ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)
落ちる[おちる, ochiru] Thai: หล่น
落ちる[おちる, ochiru] Thai: หลุดออก
落ちる[おちる, ochiru] Thai: ด้อยกว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Mittwoch(n) |der| วันพุธ
Tochter(n) |die, pl. Töchter| ลูกสาว
Woche(n) |die, pl. Wochen| สัปดาห์
Wochen(n) |pl.|, See also: Woche
Wochenende(n) |das| สุดสัปดาห์
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
dochใช้เน้นว่าเชื่อเช่นนั้น เช่น Du weißt doch meine Telefonnummer, nicht wahr? เธอรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉัน ไม่ใช่หรือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ochsenschwanz {m}oxtail [Add to Longdo]
Ochse {m} [zool.] | Ochsen {pl} | junger Ochse {m}bullock | bullocks | steer [Add to Longdo]
Ochse {m} [zool.] | Ochsen {pl}ox | oxen [Add to Longdo]
Ochsenfrosch {m} [zool.] | Ochsenfrösche {pl}bullfrog | bullfrogs [Add to Longdo]
Ochotskisches MeerSea of Okhotsk [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip [Add to Longdo]
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
いい気持ち;いい気持[いいきもち, iikimochi] (n,adj-no) good feeling [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
ハミングコードチェック[はみんぐこーどちえっく, haminguko-dochiekku] Hamming code check [Add to Longdo]
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution [Add to Longdo]
モノクロ[ものくろ, monokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
確率過程[かくりつかてい, kakuritsukatei] stochastic process [Add to Longdo]
確率変数[かくりつへんすう, kakuritsuhensuu] stochastic variable, random variable [Add to Longdo]
基準時点[きじゅんじてん, kijunjiten] Epoch [Add to Longdo]
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]
弧長[こちょう, kochou] arc length [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
落ちる[おちる, ochiru] fallen [Add to Longdo]
落ち着いた[おちついた, ochitsuita] ruhig, gelassen [Add to Longdo]
陥る[おちいる, ochiiru] fallen_in, kommen_in, geraten_in;, fallen;, eingenommen_werden, erobert_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  och
   and

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  och /ɔx/
   1. ah; oh; ow
   2. ah; aha
   3. oh

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top