ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noil

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noil-, *noil*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา noil มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *noil*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noil(นอยล์) n. เส้นใยของฝ้ายขนสัตว์หรืออื่น ๆ ที่หลุดออกมาจากการหวี., See also: noily adv.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jejunoileostomyการผ่าต่อลำไส้เล็กส่วนกลางกับส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inoilsสีทาบ้านเรือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After seeing The Birds one wet afternoon in a Leeds cinema, Obsian left his job as a designer of artificial horizons and joined a film laboratory as an optical engineer to examine closely the technical expertise needed to produce cinematic illusion.Als er an einem regnerischen Nachmittag in Leeds Die Vögel sah, gab Obsian seinen Job als Panoramamaler auf und ging als optischer Ingenieur zu einem Filmlabor, um die technischen Tricks zu studieren, die man braucht, um Kinoillusion zu schaffen. The Falls (1980)
That's it.SnoilIt's a Small World After All (1996)
"Snoil.""Snoil." It's a Small World After All (1996)
The exterminator from Snoil pest control. "Snoil" spelled backwards is "lions."Der Kammerjäger der Firma Snoil. "Snoil" ist "Lions" rückwärts buchstabiert. It's a Small World After All (1996)
You normally put in the Noilly Prat (the vermouth), in the mixing glass so that the ice soaks up the Noilly Prat.Normalerweise kippt man den Noilly-Prat-Wermut in das Rührglas sodass das Eis den Noilly Prat aufsaugt. Regarding Buñuel (2000)
Soneryl?SonoilWild Target (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
HISPANOIL HH IH1 S P AH0 N OY2 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öl {n} | ohne Öl | Öl ablassenoil | unoiled | to discharge oil; to discharge oily mixture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noil \Noil\, n. [Prob. fr. Prov. E. oil, ile, ail, a beard of
   grain (OE. eil, AS. egl) combined with the indef. article, an
   oil becoming a noil.]
   A short or waste piece or knot of wool separated from the
   longer staple by combing; also, a similar piece or shred of
   waste silk.
   [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top