ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neuropathy

N UH1 R OW0 P AE2 TH IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neuropathy-, *neuropathy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuropathy(นิวรอพ'พะธี) n. โรคของระบบประสาท., See also: neuropathic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neuropathyโรคเส้นประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathy, multiple; neuropathy, peripheral; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathy, peripheral; neuropathy, multiple; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the blindness and neuropathy and arrhythmia and anything else we did.แล้วก็อาการตาบอด neuropathy แล้วก็arrhythmia และทุกๆอย่างที่เราทำ House Divided (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคระบบประสาท[N] neuropathy, Example: ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคประสาท โรคระบบประสาท และโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากโรคจิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: โรคของสมองและไขสันหลัง มิได้เกี่ยวข้องกับจิตใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUROPATHY    N UH1 R OW0 P AE2 TH IY0
NEUROPATHY    N UH2 R AO1 P AH0 TH IY0
NEUROPATHY(2)    N Y UH1 R OW0 P AE2 TH IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
スモン[, sumon] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
スモン病[スモンびょう, sumon byou] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
ニューロパチー[, nyu-ropachi-] (n) neuropathy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neuropathy \Neu*rop"a*thy\, n. [Neuro- + Gr. ?, ?, to suffer.]
   (Med.)
   An affection of the nervous system or of a nerve.
   [1913 Webster] neuropharmacologic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neuropathy
   n 1: any pathology of the peripheral nerves

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top