ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noiselessly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noiselessly-, *noiselessly*, noiseless
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noiselessly(adv) อย่างไร้เสียง, See also: อย่างเงียบเชียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noiselesslyMuch to my surprise, the door opened noiselessly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริบ[krip] (adv) EN: quietly ; noiselessly ; silently  FR: silencieusement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noiselessly (a) nˈɔɪzləsliː (n oi1 z l @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noiseless \Noise"less\, a.
   Making, or causing, no noise or bustle; without noise;
   silent; as, the noiseless foot of time.
   [1913 Webster]
 
      So noiseless would I live.        --Dryden.
   [1913 Webster] -- {Noise"less*ly}, adv. -- {Noise"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noiselessly
   adv 1: without a sound; "he stood up soundlessly and
       speechlessly and glided across the hallway and through a
       door" [syn: {noiselessly}, {soundlessly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top