ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

netiquette

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -netiquette-, *netiquette*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
netiquetteมารยาทเครือข่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
netiquetteมารยาทเครือข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Netiquetteจรรยามารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ต
จรรยามารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ต เป็นคำที่มาจากคำเต็มว่า "Network Etiquette" [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
netiquetteEveryone, please keep to netiquette.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネチケット[, nechiketto] (n) {comp} netiquette [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネチケット[ねちけっと, nechiketto] netiquette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 netiquette
  /net'ee?ket/, /net?i?ket/, n.
 
   [Coined by Chuq von Rospach c.1983] [portmanteau, network + etiquette] The
   conventions of politeness recognized on {Usenet}, such as avoidance of
   cross-posting to inappropriate groups and refraining from commercial
   pluggery outside the biz groups.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top