ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nightlife

N AY1 T L AY2 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nightlife-, *nightlife*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nightlife(n) การเที่ยวกลางคืน, See also: สถานบันเทิงยามค่ำคืน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I also trawled the paparazzi and various nightlife sites.ฉันยังคอยดูตามเว็ปปาปารัชชี่ เว็บไซต์ต่างๆของสถานบันเทิงยามค่ำคืน Backstopped (2011)
The nightlife is extremely limited.ความบันเทิงยามค่ำคืน มันสั้นนัก The Crocodile (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NIGHTLIFE N AY1 T L AY2 F

Japanese-English: EDICT Dictionary
玄人[くろうと, kurouto] (n, adj-no) (1) expert (professional) in a given trade or profession; (2) woman in the nightlife business; demimondaine; (P) [Add to Longdo]
紅灯緑酒[こうとうりょくしゅ, koutouryokushu] (n) (nights of) fun, food, and drink; bright-light district; nightlife district [Add to Longdo]
商売女[しょうばいおんな, shoubaionna] (n) (1) (See 商売人) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); (2) woman who works in an adult entertainment business; (3) woman from the red-light district; demimondaine; prostitute [Add to Longdo]
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女, 水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine [Add to Longdo]
水商売[みずしょうばい, mizushoubai] (n) (1) chancy trade (business) with a high turnover rate and uncertain profitability; (2) the entertainment, eating, and drinking business; (3) the night entertainment (nightlife) business [Add to Longdo]
夜遊び[よあそび, yoasobi] (n, vs) nightlife; night amusements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nightlife
   n 1: the entertainment available to people seeking nighttime
      diversion [syn: {nightlife}, {night life}]
   2: the activity of people seeking nighttime diversion (as at the
     theater, a nightclub, etc.); "a futile search for intelligent
     nightlife"; "in the summer the nightlife shifts to the dance
     clubs" [syn: {nightlife}, {night life}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top